Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва
Рубрики : Бібліотеки
Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва

imageЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва (Закарпатська ОДЮБ) – спеціалізований інформаційний, культурний, освітній заклад. Головними цілями діяльності є створення сприятливих умов для інтелектуального та культурного розвитку дітей та юнацтва, формування особистості на засадах патріотизму, національної самосвідомості, популяризація книги та бібліотеки на основі інноваційних методів. Науково-методичний центр для бібліотек області з питань бібліотечно-інформаційного обслуговування дітей та юнацтва.

Бібліотека утворилася шляхом об’єднання Обласної бібліотеки для дітей ім. Д. О. Вакарова та Обласної бібліотеки для юнацтва ім. С. М. Вайди. Розміщена в історичному центрі міста Ужгород, у двох окремих будівлях, що мають історико-архітектурну цінність.

Закарпатську обласну бібліотеку для дітей було створено в жовтні 1945 р. У 50-х роках ХХ ст. вона стає центром методичного керівництва бібліотечними закладами всіх систем і відомств, що обслуговують дітей. У 1965 р. бібліотеці  присвоєно ім’я поета-антифашиста Д. О. Вакарова. Протягом 30-ти років бібліотеку очолювала Галина Павлівна Малиновська.

Під час формування спеціалізованих бібліотек для юнацтва в Україні у 1980 р. було засновано Закарпатську обласну бібліотеку для юнацтва. У бібліотеці створено відділ мистецтв із найбільшою в області фонотекою (5 тис. грамплатівок, нотні видання, художні альбоми, слайди, діафільми, діапозитиви, кінофільми). Фонд бібліотеки становив понад 6 тис. примірників книг. У 1985 р. закладу було присвоєно ім’я Героя Радянського Союзу С. М. Вайди.

У 2002 р. шляхом об’єднання обласних бібліотек – для дітей та для юнацтва – за рішенням Закарпатської обласної ради було створено Закарпатську обласну бібліотеку для дітей та юнацтва.

У структурі бібліотеки функціонують відділи:  комплектування фондів та каталогізування документів; обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1–4-х класів; обслуговування учнів 5–9-х класів; обслуговування юнацтва; інформаційно-бібліографічний; науково-методичний; інформаційних технологій та електронних ресурсів; господарсько-технічного забезпечення та сектори:  мультимедійний та зберігання бібліотечних фондів.

Бібліотека є найбільшою в області книгозбірнею дитячої літератури, фонд якої налічує понад 155 тис. примірників документів. У видовому аспекті 86,6% складають книги, 10,1% – періодичні видання, 3,2% – аудіовізуальні документи, 0,1% – електронні видання. Відсоток документів державною мовою займає 56,9%.

Окремо виділено фонд (542 примірники) та створено картотеку рідкісних та цінних видань, що є зразками художнього оформлення, в тому числі незвичайних форматів та форм (мініатюрні видання, книги-велетні, книги-скриньки), видання з автографами письменників, видатних діячів краю, факсимільні, репринтні видання, котрі являють собою значну культурну цінність. Збережено колекцію творів класиків російської літератури (31 примірник), що є бібліографічною рідкістю, враховуючи те, що до революції твори класиків російської та української літератури виходили малими тиражами: «А. И. Герцен» (Женева, 1875–1879), «Сборник посмертных статей А. И. Герцена» (Женева, 1870), «Сочинения Державина» (Спб., 1868) та ін.

Окремою колекцією представлена бібліотечка книг з автографами авторів, серед яких: лауреати Національної премії імені Т. Г. Шевченка – Петро Скунць, Мирослав Дочинець; лауреати премії ім. Лесі Українки – Степан Жупанин, Галина Малик; лауреат обласної премії ім. Федора Потушняка – Володимир Фединишинець.

Бібліотека безпосередньо співпрацює з видавництвами з метою оперативного придбання книг та раціонального використання коштів. Серед видавництв-партнерів: «Видавництво Старого Лева», «Країна Мрій», «Карпати», «Ліра», «Карпатська вежа», «Урбіно», «Фоліо».

Довідково-бібліографічний апарат книгозбірні складається з абеткового і систематичного каталогів, систематичної та краєзнавчої картотеки статей. У 2003 р. створено бази даних електронних каталогів в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі ІРБІС. На кінець 2015 р. кількість записів у БД складає: «Періодика» – 20 711, «Книги» – 8 510, «Краєзнавча література» – 1 259, «Медіатека» – 179. Існує каталог корисних Інтернет-ресурсів – «Люби і знай свій рідний край» (все про Закарпаття), «Я – студент» (оновлюється), «Електронний репетитор» (архів виконаних довідок та рефератів). Бібліотека є учасником Регіонального кооперативного каталогу (РКК).

До послуг читачів бібліотеки – 3 читальні зали. Кількість користувачів за ЄРК на 01.01.2015 становить 9,252 тис. (у т. ч. дітей – 5,850 тис., юнацтва – 3,0 тис.), обслужених користувачів – 15 584; книговидача – 327 395 прим. документів, кількість відвідувань – 139 128 (у т. ч. кількість відвідувань масових заходів, організованих бібліотекою, становить 4 539).

У системі вибіркового розповсюдження інформації здійснюється індивідуальне та групове інформування користувачів. Серед абонентів індивідуальної інформації – викладачі, вихователі дошкільних закладів, учні, студенти, спеціалісти. Організовано електронне доставляння інформації.

Шляхом групового інформування бібліотека здійснює інформаційну підтримку закладів освіти м. Ужгорода. Предмет інформування визначається інтересами педагогів, специфікою навчально-виховного процесу, навчальними планами та програмами. Надається інформація у вигляді сформованих інформаційних видань, вона надсилається електронною поштою, має системний характер, налічує вісім колективних абонентів. Форми надання інформації та терміни її подання обумовлені угодою між бібліотекою та закладами освіти.

Як методичний, консультаційний центр бібліотека здійснює організаційно-методичне забезпечення бібліотек області, що обслуговують дітей та користувачів юнацького віку. Основними напрямами роботи є: статистичне та аналітичне оцінювання діяльності бібліотек; експертно-діагностичні обстеження; моніторинг ресурсного і творчого потенціалу бібліотек для дітей; удосконалення системи підвищення професійної компетентності бібліотечного персоналу; створення методико-бібліографічних продуктів; консультаційні послуги; проведення соціологічних вивчень та досліджень; сприяння розвитку функціонування бібліотек для дітей у регіоні.

З 2008 р. видається щорічний інформаційний бюлетень «Бібліотеки Закарпаття для дітей та юнацтва: цифри і факти», який містить статистичний та аналітичний аналіз діяльності бібліотек області за рік.

На допомогу бібліотечним працівникам з 2011 р. започатковано випуск методичних рекомендацій, порад серії «Фаховий блокнот: «Інноваційні форми підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу», «Культура спілкування бібліотечних працівників», «Бібліотеки, що обслуговують юнацтво: сьогодення та перспективи розвитку», «Дитячі бібліотеки та віртуальний простір».

Для вчителів-предметників з 2010 р. видається інформаційний бюлетень «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід» («Початкова школа. Як зробити навчання цікавим», «Дитяче дозвілля. Сценарії», «Всесвітня література», «Географія та основи економіки» та ін.), де представлено статті фахових видавничих проектів Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України. Видання містить наукові розробки, конспекти уроків, орієнтовне планування занять, інновації та кращий досвід практиків-педагогів. Щорічно видаються 2 випуски.

Бібліотека видає також рекомендаційні та інформаційні списки літератури, бібліографічні шпаргалки, інформ-досьє, методико-бібліографічні матеріали, поради, бібліодайджести, збірники сценаріїв, біобібліографічні покажчики, методичні рекомендації тощо. Всі видання є доступними для широкого загалу на сайті  в рубриці «Видавнича діяльність».

Закарпатська ОДЮБ та бібліотеки області беруть участь у Всеукраїнських соціологічних та моніторингових дослідженнях, організатором яких є Національна бібліотека України для дітей та Державна бібліотека України для юнацтва. Проведено обласні соціологічні вивчення «Родина – територія читання», «Періодичні видання для тебе це…», «Книжковий fashion 2014» та ін. У вересні 2007 р. бібліотеку було обрано базою для проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек України для дітей «Культура. Бібліотека. Діти: формування і збереження культурної спадщини в інформаційному суспільстві».

У культурно-просвітницькій роботі з молоддю перевага надається творчим акціям, що стимулюють розвиток здібностей, сприяють поглибленню знань і умінь, задоволенню творчих інтересів підростаючого покоління. Насамперед, це – участь у Всеукраїнському тижні дитячого читання, Всеукраїнському конкурсі «Найкращий читач України», Всеукраїнській молодіжній акції «Українська молодь читає», презентаціях книг письменників краю, літературних вечорах, родинних святах, конкурсах тощо.

Бібліотека підтримує творчу молодь, надає їй можливість презентувати себе. У відділі обслуговування юнацтва створено арт-простір експозицій робіт

«Палітра молодих майстрів», де виставляють свої роботи юні художники. Бібліотека підтримує творчі контакти із Ужгородським коледжем мистецтв ім. Адальберта Ерделі та Закарпатським художнім інститутом.

Метою об’єднань за інтересами, що діють у бібліотеці, є розвиток гармонійної та ерудованої юної особистості. Важливим у роботі є диференційований підхід до різних вікових груп користувачів.

Ігрова форма як важливий інструмент у спілкуванні з дошкільнятами реалізується в діяльності лялькового міні-театру «Теремок» у відділі обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1–4-х класів.

На допомогу самореалізації підлітків, їхньому спілкуванні, повноцінному проведенню дозвілля у відділі обслуговування учнів 5–9-х класів діє творча майстерня «Джерельце». В цьому ж відділі працює туристично-краєзнавча агенція «Мандруємо разом», що знайомить з історією, культурою, традиціями та звичаями Закарпаття.

У 2003 р. спільно з Закарпатським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було засновано клуб соціально-психологічної допомоги підліткам «Діалог», з 2012 р. «Діалог» – це цільовий проект соціально-психологічної та правової допомоги підліткам та юнацтву. Проект передбачає створення дієвої системи правової освіти та виховання, попередження протиправних дій та вчинків серед підлітками та юнацтвом, психологічної допомоги, соціального захисту прав та інтересів неповнолітніх. Цю діяльність бібліотека координує з учасниками та соціальними партнерами, серед яких: Ужгородська  загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів, Лінгвістична гімназія ім. Т. Г. Шевченка, Закарпатський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Закарпатський обласний центр здоров’я, Центр профілактики та боротьби зі СНІДом, Закарпатський наркологічний диспансер та ін.

Дієвими формами роботи з підлітками є: відверті розмови з досвідченими фахівцями, заняття у формі тренінгів, рольові ігри з проблем наркоманії, з проблем зловживання алкоголем, з профілактики тютюнопаління, мультимедійні презентації, відео-консультації, відео-лекторії, практикуми, тестування, анкетування та інші. Інформаційну підтримку юнакам та дівчатам надає «Молодіжний інформаційний центр», де локалізовано адресні та реквізитні дані з питань освіти, саморозвитку, юридичного права, працевлаштування, профорієнтації, молодіжного законодавства.

Бібліотека веде роботу з підготовки матеріалів для корпоративного проекту «Електронна бібліотека» та «Почитайко», організаторами яких є НБУ для дітей. Для проекту «Електронна бібліотека» було оцифровано і розміщено на сайті 4 книги. Підготовлено та озвучено до проекту «Почитайко» уривки з творів Анатолія Алексіна, Яна Бжехви, Спайк Міллігана, вірші закарпатських письменників Степана Жупанина, Володимира Ладижця, Василя Гренджі-Донського.

На власному веб-сайті представлено новини з життя книгозбірні. Створено представництво в соціальній мережі Фейсбук, аккаунт на популярному відеосервері YouTube, де розміщуються відео та сюжети заходів.

Бібліотека була учасником  Всеукраїнського конкурсу бібліотечних інтернет-сайтів, який проводився Українською бібліотечною асоціацією спільно з Міністерством культури України (2014).

Загальна кількість працівників бібліотеки становить – 44 осіб, з них бібліотечних працівників – 35. Повну вищу освіту мають 26 осіб, у т. ч. вищу спеціальну – 18, базову вищу – 9, у т. ч. спеціальну – 8.

Значний внесок у розвиток книгозбірні зробили її працівники: Г. П. Малиновська, С. Г. Тимошко, К. Т. Ушакова, М. В. Славинець, А. О. Фролова, А. В. Вайда, В. Д. Чіка, В. І. Губіна, Д. В. Дадико, Н. Ф. Павлище, Л. І. Грибова, І. М. Хмара, Т. М. Вудмаска та інші. Директор бібліотеки В. Д. Чіка – Заслужений працівник культури України (2009).

 

Адреса бібліотеки: 88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 20 (офіс)

тел./факс: (03122) 3-35-15 (директор), 3-61-00

88000, м. Ужгород, провул. Театральний, 9

тел.: (03122) 3-50-57

e-mail: mail@zodub.uz.ua

http://www.zodub.uz.ua

 

Джерела

 

Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства: До 60-річчя заснування Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки / Упр. культури Закарпат. облдержадмін.; ЗОУНБ; уклад. Н. Панчук ; відп. за вип. Л. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2005. – 376 с.;

Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ / Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. : Л. З. Григаш, В. Г. Лехцер. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 348 с.;

Портрет словом: бібліотеки Закарпаття (1945–2010) : бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; Закарпат. облас. універс. наук. б-ка , уклад. : Л. М. Апполонова, Є. Й. Слуцька ; наук. ред.. О. А. Канюка, ред. Т. Г. Балаж ; відп. за вип. Л. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 428 с.;

Бібліотеки Закарпаття – дітям та юнацтву : цифри і факти : інформаційний бюлетень. Вип. 8 / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва ; авт.-уклад. І. М. Хмара, Т. М. Вудмаска. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2015.– 28 с.

Чіка Валентина Дмитрівна
Вудмаска Тетяна Михайлівна
Статтю створено : 15.12.2015
Останній раз редаговано : 22.01.2019