Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Довгопола Олена Павлівна
Рубрики : Персоналії
Довгопола Олена Павлівна

image

Довгопола Олена Павлівна [06.09.1927, м. Харків – 01.01.2001, м. Київ] – український бібліографознавець, вчений і педагог. Кандидат сільськогосподарських наук (1956), професор у галузі бібліографознавства (1990).

У 1951 р. О. Довгопола достроково (екстерном за третій курс) закінчила з відзнакою Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва і вступила до аспірантури Інституту генетики і селекції АН УРСР. Після її закінчення (1954) працювала у Харківському державному бібліотечному інституті на кафедрі бібліографії: викладачем курсів «Основи сільськогосподарського виробництва» та «Бібліографія сільськогосподарської літератури», на посадах старшого викладача (1957), доцента (1960). У 1965 р. Олена Павлівна перейшла на роботу до Київської філії ХДІКу. Після реорганізації її у КДІК – доцент кафедри бібліографії (1968–1985), декан заочного відділення бібліотечного факультету (1970–1972), декан факультету громадських професій (1972–1982), доцент кафедри галузевого бібліографознавства (1985–1990), професор кафедри з 1990 р.

О. Довгопола – член бібліотечної комісії Міністерства культури СРСР (1976–1991), Всесоюзної учбово-методичної ради Міністерства культури СРСР (1987–1991), член Комісії по підготовці бібліотечних кадрів Міністерства культури УРСР (1978–1996), член Президії і керівник Комісії по навчально-методичній документації учбово-методичної ради при Міністерстві культури УРСР, член методичної ради Республіканського товариства книголюбів (1987–1996).

Олена Павлівна зробила значний внесок у розвиток теорії та історії сільськогосподарської бібліографії. Вона перша в СРСР видала навчальний посібник «Бібліографія сільськогосподарської літератури» (1972); є співавтором навчального посібника, програм та методичних розробок з курсів «Бібліографія сільськогосподарської літератури» та «Загальна бібліографія». Обґрунтувала необхідність відокремлення бібліографії сільськогосподарської літератури від природничо-наукової і технічної бібліографії, обстоювала необхідність спеціалізації підготовки бібліотекарів і бібліографів для бібліотек, які обслуговують вчених і спеціалістів сільського господарства, що було зроблено в 1970-х рр. у всіх інститутах культури СРСР. О. Довгопола ініціювала створення навчально-наукових комплексів «Контакт», «Школа – Вуз», «Училище культури – Вуз»; впроваджувала нові поглиблені методи бібліотечно-бібліографічної та інформаційної підготовки студентів; обґрунтувала принципи зональності та сезонності в бібліографії сільськогосподарської літератури.

Творчий доробок О. П. Довгополої складає понад 200 праць з різних питань бібліографознавства, серед яких – проблеми вдосконалення вищих бібліотечно-бібліографічної освіти, історії та теорії бібліографії сільськогосподарської літератури тощо. Олена Павлівна була співавтором концепції розвитку бібліотечної справи в Україні до 2005 р., активно виступала за поєднання традиційної бібліографічної ресурсів із новими можливостями, що з’являються внаслідок освоєння інформаційних технологій, підкреслюючи провідну роль бібліотеки серед підрозділів НТІ науково-дослідних установ.

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР (1975), Міністерства культури УРСР (1977) та медалями «В память 1500-летия Киева» (1982), «Ветеран праці» (1987).

 

 

Твори

 

Бібліографія радянських сільськогосподарських журналів. – Х., 1960.

Бібліографія дореволюційних сільськогосподарських журналів. – Х., 1961.

Рекомендательная библиография сельскохозяйственной литературы на Украине : лекция для студентов по курсу «Бібліографія сільськогосподарської літератури». – Х., 1962.

Общая библиография сельскохозяйственной литературы : лекция по курсу «Библиография сельскохозяйственной литературы». – Х., 1968.

Бібліографія сільськогосподарської літератури : учб. посіб. – Х., 1972.

НТИ в сельском хозяйстве. – М., 1977. – У співавт.

Организация текущего контроля успеваемости студентов : метод. указания. – К., 1977. – У співавт.

Информационно-библиографическое обслуживание работников сельского хозяйства : метод. материалы для студентов. – К., 1980. – У співавт.

Методика составления рекомендательных библиографических пособий по сельскому хозяйству : метод. материалы для студентов. – К., 1980.

Українська радянська бібліографія : навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К., 1980. – У співавт.

Организация сквозной практической подготовки студентов : метод. рекомендации. – К., 1981. – У співавт.

Методичні рекомендації по комплектуванню бібліографічними посібниками з сільського господарства ДІФів ЦБС та підвищенню ефективності їх використання. – К., 1983. – У співавт.

Бібліографія : заг. курс : навч. посіб. – К., 1984. – У співавт.

Бібліографія сільськогосподарської літератури : метод. рек. на допомогу самоосвіт. роботі студ.-заочників бібл. ф-тів. – К., 1989. – У співавт.

Концепція розвитку бібліотечної справи в Українській РСР : проект до обговорення. – К., 1990. – У співавт.

До «Концепції розвитку бібліотечної справи» та про основні напрямки перебудови системи підготовки бібліотечно-бібліографічних кадрів у Київському державному інституті культури на період до 2005 року. – К., 1991. – У співавт.

Концепція розвитку бібліотечної справи в Українській РСР. – К., 1991. – У співавт.

Проблемы организации информационного обеспечения сельскохозяйственной науки и производства Украины // Современные проблемы совершенствования деятельности сельскохозяйственных библиотек в библиотечно-библиографическом обеспечении аграрной науки и производства : тез. докл. и сообщ. Респ. науч.-практ. конф., Киев, 26–28 нояб. 1991 г. – К., 1991. – С. 6–8.

Современное состояние и основные направления совершенствования подготовки кадров для библиотек в Украинской ССР : доклад на 57-й сес. и Генер. ассамблее ИФЛА, Москва, 22 авг. 1991 г. – М., 1991. – У співавт.

Збірник лабораторних вправ з курсу «Бібліографія сільськогосподарської літератури». – К., 1993. – У співавт.

Про стандартизацію бібліографічної термінології в Україні // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : тези доп. Міжнар. наук. конф., Київ, 12–15 жовт. 1993 р. – К., 1993. – Ч. 2. – С. 157–159.

Вища бібліотечна освіта в Україні: сторінки історії та деякі перспективи розвитку // Зб. наук. пр. [КДІК]. – К., 1994. – Ч. 2. – С. 36–46.

Факультет – науково-дослідна лабораторія // Бібл. вісн. – 1994. – № 1. – С. 6–9. – У співавт.

Джерела

 

Професор Довгопола Олена Павлівна: життєв. і твор. шлях : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. Ф. Дерлеменко, З. І. Варга, Л. Г. Самойлова, Г. Г. Довгополий. – К., 2001. – 2-е вид. – 2002.

Жданова Р. Бібліографознавець, педагог і просто людина : про О. П. Довгополу / Р. Жданова // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 9. – С. 21–23.

Загуменна В., Геращенко М., Лутовінова В. , Новальська Т., Крицький О., Титова Л. Пам’яті вчителя О. П. Довгополої / В. Загуменна, М. Геращенко, В. Лутовінова, Т. Новальська, О. Крицький, Л. Титова. // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 1. – С. 36–38.

Рева Н., Рева Л. Бібліограф Олена Павлівна Довгопола / Н. Рева, Л. Рева // Бібл. вісн. – 2002. – № 2. – С. 53–55.

Федотова О. Пам’яті «Бібліографа (з великої літери)» Олени Павлівни Довгополої / О. Федотова // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 3. – С. 8–9.

Добко Т. В. Довгопола Олена Павлівна / Т. В. Добко // ЕСУ. – К., 2008. – Т. 8 : Дл–Дя. – С. 177.

Довгополий Григорій Гнатович (1929–2009)
Статтю створено : 29.12.2014
Останній раз редаговано : 27.10.2016