Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Електронний каталог
Електронний каталог

Електронний каталог - підсистема автоматизованої бібліотечної інформаційної системи, що складаєть­ся з бібліографічних баз даних, інфор­маційного і лінгвістичного за­безпечення у комплексі із системою керуван­ня базами даних і набором приклад­них програм, призначена для організації до­ступу до баз даних бібліотеки.

 Електронний каталог розкриває склад і зміст бібліотечного фонду, забезпечує вільний доступ до інформації про нього і працює в режимі реального часу.

Основними завданнями та функціями електронного каталогу є: накопичення та компактне збереження великого масиву інформації з можливістю маніпулювання  даними; забезпечення багатоаспектного оперативного пошуку інформації про наявність документів у фонді бібліотеки; створення інформаційного комфорту для користувачів; інтеграція ресурсів бібліотеки у світовий інформаційний простір через мережу Інтернет.

 

Джерела

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. — Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. — III, 41 с. — (Національний стандарт України) — Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80 — Текст укр., рос., англ., фр.      .

 

Бакан Світлана Федорівна
Статтю створено : 28.05.2014
Останній раз редаговано : 22.04.2015