Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Календар знаменних і пам’ятних дат: рекомендаційний бібліографічний довідник
Календар знаменних і пам’ятних дат: рекомендаційний бібліографічний довідник

imageКалендар знаменних і пам’ятних дат: рекомендаційний бібліографічний довідник – щоквартальне універсальне періодичне видання, що вміщує фактографічну та бібліографічну інформацію й актуалізовані відомості про основні знаменні і пам’ятні дати та події всесвітнього, міжнародного, всеукраїнського значення.

Заснований у 1957 р. Державною республіканською бібліотекою УРСР ім. КПРС (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого). Протягом 1998–2012 рр. засновниками та видавцями «Календаря» були Національна парламентська бібліотека України (НПБУ) та Книжкова палата України імені Івана Федорова. Від 2012 р., із виходом НПБУ зі складу засновників та перереєстрації «Календаря», його засновником, укладачем і видавцем є Книжкова палата України імені Івана Федорова.

Видання адресоване передусім працівникам бібліотек, освітніх закладів, інформаційних установ, засобів масової інформації, книговидавничим організаціям, організаторам змістовного дозвілля на допомогу у відзначенні ювілейних і пам’ятних дат, у підготовці до відповідних публічних заходів, а також всім, хто цікавиться досягненнями і розвитком науки, культури, історії, літератури та мистецтва.

До 1960 р. «Календар» виходив друком у Головному управлінні культурно-освітніх установ накладом 12 тис. пр., а з 1960 р. по 1991 р. – у Держполітвидаві УРСР (з 1964 р. – Політвидав України). У цей період він розповсюджувався за передплатою і надходив до майже всіх масових бібліотек України, реалізовувався також через книготорговельну мережу; його наклад сягав 60 тис. пр. У 1991–1997 рр. Календар видавався на поліграфічній базі НПБУ (нині – НБУ ім. Ярослава Мудрого), з 1998 р. видається у Книжковій палаті України імені Івана Федорова. З багатьох причин, насамперед економічного характеру, наклад видання у кінці 20 – на початку 21 ст. знижувався до критичної межі (200 пр.), надалі він поступово зростав до 2-х тис. пр. і більше.

У різні роки характерною рисою «Календаря» була підпорядкованість вміщуваних у ньому матеріалів певним ідеологічним настановам й обмеженням; періодично змінювалися його змістове наповнення (особливо помітно – з проголошенням незалежності України, з вивільненням від ідеологічних впливів), поліграфічне оформлення тощо.

У 1957–2012 рр. укладанням «Календаря» займались досвідчені бібліографи – працівники сектору рекомендаційної бібліографії ДРБ УРСР ім. КПРС (з 1993 р. – Національної парламентської бібліотеки України): Є. Бабич, П. Бєляєва, Г. Гамалій, Є. Дерман, М. Дроб’язко, О. Булгак, К. Камінська, П. Кружаєва, М. Лиховид, І. Негрейчук, С. Остапенко, В. Патока, Н. Рева, О. Рожнятовська, С. Савченко та ін. До роботи також залучалися знані в Україні фахівці окремих галузей науки, вчені, учасники тих чи інших історичних подій: Л. Бойко, В. Воляник, В. Кук, Ф. Погребенник, Л. Тарнашинська, Ю. Ясіновський; провідні працівники інших закладів (зокрема Національної історичної бібліотеки України) та викладачі ХДАК: Л. Данилова, М. Каністратенко, Н. Кушнаренко, В. Малиновська, В. Проценко, А. Скорохватова та ін. За цей час видано майже 200 випусків Календаря, в яких опубліковано понад 3 тис. статей, доповнених бібліографічною інформацією.

Інформація у «Календарі» має випереджальний календарний характер, з тим, щоб зацікавлені користувачі отримали видання завчасно і встигли розробити плани і програми організації відповідних заходів.

Структура «Календаря» є усталеною: основна частина з двома текстовими блоками та зміст. Перший блок вміщує перелік ювілейних дат за місяцями, відомості про річниці пам’ятних подій, дані про заснування міст України, наукових установ, підприємств, освітніх закладів, про видатних ювілярів (історичних осіб, діячів науки і культури, політиків, воєначальників), а також про свята: всесвітні, національні, державні, релігійні і професійні. У другому блоці подаються фактографічні довідки-нариси до найбільш значущих подій, доповнені бібліографічними списками літератури, ілюстративних і аудіовізуальних документів.

Для формування переліку дат і відбору подій, що супроводжуватимуться фактографічними довідками-нарисами та бібліографічними списками, упорядники керуються передусім Указом Президента України «Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв» від 02.12.1995 р. № 1116/95 (редакція від 27.01.1999 р.).

Бібліографічна складова «Календаря» формується за принципом рекомендаційності: подаються відомості про найновіші і найбільш інформативні джерела та ілюстративні матеріали. У списках літератури подається інформація про матеріали, які тривалий час були недоступними широкому загалові читачів з ідеологічних причин. Це, передусім, видання, повернуті із спецсховищ, передані українською діаспорою, новинки друку, що надійшли до фондів національних бібліотек України, а також, в окремих випадках, архівні матеріали з фондів Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України.

У 2008 р. вийшов друком покажчик змісту «Календаря», який містить інформацію про всі матеріали, вміщені на його сторінках за 50 років існування (1957–2006).

Починаючи з 2012 р., укладачі «Календаря» – фахівці ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» для підготовки видання використовують електронний масив наукових статей, створених за документами Державного архіву друку Книжкової палати України та інших джерел.

У НБУ імені Ярослава Мудрого традицію укладання «Календаря знаменних і пам’ятних дат», на тих же принципах, збережено у виданні «Дати і події», започаткованому наприкінці 2012 р.

Календар є цінним бібліографічним джерелом в інформаційному просторі України, важливим складником національної культури.

 

Джерела

 

Дроб’язко М. «Календар знаменних і пам’ятних дат» – важливий складник української культури / М. Дроб’язко // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20–22 жовт. 1998 р. / Укр. бібліот. асоц., Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1998. – С. 210–213;

Кононенко В. «Календар знаменних і пам’ятних дат» – цінне джерело інформації / В. Кононенко О. Рожнятовська // Бібліотечна планета. – 2006. – № 2. – С. 7–11;

Кононенко В. Універсальний за змістом, корисний і необхідний для найширшого читацького загалу («Календарю знаменних і пам’ятних дат» – 50) / В. Кононенко, О. Рожнятовська // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 12. – С. 23–25;

Календар знаменних і пам’ятних дат (1957–2006) : покажч. змісту / М-во культури і туризму України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; [упоряд. Г. В. Волянська ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – Київ : ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», 2008. – 172 с.;

Боліла А. «Календарі знаменних і пам’ятних дат» – важливе джерело краєзнавчої інформації / А. Боліла // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетенції бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста, 2–5 листоп. 2009 р. – Київ, 2010. – С.  6–22;

Кононенко В. «Календар знаменних і пам’ятних дат» – цінне джерело бібліографічної інформації / В. Кононенко, І. Сівашова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 2. – С. 50–51;

Патока В. Бібліографічні ключі до календарів знаменних і пам’ятних дат / В. Патока // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 2. – С. 13.

Рихтік Алла Сергіївна
Статтю створено : 29.01.2019
Останній раз редаговано : 06.10.2022