Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 48
За місяць : 1569
Кількість
статей : 874
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Запаско Яким Прохорович
Рубрики : Персоналії
Запаско Яким Прохорович

imageЗапаско Яким Прохорович [н. 28.08.1923, с. Росішки, Черкаської обл. – 01.10.2007, м. Київ] – український книгознавець, мистецтвознавець, бібліограф. Доктор мистецтвознавства (1974), професор (1976), академік Академії наук вищої школи України (1996 р.).

У 1950 р. Яким Прохорович закінчив Український поліграфічний Інститут ім. Івана Федорова у Львові. У 1958–1971 рр. – ректор; з 1971 р. – зав. кафедри історії і теорії мистецтва Львівського державного Інституту прикладного і декоративного мистецтва (з 1994 р. – Львівської академії мистецтв). Його праці присвячено історії української культури і мистецтва, питанням оформлення книги. Як дослідник рукописної книжки і стародруків, Я. П. Запаско – визнаний авторитет в Україні та за її межами.

Захистив кандидатську дисертацію «Орнаментальне оформлення української рукописної книги» у 1958 р. та докторську дисертацію «Мистецтво книги на Україні ХVІ–ХVІІІ ст.» у 1973 р.

У доробку Я. П. Запаска – понад 200 опублікованих і 50 неопублікованих наукових праць, 25 редагованих збірників, 15 рецензованих ґрунтовних видань. Основні праці: «Орнаментальне оформлення української рукописної книги» (1960), «Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва» (1969), «Мистецтво книги на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст.» (1971), «Українське народне килимарство» (1973), «Мистецька спадщина Івана Федорова» (1974) та ін. Кожна праця супроводжується ґрунтовною бібліографією.

Видатною подією в культурному житті України став вихід монографії Я. П. Запаска «Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга» (1995). Перша її частина знайомить з історією розвитку української рукописної книги та її оздоблення, друга – ретельно підготовлений каталог рукописів, в якому подано відомості про розміри, зовнішній вигляд, формат, обсяг, матеріал, письмо, оздоблення, зміст, мовні особливості давніх книг. Описано 128 манускриптів, доповнених 500-ми кольоровими репродукціями мініатюр, орнаментом прикрас, окремих сторінок тексту, що вичерпно презентує кожну рукописну пам’ятку. Ряд додатків – «Бібліографічний покажчик», «Покажчик рукописів», «Покажчик імен авторів, переписувачів, художників, замовників і власників рукописів» претендують на рівень самостійних праць.

Я. П. Запаско у співавторстві з Я. Ісаєвичем видав унікальний каталог усіх стародруків кириличних і латинських шрифтів, надрукованих в Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. «Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні» (в 2 кн., в 3 ч.). Поєднуючи науково-дослідну працю з підготовки художників декоративно-ужиткового мистецтва, мистецтвознавців вищої кваліфікації, Яким Прохорович підготував посібник «Бібліографічні матеріали до вивчення курсу «Мистецтво української рукописної книги»» (1994). Брав активну участь в організації наукових заходів до 1000-ліття книжкової справи в Україні, виступав із доповідями на конференціях, нарадах тощо.

Я. П. Запаско – член Спілки художників України (1958), дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, член Міжнародної асоціації дослідників слов’янської кириличної книги (Оксфорд, Великобританія), член Спеціалізованої вченої Ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, голова Спеціалізованої вченої Ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій і кандидатських дисертацій у галузі мистецтвознавства при Львівській академії мистецтв (1994).

Лауреат премії ім. І. Я. Франка НАН України (1998). за працю «Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга».

 

Твори

 

Орнаментальне оформлення української рукописної книги. – К., 1960. – Бібліогр.: с. 172–176.

Першодрукар Іван Федоров : нарис. – Л., 1964. – Бібліогр.: с. 104–108.

Знахідка українського вченого : [про укр. стародруки у сховищах Болгарії] // Літ. Україна. – 1971. – 28 трав. – У співавт.

Каталоги українських стародруків // Арх. України. – 1971. – № 5. – С. 93–94.

Мистецтво книги на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. – Л., 1971.

Мистецтво українських стародруків : бібліогр. огляд л-ри // Поліграфія і видавн. справа. – 1972. – № 8. – С. 145–152.

Нові острозькі видання Івана Федорова : [про Острозьку «Читанку»] // Початк. шк. – 1972. – № 3. – С. 85–87.

Мистецька спадщина Івана Федорова. – Л., 1974.

Нові матеріали до словника українських граверів // Високе покликання радянського мистецтва. – Л., 1975. – С. 72–75.

Видання Івана Федорова : [каталог]. – Л., 1983. – У співавт.

Львівські стародруки : книгознав. нарис. – Л., 1983. – У співавт.

Пам’ятки книжкового мистецтва : каталог стародруків, виданих на Україні / Я. П. Запаско, Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Вища школа, 1981–1984. – Кн. 1 : (1574–1700) ; Кн. 2, ч. 1 : (1701–1764) ; Кн. 2, ч. 2 : (1765–1800).

[Вступна стаття] // Графіка львівських художників, 1939–1984 : кат. вист. – Л., 1987. – С. 2–7.

Дмитро Власович Степовик : [вступ. ст.] // Степовик Д. Українська мистецька класика. Болгаристика : бібліогр. покажч. – К., 1988. – С. 3–4.

Попередній список українських граверів ХVІ–ХVІІІ ст. // Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво : історія, теорія, практика. – Л., 1992. – Вип. 3. – С. 20–30.

Мистецтво української рукописної книги : конспект лекцій. – Л., 1993. – Бібліогр.: с. 135–137.

Бібліографічні матеріали до вивчення курсу «Мистецтво української рукописної книги». – Л., 1994.

Пам’ятки книжкового мистецтва : українська рукописна книга. – Л., 1995.

Мистецькі рукописні пам’ятки України. – Л., 1997.

Ошатність української рукописної книги. – Л., 1998.

Мистецтво художнього оформлення української рукописної книги // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 верес. 1996 р. – Л., 1999. – С. 290–294.

Початки українського друкарства. – Л., 2000. – У співавт.

 

Джерела

 

Бібліографія праць наукових співробітників Державного музею етнографії та художнього промислу АН УРСР, 1951–1973. – Л., 1974. – С. 337, 395–402.

Запаско Аким Прохорович // Книговедение : энцикл. слов. – М., 1981. – С. 186.

Запаско Яким Прохорович : бібліогр. покажч. / упоряд.: П. В. Якобчук, І. В. Голод. – Л., 1993.

Яким Запаско : бібліогр. покажч. / уклад. Н. А. Потапова. – Л., 1996.

Запаско Яким Прохорович // Академіки АН ВШ України : довідник. – К., 1997. – С. 105.

Запаско Яким Прохорович // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 255.

Запаско Яким Прохорович // Хто є хто в Україні. – К., 1997. – С. 177.

Голод І. В. Академік Яким Запаско / І. В. Голод. – Л., 1998.

Федорук О. Дзеркало душі української нації / О. Федорук // Укр. слово. – 1998. – 14 трав. – С. 6–7.

Щербак В. Наукова праця, що дорівнює подвигу / В. Щербак // Культура і життя. – 1998. – 9 груд.

Кисельова Т. Яким Запаско – провідний дослідник національних особливостей українських книжкових пам’яток / Т. Кисельова // Наук. пр. НБУВ. – К., 2000. – Вип. 4. – С. 65–72.

Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті. – К., 2009. – Див. «Імен. покажч.», с. 515.

Жданова Рона Станіславівна
Статтю створено : 27.08.2014
Останній раз редаговано : 15.03.2021