Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 11
За місяць : 761
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки
Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки

Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки – нормативно-правовий акт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1546 і спрямований на удосконалення державної мовної політики. 

Мета Програми – створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму серед громадян України.

Нагальними завданнями державної мовної політики під час реалізації Програми були:

  • зміцнення статусу української мови як державної та піднесення її суспільного престижу;
  • створення умов для всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
  • удосконалення законодавчої бази з питань мовної політики та забезпечення дієвого контролю за дотриманням мовного законодавства;
  • створення умов для розвитку сучасної української літературної мови та мов національних меншин;
  • стимулювання до вивчення української мови громадян України – пред­ставників національних меншин;
  • створення, видання, поширення наукових праць, словників, підручників українською мовою, зокрема електронних;
  • сприяння збереженню та розвитку української мови в середовищі українців, які мешкають поза межами України.

Серед заходів з розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 рр. на центральний орган виконавчої влади у сфері культури – Міністерство культури і мистецтв України (у 2005–2010 рр. – Міністерство культури і туризму України, з 2020 р. – Міністерство культури та інформаційної політики України) було покладено завдання щодо поповнення фондів публічних бібліотек кращими творами національної та світової художньої літератури, довідковими, науково-популярними виданнями з різних галузей знань.

З метою реалізації цього завдання наказом Міністерства культури і туризму України від 20 жовтня 2005 р. № 749 розроблено і затверджено Порядок розгляду пропозицій від видавництв щодо відбору видань для поповнення фондів публічних бібліотек, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 р. за № 1287/11567.

Відбір видань для поповнення фондів публічних бібліотек та їх рекомендований розподіл між бібліотеками різного рівня – національними, державними, обласними, міськими, районними, селищними, сільськими, у тому числі бібліотеками для дорослих, дітей та юнацтва, провадило Міністерство культури і туризму України.

Повноваження із закупівлі україномовної літератури для поповнення фондів публічних бібліотек літературою для дорослих та юнацтва були делеговані  Міністерством культури і туризму України Національній парламентській бібліотеці України (НПБУ, нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого). Закупівлю дитячих видань у 2004–2006 рр. здійснювала Національна бібліотека України для дітей, а у 2007–2008 рр. ці повноваження були делеговані НПБУ, яка протягом 2004–2008 рр. здійснила закупівлю близько 850 назв видань накладом майже 2 млн 389 тис. пр. Протягом 2009–2010 рр. кошти на закупівлю літератури українською мовою за Програмою не виділялися.

Матеріали дослідження «Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України» (2008), проведено в багатьох книгозбірнях за методикою НПБУ, засвідчили, що отримання книг за Програмою для частини публічних бібліотек стало єдиним джерелом комплектування. В інших бібліотеках ці видання становили іноді до 30% від обсягу нових надходжень. Частина бібліотечних працівників вважала реалізацію Програми одним з основних заходів вирішення проблеми забезпечення ЦРБ та сільських бібліотек-філій книжками українською мовою. Оцінюючи видання, що надходили за  Програмою, фахівці констатували, що вони на 95% задовольняють попит сучасного читача. Насамперед це стосується творів українських письменників, які раніше не публікувалися, літератури для дітей українською мовою, а також видань з історії України, економіки, права, літературознавства та мистецтва. Водночас, реалізація завдань Програми повністю вирішити проблему комплектування фондів публічних бібліотек не могла, оскільки наклади закуплених видань не задовольняли потреби усіх бібліотек, особливо сільських.

Реалізація Програми у частині поповнення фондів публічних бібліотек новими виданнями українською мовою, навіть з урахуванням неповноти її виконання, дозволила певною мірою задовольнити читацький попит на книжки актуальної проблематики, долучити нових користувачів до духовної і культурної спадщини українського  народу.

Джерела

Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1546; 

Про затвердження Порядку розгляду пропозицій від видавництв щодо відбору видань для поповнення фондів публічних бібліотек у межах реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1546 «Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки»: наказ Міністерства культури і туризму від 20 жовтня 2005 р. № 749. 

Савіна Зоя Іванівна
Статтю створено : 28.05.2015
Останній раз редаговано : 30.06.2021