Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 7
За місяць : 911
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Дублетний примірник документа, дублет
Дублетний примірник документа, дублет

Дублетний примірник документа, дублет  (фр. double, doublette, від лат. duplex – подвійний) – 1) другий (повторний) примірник одного  документа у фонді бібліотеки, інформаційного центру та ін.; 2) всі примірники будь-якого документа, що надруковані з одного набору і не мають ніяких друкарських відмінностей.

У більш широкому тлумаченні під Д. п.  у бібліотечному фонді може розумітися й будь-яка інша, більша за два, кількість примірників документа. Споріднене поняття – дублетність. В минулі часи застосовувалися й такі терміни, як триплет (третій примірник), квадриплет (четвертий примірник), пентиплет тощо.

Джерела  

 

Маслов С. И. Определение дублетов в области старопечатных книг : Материалы для истории библиографии и книги / Науч. б-ка Львов. гос. ун-та им. И. Франка. – Львов, 1960. – 17 с.

Куделько Е. В. Довідник з бібліотекознавства і бібліографії ; / Е. В. Куделько, С. Й. Мінц ; під наук. ред. П. М. Бронштейна. – Харків : Ред.-вид. відділ Книжкової палати України, 1969. – Про дублетний примірник: с. 65.

Емельянова Е. А. Работа с дублетными экземплярами в деятельности библиотеки Румянцевского музея в 1920-е гг. // Емельянова Е. А. // Библиосфера. – 2013. – № 1. – C. 39–43.

Зворський Сергій Леонідович
Статтю створено : 25.03.2021
Останній раз редаговано : 25.03.2021