Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 4
За місяць : 788
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Добко Тетяна Василівна
Рубрики : Персоналії
Добко Тетяна Василівна

image

 

Добко Тетяна Василівна [23.07.1959, м. Київ]бібліографознавець, бібліотекознавець, історик, бібліограф, поетеса; доктор наук із соціальних комунікацій (2013), кандидат історичних наук (1994), старший науковий співробітник (2000). Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (2019).

Народилася в бібліотечній родині, де шанувалось друковане слово: батьки, В. Бабич та Є. Бабич, – відомі в Україні бібліотекознавці і бібліографи, багато років працювали на керівних посадах у Державній республіканській бібліотеці УРСР ім. КПРС (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого). Середню освіту здобула у школі № 166 м. Києва (1976).

Закінчила у 1980 р. бібліотечний факультет Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука (КДІК, нині – Київський національний університет культури і мистецтв); Київські державні курси іноземних мов (1981); аспірантуру КДІК (без відриву від виробництва, 1990) за спеціальністю «бібліотекознавство та бібліографія». У червні 1994 р. в ЦНБ ім. В. І. Вернадського (нині – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, НБУВ) захистила кандидатську дисертацію на тему «Масові бібліотеки України в культурному розвитку суспільства 80-х років» (науковий керівник – докт. іст. наук Ю. Курносов), 2000 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

У вересні 2013 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора наук із соціальних комунікацій на тему «Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.)».

Трудову діяльність розпочала у 1975 р. – будучи школяркою, влітку працювала у Державній історичній бібліотеці України (нині – Національна історична бібліотека України). З 1980 р. працює у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. У 1994–2016 рр. очолювала відділ довідково-бібліографічного обслуговування НБУВ, водночас у 2011–2016 рр. – керівник Центру науково-бібліографічної інформації; з грудня 2016 р. – завідувач відділу науково-бібліографічної інформації.

У НБУВ опікується питаннями наукової організації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, упровадження нових інформаційних технологій, формування довідково-бібліографічного фонду. Вагомим є внесок Т. Добко в удосконалення системи бібліографічної діяльності, забезпечення якості й оперативності довідково-бібліографічного обслуговування користувачів, надання інформаційних послуг. Т. Добко була керівником низки проектів, підтриманих грантами Міжнародного фонду «Відродження», Міжнародного наукового фонду (1996–2002), спрямованих на інноваційний розвиток бібліографічного забезпечення користувачів. Зокрема, для доступу до електронних інформаційних ресурсів, удосконалення інформаційного сервісу розробила проект з організації локальної CD-ROM-мережі, який було впроваджено в НБУВ, уперше серед бібліотек країн СНД (1996).

Т. Добко є відомим ученим у галузі бібліографознавства, бібліотекознавства, книгознавства. Досліджує проблеми національної бібліографії, довідково-бібліографічної діяльності, науково-інформаційного забезпечення органів державної влади та управління, науки, культури, освіти; трансформації довідково-бібліографічного обслуговування в електронному середовищі. Монографія Т. Добко «Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.)» (2013) отримала високу оцінку фахівців галузі. Розробляє науково-теоретичні та технологічні засади довідково-бібліографічної діяльності бібліотек, які спрямовані на підвищення ролі книгозбірень в інформаційному забезпеченні науково-дослідних робіт і суспільних реформ та організації доступу до ресурсної бази інформації та знань; напрацювала динамічну модель довідково-бібліографічної служби та визначила основні напрями її розвитку у період інформаційної глобалізації.

Велику увагу Т. Добко надає висвітленню досвіду довідково-бібліографічної діяльності, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань, консультативній допомозі бібліотечним фахівцям наукових установ НАН України та інших бібліотек з питань довідково-бібліографічного обслуговування, розвитку міжвідомчої бібліотечної взаємодії. Є активним учасником і організатором семінарів, конференцій з питань використання новітніх технологій інформаційного пошуку, обміну досвідом бібліографічної діяльності. За період роботи в НБУВ надала користувачам тисячі бібліографічних довідок з різноманітних питань науки, освіти, культури, виробництва.

У науковому доробку Т. Добко – понад 270 авторських публікацій історико-книгознавчої, бібліотекознавчої, бібліографознавчої, документознавчої тематики, серед них: монографії, статті, бібліографічні покажчики, навчальні посібники, методичні рекомендації, рецензії та ін. Багато уваги вчена приділяє науковому редагуванню і рецензуванню наукових праць.

Т. Добко є автором низки статей до «Енциклопедії Сучасної України» (Т.1–20, 2002–2018). Була науковим керівником авторських колективів і співавтором понад 20 фундаментальних бібліографічних покажчиків, довідників, зокрема: «Вістник, 1933–1939: систематичний покажчик змісту» (Київ, Вашингтон; Нью-Йорк, 2002), «Олексій Семенович Онищенко: матеріали до біобібліографії» (Київ, 2002), «Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях: матеріали до бібліографії» (Київ, 2005; удостоєний Почесної відзнаки УБА «Бібліографічний посібник року» (2005)), «Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870–2008» (Київ, 2010), «Зінаїда Павлівна Тулуб» (Київ, 2012), «Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання» (Київ, 2015), «Схід і Південь України; час, простір, соціум» (Київ, 2016) та ін.

Т. Добко є членом: спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук у НБУВ; редакційно-видавничої та вченої рад НБУВ; вчених рад Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського. Здійснює наукове керівництво роботою аспірантів, виступає опонентом на захисті дисертацій, є головою кваліфікаційних комісій у ЗВО (КНУКіМ, 2014–2015). У 2016–2018 рр. за сумісництвом – професор кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Т. Добко – член редколегій низки наукових періодичних видань: «Бібліотечний вісник», «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития», «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», «Енциклопедичний вісник України», «Науково-педагогічні студії», «Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», а також альманаху «Библиофилъ=Bibliophile» (Нью-Йорк, 2002–2006).

Т. Добко – активний учасник професійних громадських об’єднань: працювала у складі комітету з довідково-бібліографічного обслуговування Асоціації бібліотек України; брала активну участь у становленні Української бібліотечної асоціаціїбула співкерівником «Бібліграфічної секції» (1995–2006), працювала у складі експертної комісії із присудження почесної відзнаки УБА «За внесок у розвиток бібліографії та бібліографознавства», у 2006–2009 рр. ­член президії УБА.

Значну увагу Т. Добко приділяє літературній творчості. Вона є автором низки ліричних збірок поезій: «Непрохане кохання» (1999), «Неспалима весна» (2002), «Просто жити» (2006), «Любить и верить» (2007), «З Тобою і без Тебе» (2011), «Життя триває» (2016) та публікацій у періодиці. Член НСПУ (2016).

Нагороджена почесними грамотами Президії НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України (2004), Міністерства культури України і ЦК профспілки працівників культури України (2012); Грамотою Відділення історії, філософії та права НАН України (2017); подяками Служби безпеки України (1996), Міністерства культури і мистецтв України (2000), Національної академії педагогічних наук України (2017), Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського (2017), Державної бібліотеки України для юнацтва (2017), Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2011); відзнакою «Патріот України» Міжнародного проекту «Україна й українці – цвіт нації, гордість країни» (2008); Почесною відзнакою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди «Медаль Григорія Сковороди» (2017); медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2019).

Твори

Бази даних служби довідково-бібліографічного обслуговування : анот. кат. / Т. В. Добко ; НАН України ; НБУВ. – Київ,1996. – 20 с.;

Довідково-бібліографічне обслуговування в науковій бібліотеці / Т. В. Добко // Бібліотекознавство і бібліогр. : респ. міжвід. наук.-метод. зб. – Харків, 1988. – Вип. 28. – С. 73–80.;

Використання бази даних «Science Citation Index» при визначенні індексу цитувань учених України / Т. В. Добко, Н. І. Моісеєнко // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : Міжнар. наук. конф. : тези доп. – Київ, 1996. – С. 68–69.;

Сітьове використання компакт-дисків у НБУВ / Т. В. Добко // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 2. – С. 3–4;

Твори українських письменників у перекладах іншими мовами (шляхи бібліографічного пошуку: від традиційних джерел – до сучасних інформаційних технологій) / Т. В. Добко // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 3. – С. 20–21;

Інформаційні ресурси довідково-бібліографічного обслуговування: стан та проблеми використання / Т. В. Добко // Бібліографознавство : теорія і практика. – Київ, 1997. – С. 46–56;

Внесок бібліотек України у відродження національної самосвідомості, культури народу (на основі досвіду 80–90-х років) / Т. В. Добко // Публічні бібліотеки : сучасне і майбутнє : зб. ст. міжнар. наук. конф. – Київ,1998. – С. 74–81;

Розвиток довідково-бібліографічного обслуговування у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського / Т. В. Добко // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20–22 жовт. 1998 р. – Київ,1998. – С. 185–190;

Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеках Баварії / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 2000. – № 2. – С. 30–36;

Василь Степанович Бабич : біобібліографія / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського / уклад. Т. В. Добко. – Київ : НБУВ, 2002. – 91 с. : іл.; 

Вістник : Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933–1939 : сист. покажч. змісту / Т. В. Добко, Б. Д. Ясінський ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Бібліотека конгресу США ; Наук. т-во ім. Шевченка / О. С. Онищенко (наук. ред.). – Київ ; Вашингтон ; Нью-Йорк : НБУВ, 2002. – 340 с. 

Інформаційні ресурси Інституту наукової інформації США в інформаційному забезпеченні науково-дослідних робіт / Т. В. Добко, Н. С. Дацькова, Н. І. Моісеєнко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 322–359; 

Платні послуги в системі бібліографічного обслуговування: теорія і практика / Т. В. Добко, М. А. Чиж // Наукові праці Національної бібліотекики України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 115–125;

Олексій Семенович Онищенко : матеріали до біобібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Т. В. Добко, А. Л. Панова ; голова редкол. І. Ф. Курас ; вступ. ст. П. Т. Тронька. – Київ : НБУВ, 2003. – 112 с.;

Бібліографія літературна / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 625–627;

Бібліографія права і юридичних наук / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 634–636; 

Бібліографія філософська / Т. В. Добко, Л. П. Польовик // Енциклопедія Cучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 639–64;

Бібліографознавство / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 641–644;

Бібліотекар у системі задоволення інформаційних запитів владних структур / Т. В. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – Вип. 11. – С. 145–152; 

Біобібліографія / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 863–854; 

Інформаційно-бібліографічні ресурси культурології / Т. В. Добко // Вісник Книжкової палати . – 2003. – № 7. – С. 24–27 ; № 9. – С. 25–27;

Бібліографічна довідка у системі довідково-бібліографічного обслуговування : практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко ; наук. ред. : В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2004. – 92 с.; 

СБО в электронную эру: доминирование навигаторской функции / Т. В. Добко // Библиография. – Москва, 2004. – № 4. – С. 11–16;

Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях : матеріали до бібліографії / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Д. Айдачич, Н. Дацькова, Т. Добко, Н. Моісеєнко та ін. ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) та ін. – Київ : НБУВ, 2005. – 265 с.

Міжнародний досвід довідково-бібліографічного забезпечення інформаційних запитів владних структур / Т. В. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2005. – Вип. 14. – C. 61–66; 

Развитие библиографоведения в Украине: этапы и тенденции / Т. В. Добко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб. – Київ, 2006. – Вып. 4. – С. 295–308; 

Китай. Корея. Японія : бібліогр. покажч. / упоряд. : І. П. Бондаренко, Д. В. Близнюк, Т. В. Добко, та ін. ; гол. ред. : І. П. Бондаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2007. – 380 с.

Современное состояние информационного обслуживания в электронной среде : Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского / Т. Добко // Информационно-библиографическое обслуживание : сб. ст. / Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург, 2008. – Вып. 2. – С. 38–45;

Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики / Рогова П. І., Лутовинова В. І., Добко Т. В. // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип.1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – Київ, 2008. – С. 16–36;

Бібліографічні ресурси як джерела розкриття процесів демократичних перетворень в українському суспільстві / Добко Т.В., Моісеєнко Н. І. // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.  – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 30–43. 

Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами / Т. В. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 67–75;

Бібліографія українських літературних зв’язків із зарубіжними літературами як джерело національної бібліографії / Т. В. Добко // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність: доповіді та повідомлення Міжнар. наук. конф. Львів, 28–30 жовт. 2010 р. – Львів, 2010. – С. 98–103; 

Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування) / Т. В. Добко // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – С. 27–40;

Держава і право: Бібліографічні посібники : анотований каталог / Нац. академія наук України, НБУВ; уклад. : В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна; наук. ред., вступ. ст. Т. В. Добко. – Київ, 2010. – 291 с.;

Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870–2008 : бібліогр. покажч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; редкол.: О. Онищенко (голова) та ін.; уклад.: Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж. – Київ ; Львів, 2010. – 244 с. 

До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери / Тетяна Добко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 8. – С. 13–16;

Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Тетяна Добко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 4. – С.11–23;

Кадри довідково–бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства / Тетяна Добко // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 5. – С. 35–44; 

Платні інформаційні послуги у бібліотеках України: правові засади і практика / Т. Добко // Бібліотечна планета. – 2012. – № 4. – С. 18–22;

Справочно-библиографическое обслуживание: традиции и новации / Т. В. Добко // Труды Международного библиографического конгресса (Санкт–Петербург 21–23 сент. 2010 г.). Ч. 2: Библиография в помощь научным исследованиям. Библиографические ресурсы: общие проблемы теории и технологии формирования и использования. Информационно–библиографическое обслуживание. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 301–309. 

Зінаїда Павлівна Тулуб : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: А. М. Колесніченко, Н. І. Моісеєнко, Т. В. Добко, Ю. С. Левченко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ – Париж – Дакар, 2012. – 144, [16] с.;

Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 376 с.;

Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Т. В. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 24–38; 

Довідково-бібліографічна діяльність – пріоритетний напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства / Т. В. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 417–428;

Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек : історія і сучасність / Тетяна Добко // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 1. – С. 19–28;

Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / І. Антоненко, Т. Добко, Н. Моісєенко // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 4. – С. 12–21;

Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008–2012) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Т. В. Добко, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна, С. М. Горбань, Ю. С. Левченко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2015. – 552 с.;

Добко Т. Відкритий електронний архів неопублікованих бібліографічних посібників: історія, формування та використання / Т. Добко, П. Штих // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 42. – С. 223–232;

Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2. Матеріали до бібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник), О. Я. Дуднік, А. М. Колесніченко, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; наук. ред. В. І. Попик. – Київ, 2016. – 944 с.;

Добко Т. Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 499–513;

Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Ю. Л. Фіх, Т. В. Добко ; за участю Л. В. Коновал, О. П. Ткаченко ; наук. ред. Т. П. Павлуша ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2017. – 72 с.;

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : метод. рек. / [Т. В. Добко, І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, 2017. – 89 с. – (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; вип. 16);

 Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр. (перша половина ХХ ст.) / Т. Добко, О. Дуднік // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6. – С. 29–38;

Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: співвідношення понять і термінів / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45. – С. 82–95;

Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917 – 1921 рр. (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Т. Добко, О. Дуднік // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 1. – С. 34–44;

Біобібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) як джерело енциклопедичних досліджень / Т. В. Добко, О. Я. Дуднік // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: матеірали V Міжнарод. наук. конф. «Українська енциклопедистика». – Київ, 2017. – С. 34–43;

Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – С. 10–24;

Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Тетяна Добко // Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв: антологія. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ, 2018. – С. 50–64; 

Література про життя та діяльність Б. Є. Патона / Т. В. Добко (керівник), С. В. Блиндарук, О. А. Вакульчук [та ін.] // Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона : до сторіччя від дня народж. / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, О. К. Маковецька [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – С. 171–252.

Покажчики змісту українських часописів – складова національної бібліографії України / Т. В. Добко, В. А. Шкаріна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 3. – С. 6–14. 

Василь Степанович Бабич – бібліотечний діяч, вчений, педагог: до 90-річчя від дня народження : монографія / Т. В. Добко, Т. В. Новальська. – Київ : Видавн. центр КНУКіМ, 2022. – 484 с.: іл. (Лідери бібліотечно-інформаційної освіти).

Українська революція (1917–1921) у бібліографічних покажчиках : монографія / Т. В. Добко, О. Я. Дуднік. – Київ: НБУВ, 2022. – 389 с.

Джерела

Добко Тетяна Василівна // Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі : довідник / Книжкова палата України. – Київ : Кн. палата України, 1999.– С. 40–41;

Добко Татьяна Васильевна // Кто есть кто в библиотечно-информационной сфере России и СНГ : справочник. – 5-е доп. изд. – Москва, 2001. – Т. 1.– С. 196;

Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали / Українська бібліотечна асоціація; Національна парламентська бібліотека України / уклад.: В.С. Пашкова, В. О. Кононенко. – Вид. 4-те перероб. і доп. – Київ, 2001. – 78 с. – Про участь Т. В. Добко у роботі Бібліографічної секції УБА. – С.39-41;

Страшенко О. Квіти, які пробились крізь граніти, які живуть! / Ольга Страшенко // Незборима нація. – 2003. – Ч. 6 (черв.);

Черпінська І. Поезія гармонії і кохання Тетяни Добко / Ірина Черпінська // Культура і життя. – 2003. – 17 груд.;

Добко Тетяна Василівна // Портрети сучасниць. – Київ, 2004. – Вип. 2. – С. 81;

Онищенко О. С. Добко Тетяна Василівна / О. С. Онищенко // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 8.: Дл-Дя. – Київ, 2008. – С. 97;

Добко Тетяна Василівна, історик, бібліограф, бібліотекознавець, поетеса // Україна й українці – цвіт нації, гордість країни = Ukraine and ukrainians – flover of the Nation, pride of the country. – 1-ше вид. – Київ, 2008. – С. 62–63;

Жданова Р. С. Добко Тетяна Василівна / Рона Жданова // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 107–109.

Страшенко О. Долі іншої не шукаю… / Ольга Страшенко // Культура і життя. – 2008. – 9 квіт. – С. 8;

Сапеляк С. На тихих плесах слова / Степан Сапеляк // Ятрань. – 2009. – № 9. – С. 68;

Гримич М. Поезія Маргарити / Марина Гримич // Літ. Україна. – 2011. – 1 груд. – С. 4;

Різник Л. Весна чекань / Левко Різник // Літ. Україна. – 2012. – 5 квіт.;

Ткаченко С. Оманлива простота (Тетяна Добко) / Сергій Ткаченко // Ткаченко С. Пророки степу & апостоли лісу. – Київ, 2012. – С. 117–122;

Добко Тетяна Василівна // Книгознавча школа: антологія / уклад. В. М. Медведєва. – 2-ге вид. – Київ, 2018. – С. 47–50;

Дубровіна Л. Бібліограф Тетяна Василівна Добко / Л. Дубровіна, О. Онищенко // Бібл. вісн. – 2019. – № 4. – С. 44–50;

Струк Н. Поезія життя Тетяни Добко // Культура і життя. – 2019.– № 29–30(26 лип.) – С. 12.– фото.

Інші публікації див. на веб-сторінці відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/node/399

.

————————————————

Персональний блог  – Поезія і бібліографія Тетяни Добко

Персональний профіль науковця на порталі «Наука України: доступ до знань»

«Прозорість відчуттів і звуків так несподівано торкнулася душі». Презентація ліричної збірки Тетяни Добко

Родинне коло:  Бабич Василь Степанович, Бабич Євдокія Кононівна,  Добко Тетяна Василівна

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна
Статтю створено : 04.01.2019
Останній раз редаговано : 07.04.2023