Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Доманицький Василь Миколайович
Рубрики : Персоналії
Доманицький Василь Миколайович

imageДоманицький Василь Миколайович [псевд.: Вітер, Звенигородець, Колодянин, В. Колодянський, Василь Потребитель та ін.; криптоніми: В. Д., Д., В. Д-ий, В. Д-ій, В. Д-й, В. Дом., В. Д-кий та ін..; 07(19).03.1877, с. Колодисте Звенигородського пов. Київської губ., нині Тальнівського р-ну Черкаської обл. – 28.08(10.09).1910, м. Аркашон, Франція; похований в с. Колодисте] – літературознавець, історик, фольклорист, етнограф, археолог, бібліограф, перекладач, журналіст, громадсько-політичний діяч, кооператор. Фундатор поточної статистики друку України. Дійсний член Київського товариства грамотності (з 1900 р.), Історичного товариства імені Нестора-Літописця (1900), Київського культурно-освітнього товариства «Просвіта» в пам’ять Тараса Шевченка (1906), Бібліографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (1908). Один з ініціаторів створення Всеукраїнської учительської спілки – професійної української організації вчителів і діячів народної освіти (1905). Учень історика В. Антоновича.

Народився в багатодітній сім’ї священника. Походив з давнього шляхетського роду з маєтку Доманово на теренах Польщі. У Києві закінчив Четверту чоловічу гімназію (1895), історико-філологічний факультет Університету св. Володимира (1900). Учителював у Київській приватній гімназії Г. Валькера.

Співзасновник видавництва «Вік» (1898), що видавало белетристику і популярні книжки різної тематики українською мовою. Фактичний редактор друкованого органу парламентської фракції українців у Другій Державній Думі «Рідна Справа – Думські Вісті» (1907). Плідно співпрацював з тогочасними українськими провідними періодичними і продовжуваними  виданнями: «Літературно-науковим вістником», «Киевской стариной» (з 1907 р. – «Україна»), «Записками Наукового товариства імені Шевченка», газетами «Рада», «Нова громада», «Громадська думка», «Діло» та ін.

Як учений, представник прогресивної української інтелігенції відстоював ідеї запровадження в селах широкого кооперативного руху, вважаючи його чинником зміни соціального устрою та поліпшення економічного добробуту народу. У 1901 р. В. Доманицький створив на Звенигородщині позичково-ощадне товариство, згодом відкрив сільську крамницю. У своїх статтях і брошурах доступно роз’яснював засади кооперації, кредитних спілок, наголошував на необхідності ведення просвітницької роботи, створення загальнодоступних бібліотек. Власним коштом у рідному селі збудував двоповерховий Народний дім зі сценою для вистав та залою для читання, де щовечора на його лекції збиралося по 300–400 осіб.

За активну громадську й агітаційну діяльність серед селян, під приводом, що В. Доманицький «увійшов в конфлікт з адміністрацією і особливо з місцевою поліцією при захисті селян від поміщицьких утисків», його в 1907 р. було засуджено до 3-х років заслання на Північ, до Вологодської губ. У зв’язку з важкою хворобою (туберкульоз легень) та завдяки клопотанням друзів вирок було змінено і В. Доманицькому надали дозвіл на лікування за кордоном, без права повернення на батьківщину протягом трьох років. Спершу він безуспішно лікувався на курорті  в м. Закопане (Польща), згодом перебрався до м. Аркашон (Франція), де помер через два тижні після отримання повідомлення про «помилування».

В. Доманицький здобув визнання як різнобічний учений з енциклопедичними знаннями. Він зробив помітний внесок у розвиток бібліографії. З його ім’ям також пов’язують зародження в Україні поточної статистики друку. Ще студентом-першокурсником В. Доманицький працював у журналі «Киевская старина», де взявся за організацію бібліографічного, а згодом і статистико-бібліографічного обліку української друкованої продукції.

Початком такого обліку став підготовлений ним «Обзор украинско-русской литературы за 1898 г.» (під криптонімом В. Д.), опублікований у № 12 «Киевской старины» за 1899 р. В огляді розглянуто переважно українські видання, опубліковані в Галичині, наведено бібліографічний опис 20 видань. Щорічні критико-бібліографічні огляди В. Доманицький укладав і в наступні роки: «Малорусские издания 1899 г.» (1900), «Украинские издания 1900 г.» (1901). Наприкінці 1902-го – на початку 1903 р. він упорядкував збірник бібліографії п'ятирічної діяльності «Літературно-наукового вістника». Революційні події 1905 р. і активна участь у них В. Доманицького завадили йому зробити огляд українських видань за цей рік. Дві ґрунтовні праці «Українська література в 1906 р.» та «Українська преса в 1906 р.» були опубліковані в першому номері «України» за 1907 р. Відомості про українські книжкові видання 1906 р. В. Доманицький навів у форматі анотованого списку за 7-ма тематико-цільовими розділами, на початку кожного із них подав загальну кількість видань з подальшим їх розподілом: видані в Росії та поза її межами, а далі – в окремих містах України та за кордоном. Із цієї публікації бібліографічні огляди видань українського друку В. Доманицького набули статистико-бібліографічного змісту. Навіть перебуваючи на лікуванні, В. Доманицький не полишав розпочатого. У березні 1909 р. на сторінках «Ради» він опублікував свою ґрунтовну працю «Українське письменництво року 1908», у якій навів не лише кількість видань, а й зазначив їхній наклад. У наступному огляді «Українська та про Україну література в році 1909» В. Доманицький розширив тематичний обсяг матеріалу, додавши літературу про Україну, навів повний бібліографічний опис видань, їхню кількість за тематико-цільовими розділами, наклади, умістив коментарі щодо якості окремих книжок, визначення місця українського книговидання серед книгодруку інших народів та ін. Розширення відомостей про друки призвело до переходу від щорічного до щоквартального їх обліку. Останню статтю «Українська література в Росії в 1910 р.» (1910) В.Доманицький написав в Аркашоні.

Заслуги В. Доманицького в галузі статистики друку незаперечні. Його щорічні огляди й дотепер є достатньо надійними орієнтирами в українському книговиданні початку 20 ст.

В. Доманицький здійснював не лише поточний, а й ретроспективний облік друку. Про це свідчить його ґрунтовний реферат «Український видавничий рух за останніх п’ятнадцять років», представлений на Першому українському просвітньо-економічному конгресі з нагоди 40-річчя львівської «Просвіти» (1910).

Йому належить також пріоритет у дослідженніі статистичних даних щодо популярності творчості окремих письменників та їхніх творів. Так, спираючись на покажчик М. Комарова «Т. Шевченко в литературе и искусстве», в огляді «Як читається Шевченко» (1904) В. Доманицький підрахував, скільки разів і якими накладами видавалися твори Т. Шевченка в Росії і за кордоном, починаючи з 1840 р. Одне з його ґрунтовних бібліографічних досліджень – «Библиографический указатель сочинений А. Я. Конисского, написанных по-малорусски» (1901), містить відомості про творчий доробок письменника за 1858−1900 рр., подані на основі «Галицько-руської бібліографії» І. Левицького та перегляду видань, в яких друкувалися твори письменника.

Учений ґрунтовно знав джерела з фольклору та етнографії, про що свідчать його листи до Б. Грінченка як упорядника видання «Литература украинского фольклора 1700–1900 годов. Опыт библиографического указателя» (Чернігів, 1911), додавши до вже відомих джерел ще понад 60 назв.

В. Доманицький приділяв увагу і бібліографічному розкриттю змісту періодичних видань. Упорядкував «Покажчик змісту "Літературно-наукового вістника"» (1903), покажчик до журналу «Киевская старина» (залишився в рукописі).

image
Рідкісне видання «Кобзаря» 1917 року, яке упорядкував В. Доманицький, знайдене українськими воїнами у Бахмуті серед уламків розбитого будинку (2022)
Суттєвий внесок зробив В. Доманицький у становлення наукового шевченкознавства. Він одним із перших порушив питання про повне видання творів Т. Шевченка, сформулював основні вимоги до нього. Написав низку статей про Кобзаря: «До бібліографії літератури про Т. Шевченка» (1906), «Новознайдені поезії Шевченка» (1906); «Критичний розслід над текстом "Кобзаря"» (1907); «Життя Тараса Шевченка» (видано у 1908, 1911, 1917, 1918 рр.) та ін. Був редактором першого повного видання «Кобзаря» в Росії (Cанкт-Петербург, 1907; перевидання у 1908 та 1910 рр.). Рецензував видання шевченківської тематики.

У доробку В. Доманицького – рецензії на бібліографічні покажчики «Т. Шевченко в литературе и искусстве» та «Українська драматургія» М. Комарова,  «Словарь української мови» Б. Грінченка, «Українсько-російський словник» В. Дубровського та ін. Крім того, учений уклав перший український словник іншомовних слів «Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів» (1906); редагував працю М. Аркаса «Історія України-Руси» (1908), доклавши до цього твору стільки власної праці, що його можна вважати співавтором історика з Миколаєва; написав низку студій з історії України, статей про Марка Вовчка, в яких переконливо довів, що під цим псевдонімом писала М. Маркович (у другому шлюбі – Лобач-Жученко), спростувавши таким чином багато неправдивих і навіть наклепницьких відомостей про письменницю.

Архівні документи, пов’язані з В. Доманицьким, зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та  Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

У соціальній мережі «Фейсбук»  відкрито сторінку Василь Доманицький, яку веде дослідниця родини Доманицьких - історик О. Комарова (м. Кам'янець-Подільський).

Твори

 

 Обзор украинско-русской литературы за 1898 г. / В. Д. // Кіев. старина. − 1899. − Т. 67, № 12. − С. 153−157;

 Малорусские издания в 1899 г. // Кіев. старина. − 1900. – Т. 68, № 2. – С. 96−108;

 Печатное дело в Малороссии в начале XIX ст. // Кіев. старина. – 1900. – Т. 70, № 9. – С. 83–88;

 Библиографический указатель сочинений А. Я. Конисского, написанных по-малорусски // Кіев. старина. – 1901. – Т. 72, № 1. – С. 131–151;

 Украинские издания 1900 г. // Кіев. старина. − 1901. − Т. 72, № 3. − С. 166−177;

 Покажчик змісту «Літературно-наукового вістника», томів I–XX (1898–1902) / з передм. І. Франка – Львів, 1903. – XXXVII, 131 с.;

Козаччина на переломі XVI–XVII в. (1591–1603) / В. Доманицький. – Львів : накладом Т-ва ім. Шевченка, 1905. – 171 с.;

 До бібліографії літератури про Т. Шевченка // Кіев. старина. – 1906. – Т. 94, № 9. – С. 5–10;

Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів / склав В. Доманіцький – Київ : Друк. С. А. Борисова, 1906. – 128 с.;

Про видання повного «Кобзаря» Т. Шевченка / В. Доманицький // Громад. думка. – 1906. – 29 черв.;

Українська преса в 1906 р. / В. Доманицький // Україна. – 1907. − Т. 1, № 1. − С. 48−65;

Українська література в 1906 р. / В. Доманицький // Україна. − 1907. − Т. 1, № 2. − С. 102−127;

Українське письменство року 1908 / В. Доманицький // Рада. − 1909. – 17 берез.  − С. 1−2;

Українська та про Україну література в році 1909 / В. Доманицький // Рада. − 1909. – 7 трав. − С. 2;

Українська література в Росії в 1910 р. / В. Доманицький // Рада. − 1910. – 20 трав. − С. 2;

Український видавничий рух в Росії в останні п’ятнадцять років // Перший український просвітньо-економічний конгрес, уладжений товариством «Просвіта» в сорокаліття заснування… – Львів, 1910. – С. 81–96;

Критичний розслід над текстом «Кобзаря» / В. Доманицький. – Київ: Друк. Т-ва «Просвещение», 1907. – 365 с. ;

Критичний розслід над текстом «Кобзаря» Шевченка / упоряд. та авт. післямови В. Т. Поліщук. – Репр. відтворення вид. 1907 р. – Черкаси : Вертикаль, 2008. – 384 с.;

 Життя Тараса Шевченка // Шевченк. краєзн. альм., 2010. – [Київ, 2010]. – С. 21–28;

 З науково-творчої спадщини : у 2 кн. / упоряд., авт. передм. і ред. В. Т. Поліщук. − Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. − Кн. 1−2.

Джерела

 

Чистому серцем : пам'яті В. Доманицького : біогр., спомини, похорон / упоряд. С. Єфремов. – Київ, 1912. – 150 с.;

Дучимінська О. Василь Доманицький – редактор першого повного «Кобзаря» Шевченка / О. Дучимінська // Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1965. – Т. 180 : Шевченко і ми. – С. 126–134;

Гуменюк М. П. В. М. Доманицький // Гуменюк М. П. Українські бібліографи ХІХ – початку ХХ століття. – Харків, 1969. – С. 128–134;

Качкан В. Доманицький Василь Миколайович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. – Київ, 1996. – Вип. 3. – С. 113–117;

Низовий М. Фундатор поточної статистики друку України В. Доманицький / М. Низовий // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 9. – C. 30–32;

 Доманицький В. М. // Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [підгот.: В. А. Бурбела та ін.; відп. ред. С. А. Гальченко, М. Г. Жулинський]. − Київ, 1999. − С. 117−118, 699;

 Скирта М. Л. Доманицький Василь Миколайович // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / Нац. б-ка України ім.  В. І. Вернадського НАН України, Ін-т рукопису ; О. С. Боляк, С. О. Булатова, Т. І. Воронкова [та ін.] – Київ, 2002. – С. 147–149 ;

Болабольченко А. А. Василь Доманицький / А. А. Болабольченко // Побратими : С. Єфремов, В. Доманицький – нариси життя та творчості / А. А. Болабольченко. – Київ, 2003. – С. 85–111;

Болабольченко А. А. Василь Доманицький / А. А. Болабольченко // Вибране : (біогр. нариси) / А. А. Болабольченко. – Київ, 2005. – С. 187–208, 1 арк. портр.;

Грушевський М. С. Василь Доманицький / М. С. Грушевський // Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський. – Львів, 2005. – Т. 2. – C. 414–417;

Болабольченко А. А. Василь Доманицький / А. А. Болабольченко // Вибрані твори : в 3 т. / А. А. Болабольченко. – Київ, 2006. – Т. 1. – С. 337–374;

Болабольченко А. Василь Доманицький і «Киевская старина» / Анатолій Болабольченко // Київська старовина. – 2006. – № 4. – С. 149–165;

Старовойтенко І. «Історія України-Русі» М. Аркаса у листах автора до В. Доманицького / Інна Старовойтенко // Архіви України. – 2006. – № 1/6 (259). – С. 125–140;

Качкан В. А. Доманицький Василь Миколайович // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 237–238;

 Невтомний робітник на рідній ниві. Василь Миколайович Доманицький : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / уклад. : Л. Т. Демченко, Н. В. Адешелідзе. – Черкаси : [Чабаненко Ю. А.], 2010. – 76 с.;

Поліщук В. Імперативи Василя Доманицького : до 100-річчя з дня смерті подвижника / Володимир Поліщук // Рідний край. – 2010. – № 2. – С. 140–149 : іл., фот. – Бібліогр.: с. 149 (16 назв);

Цимбал Б. Оцінка доробку Василя Доманицького – текстолога в українському літературознавстві / Богдан Цимбал // Літературознав. обрії : пр. молодих учених. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 209–213. – Бібліогр.: с. 213 (14 назв);

Чистому серцем : пам’яті В. Доманицького / упоряд. і ред. В. Поліщук. − Перевид. 1912 р. з «Додатками». − Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. – 176 с.;

Василь Доманицький : особистість і науково-творча спадщина : [зб. пр. учасників наук. семінару, проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого, 14–15 вересня 2010 р.] / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; А. Кузьмінський, В. Мовчан, В. Мицик [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 222 с.;

 Доманицький Василь Миколайович // Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. / НПБУ ; авт.-уклад. Н. І. Абдуллаєва. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 46–48;

Низовий Н. Книги «інородців» / Николай Низовой // День. – 2011. – 8 квіт. (№ 62/63). – С. 22;

Доманицький Василь Миколайович // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Київ, 2012. – Т. 2.– С. 396–398;

Доманицький Василь Миколайович // Українська діаспора : літ. постаті, твори, біобібліогр. відомості / упорядкув. В. Просалової. − Донецьк, 2012. − С. 142;

Козар Л. Василь Доманицький як громадський діяч і фольклорист / Лідія Козар // Нар. творчість та етнологія. – 2012. – № 3 (337). – С. 16–30. – Бібліогр.: с. 28–30 (110 назв);

Козар Л. Громадська позиція в фольклористичних працях Василя Доманицького / Лідія Козар // Київська старовина. – 2012. – № 5/6 (407). – С. 198–207. – Бібліогр.: с. 205–206 (49 назв);

Поліщук В. Василь Доманицький і театр / Володимир Поліщук // Кур’єр Кривбасу. – 2012. – № 274/275. – С. 359–368. – Література: с. 368 (16 назв);

Поліщук В. Мовні питання в доробку Василя Доманицького / Володимир Поліщук // Укр. мова. – 2012. – № 1. – С. 101–115. – Бібліогр.: с. 115 (10 назв);

Токар Н. М. Василь Миколайович Доманицький : особистість, науковець, громадський діяч. − Кіровоград : Александрова М. В., 2012. – 239 с.;

Лепкий Б. Редактор Василь Доманицький / Богдан Лепкий // Історія України-Русі : з малюнками / Микола Аркас. – Репр. вид. 1912 р. – Київ, 2013. – С. XV–XVI : портр.;

Поліщук В. Давнє письменство у студіях Василя Доманицького / Володимир Поліщук // Слово і час. – 2013. – № 12. – С. 57–66. – Бібліогр.: с. 66 (24 назви);

Іваницька С. Г. Пропам’ятні збірки на спогад про товаришів та однодумців: Б. Грінченка (1910 р.) та В. Доманицького (1912 р.) / С. Г. Іваницька // Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти : (кінець ХІХ ст. – 1920 р.) : монографія / С. Г. Іваницька. – Херсон, 2018. – С. 304–340. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

————————————————

Кошова І. Дорога болю Василя Доманицького [Електронний ресурс] / Інна Кошова // ВиЧерпно : інформ. вид. Черкащини : [сайт]. – Текст. та фот. дані. – Черкаси, 2015.

Василь Доманицький – 140 років від дня народження [Електронний ресурс] // Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара : [сайт]. – Текст., фот. та іл. дані. – Херсон, 2017;

Черкаська Г. Чоловік з душею дитини [Електронний ресурс] / Ганна Черкаська // UaModna : [веб-платформа]. – Текст. та фот. дані. – [Chicago ; Івано-Франківськ], 2018.

Доманицький Василь Миколайович // Вікіпедія : [сайт]. – Текст. та фот. дані. – [Б. м., 2019].

Доманицький Василь Миколайович (1877–1910) [Електронний ресурс] // Електронна бібліотека «Україніка» [Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського] : [сайт]. – Текст. та фот. дані. – [Київ, б. р.].

Доманицький Василь Миколайович [Електронний ресурс] // MOVA.info: [лінгвіст. портал]. – Текст. та фот. дані. – [Б. в. д.].

Білик Олена Іванівна
Статтю створено : 25.11.2019
Останній раз редаговано : 19.04.2023