Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 13
За місяць : 821
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Дзьобан Олександр Онуфрійович
Рубрики : Персоналії
Дзьобан Олександр Онуфрійович

imageДзьобáн Олександр Онуфрійович [12.09.1931, м-ко Витків Новий Радехівського пов. Тернопільського воєводства, Польська Республіка (нині – с. Новий Витків Червоноградського р-ну Львівської обл.) – 18.09.2022, Львів] – бібліограф, історик, архівіст, археограф, журналіст.

Народився в сім’ї ремісника. Батько у 1920–1930-х рр. провадив громадську роботу як член управи філії львівського культурно-освітнього товариства «Просвіта» та кольпортер (книгоноша) українських видань.

У 1946 р. закінчив Нововитківську семирічну школу. В 1949 р. склав іспит на атестат зрілості в Радехівській середній школі. Тоді ж вступив до Львівського державного (нині – національного) університету ім. І. Франка на історичний факультет. Перші роки навчався на стаціонарі, згодом, у зв’язку з важким захворюванням, перевівся на заочне відділення. Університет закінчив у 1956 р., набувши фах історика.

Упродовж 1952–1957 рр. учителював у рідному селі. Деякий час трудився архіваріусом у Державному архіві Львівської області. Від весни 1958 р. працював у Львівській бібліотеці Академії наук УРСР (нині – ЛННБУ імені В. Стефаника), де обіймав посади: бібліотекаря, бібліографа, головного бібліографа (1959–1992), завідувача відділу рукописів (1992–2004), наукового співробітника відділу рукописів (2004–2015).

Основна тематика наукових інтересів О. Дзьобана – розкриття змісту архівних фондів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, популяризація документальних пам’яток історичного минулого та дослідження історії України. Дослідник упорядкував, описав і створив науково-довідковий апарат архівних фондів М. Шашкевича, І. Вагилевича, Р. Моха, І. Калиновича, К. Соханевича, Т. Купчинського, Ю. Дверницького та ін. Разом з колегами уклав анотований бібліографічний покажчик «Особисті архівні фонди відділу рукописів» (1977; 1995), каталог «Нотолінійні рукописи ХVI–XVII ст.» (1979). Також здійснив археографічну підготовку численних писемних джерел до наукового обігу. Опублікував дослідження «Чотири документи Івана Мазепи з 1705 року» (1991), «Листи А. Ю. Кримського до В. М. Гнатюка» (1971, у співавторстві), епістолярні матеріали Б. Лепкого, Лесі Українки, К. Квітки, Г. Берло та ін.

О. Дзьобан опанував складну методику опрацювання давніх кодексів і підготував кілька праць на цю тему, зокрема: «Найдавніші кириличні пам’ятки у фондах Львівської наукової бібліотеки» (1995), «Унікальні кодекси XI–XII ст. [Євангеліє з Галича]» (1997), «Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України», т. 1 (2007).

У доробку О. Дзьобана – кілька наукових розвідок з історії бібліотечної справи та приватних книгозбірень видатних діячів України: «Шляхи комплектування рукописних фондів бібліотеки НТШ» (1990), «Меморіальна бібліотека Олександра Кониського в НТШ» (1996), «Рукописні фонди ЛНБ: історія і сучасність» (1999), «Бібліотека митрополита Андрея Шептицького у Львові» (2002) та ін.

Окремим напрямом діяльності вченого були дослідження в галузі біографістики. Його численні публікації, підготовлені на основі архівних документів, стосувалися визначних постатей української культури, таких як Леся Українка, І. Франко, О. Кобилянська, М. Шашкевич, ЯГоловацький, І. Вагилевич, Б. Барвінський, М. Лисенко, І. Нечуй-Левицький та ін. Уклав низку бібліографічних покажчиків, у яких, крім друкованих документів, зафіксовано й рукописні матеріали: «Марійка Підгірянка» (1981), «Остап Терлецький» (1984), «Іван Вагилевич» (1986) та ін.

Дослідник є автором численних гасел-персоналій у наукових збірниках та енциклопедичних виданнях, зокрема  Енциклопедії Сучасної України (про О. Борковського, В. Бородача, М. Греська, В. Дзєдушицького та ін.), енциклопедичному довіднику «Українська журналістика в іменах» (про В. Вуйцика, О. Мацюка, В. Волкова, М. Коновальця, О. Петраша та ін.).

Від 1963 р. О. Дзьобан публікував дописи в літературно-художніх та наукових часописах: «Дніпро», «Вітчизна», «Всесвіт», «Жовтень», «Українське літературознавство», «Проблеми слов’янознавства», «Архіви України» та ін.

У доробку науковця – низка статей літературознавчого характеру: «Шість листів» [Лесі Українки до В. Гнатюка] (1964, у співавторстві), «Недрукований лист І. Нечуя-Левицького» (1968), «Листи А. Ю. Кримського до В. М. Гнатюка» (1971, у співавторстві), «Молитва Василя Щурата» (1991), «Призабута дитяча письменниця: (До 90-річчя від дня народження М. Штеліги» (1994) та ін.

О. Дзьобан досліджував журналістську діяльність О. Бобикевича, О. Думіна, О. Кузьми, П. Медведика, І.-Ю. Шпитковського, М. Штеліги, Ф. Науменка, Ю. Сіцінського та ін.

Як історик, науковець він також досліджував «білі» сторінки історії України. Цій темі присвячено його статті «Рукописні та документальні матеріали до історії громадянської війни в СРСР 1918–1920 рр.» (1978), «Михайло Грушевський в писемних джерелах відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України» (1998), «Матеріали до історії ОУН–УПА у фондах відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України», «Альфред Єнсен та Україна» (обидві  – 1999) та ін.

О. Дзьобан вивчав історію рідного села та опублікував два видання історико-краєзнавчого характеру: «Історія Нового Виткова» (2006) та фотоальбом «Новий Витків – колиска роду Мишугів» (2009).

Учений був активним учасником наукових конференцій, симпозіумів, наукових сесій НТШ;  членом Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (з 1991 р.); одним з організаторів Міжнародної науково-практичної конференції «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних» (1996); членом редколегій, науковим редактором низки продовжуваних збірників наукових праць та окремих видань ЛННБ ім. В. Стефаника.

Творчий доробок вченого нараховує понад 200 праць, серед яких 13 – окремі видання (бібліографічні покажчики, каталоги, історико-краєзнавчі розвідки тощо).

Літературне товариства ім. А. Міцкевича у Варшаві нагородило О. Дзьобана ювілейною медаллю (до 100-річчя товариства) за роботу зі збереження та упорядкування документальних матеріалів (1991).

Похований у с. Новий Витків Львівської обл.

Твори

Особисті архівні фонди відділу рукописів : анот. покажч. / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклад.: Є. М. Гуменюк, П. Г. Баб’як, О. О. Дзьобан ; наук. ред. Є. М. Гуменюк ; відп. ред. Є. М. Стасюк. – Львів, 1977. – 188 с.

Нотолінійні рукописи XVI–XVIII ст. = Нотолинейные рукописи XVI–XVIII вв. : каталог / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Львів. обл. орг. ; уклад.: Ю. П. Ясиновський, О. О. Дзьобан ; наук. ред. Я. Н. Щапов. – Львів, 1979. – 100 с.

Рукописи архіву М. С. Шашкевича : опис / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклад. О. О. Дзьобан ; ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1979. – 66 с.

Марійка Підгірянка : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника; уклад.: П. Г. Баб’як, О. О. Дзьобан ; ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1981. – 66 с.

Остап Терлецький : покажч. друк. і рукоп. матеріалів / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклад.: О. О. Дзьобан, С. С. Кіраль ; відп. ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1984. – 111 с.

Іван Вагилевич : покажч. рукоп. пр. та матеріалів до біогр. : до 175-річчя від дня народж. І. М. Вагилевича / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклад. О. О. Дзьобан ; наук. ред. М. Й. Шалата. – Львів, 1986. – 75 с.

Особисті архівні фонди відділу рукописів : анот. покажч. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклад.: П. Г. Баб’як, О. Дзьобан, Є. Домбровська, М. Трегуб ; наук. ред. П. Г. Баб’як, О. Дзьобан, М. Трегуб ; відп. ред. Л. Крушельницька. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів, 1995. – 272 с.

Вибрані документи з історії України : кат. виставки рукоп. XIV–XX ст. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Від. рукописів ; уклад.: П. Баб’як М. Баландюк, М. Баран [та ін.] ; наук. ред. О. Дзьобан, М. Трегуб ; відп. ред. Л. Крушельницька. – Львів,1996. – 32 с.

Інвентарний опис особистого архіву Івана Калиновича / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Від. рукоп. ; опрац. Є. Гуменюк ; ред. О. Дзьобан, Я. Сеник ; відп. за вип. О. Дзьобан ; відп. ред. Л. Крушельницька.– Львів, 1998. – 212 с.

Історія Нового Виткова / О. Дзьобан. – Львів, 2006. – 348 с.

Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог / відп. ред. Л. В. Головата ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. – [Львів] : Оріяна-Нова, 2007. – Т. 1 : XI–XVI ст. / [уклад.: М. М. Кольбух (голов. ред.), О. О. Дзьобан та ін. ; передм. М. М. Кольбух]. – 522, [24] с.

Історія Теофіпольщини в документах архіву князів Сапєг і Яблоновських : зб. док. і матеріалів / за ред І. А. Стасюка ; упоряд.: О. О. Дзьобан, Т. М. Гуцаленко ; Львів. наук. б-ка імені В. Стефаника НАН України, Теофіпол. район спілка краєзнавців, Теофіпол. від Центру дослідж. історії Поділля і Південно-Східної Волині Ін-ту історії України НАН України. – Шепетівка : [б. в.], 2008. – 755 с.

Листи Ганни Берло до Олександра та Богдана Барвінських / НАН України, Львів. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; [упоряд. О. Дзьобан, відп. ред. М. Дядюк]. – Львів : [б. в.], 2011. – 180 с. : іл., фотогр. – (Епістолярій).  

Зв’язки Я. Головацького з південними слов’янами: (На матеріалах відділу рукописів ЛНБ АН УРСР) / О. О. Дзьобан, З. М. Матисякевич // Книгознавство та бібліографія : зб. наук. пр. – Київ : Наук. думка, 1983. – С. 46–60.

Архів М. Й. Бачинського : (Огляд документальних матеріалів) / О. Дзьобан // Формування і використання бібліотечних фондів : зб. наук. пр. – Київ : Наук. думка, 1984. – С. 66–76.

Питання народно-визвольних рухів на Україні XVII–XVIII ст. у працях Я. Ф. Головацького : (На матеріалах відділу рукописів бібліотеки) / З. М. Матисякевич, О. О. Дзьобан // Бібліотека, книга, читач : зб. наук. пр. – Київ : Наук. думка, 1987. – С. 35–44.

Архів академіка АН УРСР В. Г. Щурата: (Огляд рукописних і документальних матеріалів) / О. Дзьобан // Бібліотека – науці : зб. наук. ст. – Київ : Наук. думка, 1990. – С. 77–88.

Листи Богдана Лепкого до Василя Щурата / О. Дзьобан, О. Петраш // Записки НТШ. – Львів, 1990. – Т. 221. – С. 339–348.

Шляхи комплектування рукописних фондів бібліотеки НТШ / О. Дзьобан // Т. Шевченко і українська національна культура. До 175-річчя від дня народження Т. Шевченка та 115-річчя заснування Наукового товариства ім. Шевченка у Львові : матеріали наук. симпозіуму (Львів, 8–9 черв. 1989 р.). – Львів : Світ, 1990. – С. 133–135.

Митрополит Андрей Шептицький у джерелах відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України / О. Дзьобан // Зап ЛНБ ім. В. Стефаника. – Київ, 1995. – Вип. 3. – С. 44–57.

Меморіальна бібліотека Олександра Кониського в НТШ / О. Дзьобан // Бібліотека наукового товариства ім. Шевченка : книги і люди : матеріали круглого столу / упоряд. та заг. ред. текстів Л. І. Ільницької. – Львів, 1996. – С. 29–35.

Михайло Грушевський в писемних джерелах відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України / О. Дзьобан // Збірник праць і матеріалів на пошану Л. І. Крушельницької / редкол.: М. М. Романюк (відп. ред.) [та ін.]. – Львів, 1998. – С. 145–153.

Рукописні фонди ЛНБ: історія і сучасність / О. Дзьобан // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 верес. 1996 р. – Львів, 1999. – С. 5–10.

Структура автоматизованого опису грамот правового змісту для національного зведеного банку даних (Проект) / О. Дзьобан // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 верес. 1996 р. – Львів, 1999. – С. 547–548.

Богдан Барвінський – український історик, педагог, бібліотекар, архівіст, журналіст : (за архів. матеріалами) / О. Дзьобан // Українська періодика: історія і сучасність : доп. і повідомл. V Всеукр. наук.-теорет. конф., 27–28 лист. 1998 р. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; за ред. М. М. Романюка. – Львів, 1999. – С. 546–551.

Бібліотека митрополита Андрея Шептицького у Львові / О. Дзьобан // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 141–151.

Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : [нові надходження 2001–2003] / О. Дзьобан // Відкритий архів : щоріч. матеріялів та дослід. з історії модер. укр. культури. – Київ : Критика, 2004. – Т. I. – С. 629–633.

Шашкевичіана у фондах відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В.  Стефаника НАН України / О. Дзьобан // Шашкевичіана. Нова серія : зб. наук. пр. – Вип. 5–6. – Львів, 2004. – Вип. 5: «Русалка Дністрова» у всеукраїнському та світовому вимірі. – С. 284–293.

Джерела

Полєк В. Дзьобан Олександр Онуфрійович // В. Полєк Бібліографічний словник Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 1994. – Зош. 9. – С. 143.

Трегуб М. Дзьобан Олександр Онуфрійович / М. Трегуб // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. / за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 119–122.

Олександр Дзьобан : бібліогр. покажч. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Від. рукоп. ; [передм. та наук. ред. М. М. Трегуб ; відп. ред. М. М. Романюк]. – Львів, 2006. – 129 с.

Дзьобан Олександр Онуфрійович // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 108–111.

Прокопенко Наталія Петрівна
Статтю створено : 07.04.2023
Останній раз редаговано : 07.04.2023