Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Зданевич Борис Іванович
Рубрики : Персоналії
Зданевич Борис Іванович

imageЗданевич Борис Іванович [22.07(04.08).1886, с. Киданівка Канівського пов. Київської губ., нині Богуславського р-ну Київської обл. – 02.12.1966, Київ] – книгознавець, бібліотекознавець, бібліограф, орієнталіст, мовознавець, перекладач, канд. філол. наук (1944).

Походив з родини сільського священика. Закінчив Першу Київську гімназію (1904). Того ж року став студентом Київського університету св. Володимира, де навчався на природознавчому відділі фізико-математичного факультету, однак через рік перейшов до Лазаревського інституту східних мов у Москві, який закінчив у 1910 р. Повернувшись до Києва, служив у конторі Державного банку. У 1913–1920 рр. перебував у м. Вірний (нині Алмати), де працював викладачем, вихователем, був одним з перших бібліотекарів у місцевій бібліотеці-читальні (нині Національна бібліотека Республіки Казахстан).

З грудня 1920 р. працював у Всенародній бібліотеці України (Бібліотеці АН УРСР, нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), спочатку у відділі Orientalia, а з 1924 р., у зв’язку зі зростаючою кількістю західноєвропейських стародруків у фондах бібліотеки, – у відділі стародруків (нині – відділ стародруків і рідкісних видань) на посадах фахівця-бібліотекаря, ученого бібліотекаря, помічника завідувача відділу, старшого наукового співробітника. Від 1937 р. – завідувач відділу стародруків.

Сформував основні колекції відділу стародруків: інкунабул, палеотипів, альдин, етьєнів, плантенів, ельзевірів, Occidentalia (видання 16–18 ст., надруковані латинським шрифтом). Особливу увагу приділяв дослідженню інкунабул, опублікував низку статей і рецензій. У 1930-х рр. підготував науковий каталог інкунабул Бібліотеки АН УРСР, що вміщував науковий опис 516 пр. (виданий посмертно, у 1974 р.), а також фототипічне перевидання і дослідження знайденого ним у квітні 1935 р. в оправі Етьєнівської Біблії 1557 р. невідомого раніше друку Й. Ґутенберґа. Шляхом складного, дуже копіткого порівняльного аналізу всіх зовнішніх компонентів, насамперед шрифтів і філіграней на папері, а також порівняння змісту знахідки з історичними реаліями епохи, Б. Зданевич переконливо довів, що інкунабула є списком митрополій та єпископатів римсько-католицької церкви 15 ст. – т. зв. «Provinciale Romanum» (опубліковано 1941 р. українською та німецькою мовами).

Б. Зданевич розробив «Положення про Підвідділ рідких видань ХІХ – ХХ вв. Відділу стародруків і рідких видань», створивши разом з С. Масловим відповідну колекцію. У «Положенні» закріплено критерії комплектування цього підвідділу (нині – колекція рідкісних видань відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ).

Одночасно з роботою у Бібліотеці АН УРСР працював в інших академічних установах: позаштатним співробітником Історико-філологічної кафедри АН УРСР (Кабінету арабо-іранської філології, 1924–1929), ученим секретарем Київської філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (1929), входив до складу Комісії з вивчення Близького Сходу АН УРСР (1930–1933).

Керував евакуацією цінних фондів Бібліотеки АН УРСР, відправлених з Києва 19 липня 1941 р. З серпня того ж року в Уфі, куди були евакуйовані фонди бібліотеки та інших установ Академії наук УРСР, обіймав посади завідувача фондами, а з кінця 1942 р. – в. о. директора книгозбірні. Особисто брав участь у перевірці перевезених фондів, організації їх збереження і підготовці Бібліотеки АН УРСР до повноцінного обслуговування читачів, налагодив бібліографічну діяльність, відновив комплектування фондів. У бібліотеці працював до 1944 р., тобто до реевакуації, проте й надалі брав участь у її науковій роботі, зокрема був членом редколегії «Наукового збірника Бібліотеки АН УРСР» (1946). У 1944 р. у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію, присвячену «Provinciale Romanum».

У 1942–1960 рр. – старший науковий співробітник Інституту мовознавства АН УРСР. Поліглот, володів арабською, перською, турецькою, англійською, французькою, німецькою, грецькою, латинською мовами. Займався перекладами творів античних і середньовічних авторів українською мовою, брав участь у підготовці хрестоматії «Антична художня література» (К., 1938). Досліджував тюркізми в українській мові. Співукладач «Російсько-українського словника» (1948), «Українсько-російського словника» (1953–1963, т. 1–6), «Словника мови Т. Г. Шевченка» (1964).

Окремі документи, пов’язані з життям і науковою діяльністю Б. Зданевича, зберігаються в Інституті рукопису НБУВ (ф. 111) та в ЦДАЛМ України (ф. 113).

Твори

 

Перша спроба опису інкунабулів на Україні // Зап. Іст.-філол. від. УАН. – К., 1928. – Кн. 16. – С. 315–324. – Рец. на кн.: Інкунабули Центральної наукової бібліотеки м. Одеси. – Одеса, 1927;

[Рецензія] // Бібліол. вісті. – 1927. – № 4. – С. 14–16. – Рец. на кн.: Sparn E. Las bibliotecas con cien y mas incunables. – Cordoba, 1927;

Зведений каталог інкунабулів цілого світу // Зап. Іст.-філол. від. УАН. – К., 1929. – Кн. 25. – С. 335–342;

[Рецензія] // Бібліол. вісті. – 1930. – № 1. – С.  12–114. – Рец. на кн.: Consentius E. Die Tupen der Inkunabelzeit. – Berlin, 1929;

Нові дані до історії початків друкарства: Невідоме вид. Гутенберга // Вісті АН УРСР. – 1936. – № 10. – С. 9–24;

Творчий шлях Гутенберга // Вісті АН УРСР. – 1940. – № 7/8. – С. 92–106;

Provinciale Romanum : Невідоме видання Йоганна Гутенберга / Б. І. Зданевич; АН УРСР. Б-ка. – Київ : АН УРСР, 1941. – 60 с. + 21 арк. фото.

Каталог інкунабул / уклав Б. І. Зданевич ; [упоряд. Г. І. Ломонос-Рівна] ; Акад. наук УРСР, Центр. Наук. б-ка. – Київ : Наукова думка, 1974. – 252 с. : фото.

Джерела

Ковальчук Г. І. Керівники ВБУ-НБУВ (1918–1998) / Галина Ковальчук // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 18–28.

 Ковальчук Г. І. Борис Зданевич і його відкриття «Provinciale Romanum» / Г. І. Ковальчук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – Вип. 10. – С. 67–82.

Ковальчук Г. И. Борис Иванович Зданевич и формирование коллекций старопечатных книг Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского / Ковальчук Г. И. // Библиотека в контексте истории : материалы 5-й междунар. науч. конф. / Рос. гос. б-ка, НИО библиотековедения. – Москва, 2003. – С. 446–451.

Циганкова Е. Г. Б. І. Зданевич – орієнталіст / Е. Г. Циганкова // Східний світ. – 2005. –№ 3. – С. 57–65.

Циганкова Е. Г. Шлях до відродження (сходознавство в Радянській Україні у післявоєнні роки) / Е. Г. Циганкова // Східний світ. – 2005. – № 4. – С. 60–70.

Ковальчук Г. Дослідження історії формування колекцій стародруків та їх паспортизація / Г. Ковальчук // Вісн. Львівського ун-ту. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 1. – С. 168–173.

Циганкова Е. Г. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства  (1926–1930) / Е. Г. Циганкова // Східний світ. – 2006. –  № 1. – С. 5–20; № 2. – С. 11–23.

Ковальчук Г. Зданевич Борис Іванович / Ковальчук Г. // Українські бібліографи: Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «НПБУ»; авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко; наук. ред. В. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко; відп. ред. Т. І. Вилегжаніна. Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 147–148.

 

————————————————

До ювілею Бориса Івановича Зданевича

Ковальчук Галина Іванівна (Київ)
Статтю створено : 25.09.2018
Останній раз редаговано : 30.11.2021