Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 20
За місяць : 531
Кількість
статей : 849
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки
Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки

Державна програма розвитку і функціонування української мови на 20042010 роки – державна програма, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1546. 

Метою її було створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян України.

Серед заходів з розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки на Мінкультури було покладено завдання щодо поповнення фондів публічних бібліотек кращими творами національної та світової художньої літератури, довідковими, науково-популярними виданнями з різних галузей знань.

З метою реалізації цього завдання був розроблений і затверджений Наказом Міністерства культури і туризму України від 20 жовтня 2005 року № 749 «Порядок розгляду пропозицій від видавництв щодо відбору видань для поповнення фондів публічних бібліотек», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1287/11567.

Відбір видань для поповнення фондів публічних бібліотек та їх рекомендований розподіл між бібліотеками різного рівня – національними, державними, республіканськими, обласними, міськими, районними, селищними, сільськими, у тому числі бібліотеками для дорослих, дітей та юнацтва, проводило Міністерство культури і туризму України.

 Повноваження із закупівлі україномовної літератури для поповнення фондів публічних бібліотек літературою для дорослих та юнацтва Міністерством культури і туризму України були делеговані Національній парламентській бібліотеці України. Закупівлю дитячих видань у 2004-2006 рр. здійснювала Національна бібліотека України для дітей, а у 2007-2008 ці повноваження були делеговані НПБУ, яка протягом 2004–2008 рр. здійснила закупівлю близько 850 назв видань, накладом майже 2 млн. 389 тис. прим. Протягом 2009–2010 рр. кошти на закупівлю україномовної літератури за Програмою не виділялися.

За матеріалами дослідження «Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України» (2008) отримання книг за Програмою для деяких бібліотек стало єдиним джерелом комплектування. В інших бібліотеках ці видання становили іноді до 30% від нових надходжень. Частина бібліотечних працівників вважали реалізацію Програми одним з основних заходів вирішення проблеми забезпечення ЦРБ та сільських бібліотек-філій україномовною книгою. Оцінюючи видання, котрі включені до Програми, фахівці констатували, що вони на 95% задовольняють попит сучасного читача, особливо це стосується творів українських письменників, які раніше не публікувалися, літератури для дітей українською мовою, а також видань з історії України, економіки, права, літературознавства та мистецтва. В той же час реалізація завдань Програми повністю вирішити проблему комплектування фондів публічних бібліотек не могла, тому, що наклади закуплених видань не задовольняли потреби усіх бібліотек, особливо сільських.

Джерела

 

Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1546; 

Про затвердження Порядку розгляду пропозицій від видавництв щодо відбору видань для поповнення фондів публічних бібліотек у межах реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1546 «Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки»: наказ Міністерства культури і туризму від 20 жовтня 2005 р. № 749. 

Савіна Зоя Іванівна
Статтю створено : 28.05.2015
Останній раз редаговано : 03.06.2015