Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 31
За місяць : 775
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Електронна пошта
Електронна пошта

Електронна пошта - служба та послуги, пов’язані з пересиланням та отриманням електронних повідомлень по розподіленій, зокрема глобальній об­числювальній мережі.

У бібліотечній сфері електронну пошту викори­стовують для листування з різними організаціями, для прий­мання та реалізації замовлень по міжбібліотечному абоне­менту, для обміну масивами документів між бібліотеками.

 

 

 

 

Джерела

 

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. — Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. — III, 41 с. — (Національний стандарт України) — Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80 — Текст укр., рос., англ., фр.

Бакан Світлана Федорівна
Статтю створено : 20.08.2014
Останній раз редаговано : 22.04.2015