Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 4
За місяць : 788
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Добирання інформації
Добирання інформації

Добирання інформації – інформаційно-аналітична діяльність, яка полягає у пошуку певної інформації у первинних і вторинних джерелах (друкованих й електронних виданнях, соціальних мережах, блогах, інтернет-виданнях), систематизованому її оформленні та поданні, здебільшого, у вигляді реферату чи досьє. Різновидом Д. і. є також моніторинг повідомлень друкованих ЗМІ, телеканалів, радіоканалів, інформаційних агентств тощо за певними ознаками і вимогами. У процесі Д. і. важливим є дотримання регламенту пошуку – програми дій, яка визначає критерії та межі проведення пошуку і передбачає визначення: предмета пошуку; основних критеріїв пошуку; глибини пошуку (ретроспективність). Якість Д. і. визначається кількістю релевантних документів і оцінюється за двома параметрами – повнотою і точністю.

Д. і. є обов’язковою складовою наукової, бібліотечно-інформаційної, управлінської, юридичної, економічної та іншої діяльності і виконується спеціально підготовленими фахівцями – бібліотекарями-бібліографами, інформаційними працівниками, документознавцями, референтами, PR-менеджерами тощо.

  

 

Джерела

 

ДСТУ 5034:2008. Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – III, 38 с. – (Національний стандарт України);

Скотникова Т. В. Напрями діяльності компаній на українському ринку рекламних та PR-послуг і регламент добирання інформації для аналізу контенту / Т. В. Скотникова // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – Т. 57. – С. 239–246.

Благодарєва Тетяна Борисівна
Статтю створено : 25.01.2018
Останній раз редаговано : 25.01.2018