Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 43
За місяць : 781
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Добра Дора Юделівна
Рубрики : Персоналії
Добра Дора Юделівна

Добра Дора Юделівна [1865–1866, м. Київ – ?] – бібліотечна діячка, засновниця окремої спеціалізованої бібліотеки для дітей, підлітків та керівників дитячого читання в Києві, першої в Україні і однієї з перших в Європі; меценатка.

Походила із сім'ї заможних підприємців-промисловців, почесних громадян м. Києва. Закінчила Вищі жіночі (Бестужевські) курси в Санкт-Петербурзі (роки навчання невідомі).

У серпні 1909 р. Д. Добра у власному помешканні на вул. Прорізній, 5 відкрила бібліотеку для дітей віком від 5 до 15 років і утримувала її власним коштом до 1919–1920 рр. На час відкриття у фонді бібліотеки налічувалося майже 1 840 пр. книжок (за іншими даними – до 3,5 тис. пр.) із приватного зібрання Д. Доброї. Фонд був сформований відповідно до контингенту читачів: підручники, навчальні посібники для дітей, твори дитячої літератури; для батьків і вихователів – твори з педагогіки. Кількість читачів становила приблизно 2 380 осіб. За віком вони поділялися на диференційовані категорії: дошкільнята, молодші, середні, старші учні та дорослі. Про популярність «Дитячої бібліотеки Д. Ю. Доброї» свідчить те, що протягом 1909–1913 рр. її читачам було видано понад 90 тис. книжок.

У співпраці зі членами Київського Фребелівського товариства у 1911–1912 рр. Д. Добра запровадила в бібліотеці під час шкільних весняних канікул перегляди розгорнутих книжкових виставок, виставки-продажі дитячої літератури, під час яких проводилися зустрічі дітей, батьків, вихователів, учителів з письменниками, поетами, художниками – ілюстраторами книжок. Д. Добра була організатором дискусійних педагогічних та інших різноманітних бібліотечних заходів, що стали традиційними у стінах «Дитячої бібліотеки Д. Ю. Доброї» та згодом поширилися на всі тогочасні бібліотеки для дітей в Україні. Ці форми бібліотечної роботи, ініційовані Д. Доброю, мали ознаки диференційованого підходу до дитячого читання, їх можна вважати прообразом сучасних Тижнів дитячого читання,

Вперше в історії вітчизняної бібліотечної галузі Д. Добра провела спеціалізоване соціологічне дослідження «Що і як читають діти», в межах якого протягом 1909–1913 рр. здійснювалось анкетування читачів і керівників дитячого читання. Результати вивчення, отримані шляхом порівняльного аналізу анкет респондентів, було оприлюднено в журналі «Новости детской литературы» за 1914 р.

Д. Добра вперше в практиці спеціалізованих бібліотек для дітей застосувала такі наукові методи, як вивчення, спостереження, аналіз, що давало змогу на наукових засадах організовувати роботу з дітьми та керівниками дитячого читання (педагогами, вихователями, батьками) на основі здобутих знань щодо читацьких потреб і інтересів дітей, їхніх вікових особливостей тощо. Такі підходи уможливили закладення підвалин організації, розвитку та функціонування бібліотек для дітей на наукових засадах, відповідно до результатів соціологічних досліджень. Д. Добра вперше заклала підвалини дитячої бібліотечної педагогіки.

Про значущість і вплив бібліотеки Д. Доброї у культурному й освітянському житті Києва свідчить той факт, що під час проведення у місті Першої Всеросійської виставки досягнень промисловості, сільського господарства, науки та культури (1913) для демонстрування здобутків книгозбірні було надано окрему кімнату в експозиції київських міських бібліотек.

Обіймаючи посаду інструктора сектора дитячих бібліотек бібліотечного відділу Наркомосу УСРР, Д. Добра в 1919 р. розробила дві інструкції: щодо загальних завдань дитячої бібліотеки та з питань організації і комплектування дитячих бібліотек. Ці документи  заклали основи створення і діяльності бібліотек для дітей, політики їх комплектування, на яких базується функціонування й сучасних дитячих бібліотек.

Як авторитетний громадський діяч Д. Добра була активним членом бюро Комісії сприяння вихованню та навчанню Київського Фребелівського товариства, членом Товариства бібліотекознавства; мала звання потомственної почесної громадянки м. Києва.

Пізніших достеменних відомостей про Д. Добру не виявлено, але за деякими припущеннями, на початку 1920-х рр. родина Добрих емігрувала у Францію.

На базі бібліотеки, створеної Д. Доброю, після низки реорганізацій діє сучасна  Київська обласна бібліотека для дітей.

 

Твори

 

Добрая Д. Ю. [Лист до редакції] / Д. Ю. Добрая // Новости дет. лит. – 1912. – № 7. – С. 28–29.

Добрая Д. Ю. «Детская библиотека» Д. Ю. Доброй въ Кіеве / Д. Ю. Добрая // Новости дет. лит. – 1914. – № 9/10. – С. 1–7.

Добра Д. ”Дитяча бібліотека” Д. Ю. Доброї в Києві / Д. Добра : [публікація статті із журналу «Новости детской литературы» ( 1914, № 9/10, С. 1–7) зі скороченнями, в перекладі укр. мовою] // Вісн. Книжк. палати. – 2009. – № 12. – С. 37–40.

Джерела

Финкельшейнъ М. Что и как читают дети (Анкета Киевской билиотеки  Д. Ю. Доброй / М. Финкельшейнъ  // Новости дет. лит. – 1914. – № 9/10. – С. 7 –15.

Зніщенко М. П. Д. Ю. Добра – засновниця першої публічної бібліотеки для дітей / М. П. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 10. – С. 33–35.

Зніщенко М. П. Бібліотеки як осередки культурно-просвітницької роботи в діяльності «Киевского Общества Грамотности» (1882–1908) / М. П. Зніщенко // Вісн. Кн. палати. – 1997. – №  11. – С. 31–34 ; № 12. – С. 26–30.

Зніщенко М.П. Добра Д. Ю. – засновниця першої публічної бібліотеки для дітей // Вісн. Книжк. палати. – 1997. – № 10. – С. 33–36.

Зніщенко М.П. Участь «Детской библиотеки» Д. Доброї у Всеросійській виставці досягнень промисловості, сільського  господарства,  науки  та  культури  у  м.  Києві  в  1913  р.  /  М.П.  Зніщенко  //  Бібліотека,  інформація,  суспільство  :  зб.  наук.  пр.  за  матеріалами  Всеукр.  наук.-практ.  конф.  20–22  жовт. 1998 р. — Київ, 1998. — С. 256–259.

Зніщенко М. П. Педагогічні аспекти в бібліотечній діяльності Д. Ю. Доброї : навч. посіб. / М. П. Зніщенко ; [передм. В. М. Медвєдєвої]. – Київ : Смолоскип, 1999. – 138 с.

Зніщенко М. Бібліотека Д. Ю. Доброї: сто років тернистим шляхом до зірок / М. Зніщенко // Світ дитячих бібліотек. – 2009. – № 2. – С. 3–6.

 

———————————————

Дора Добра – бібліотекар, педагог, знавець дитячого читання

 

Зніщенко Микола Павлович
Статтю створено : 20.04.2015
Останній раз редаговано : 21.02.2022