Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 34
За місяць : 159
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
День інформації
День інформації

imageДень інформації – комплексний бібліотечно-інформаційний захід у системі бібліотечного обслуговування, спрямований на інформування користувачів про нові надходження видань до книгозбірні за певний період часу або з актуальної тематики.

Д. і. набули поширення з кінця 1950-х рр., спершу в органах науково-технічної інформації і призначалися для фахівців-виробничників – інженерно-технічних працівників, технологів, креслярів, нормувальників, а також висококваліфікованих робітників, винахідників і раціоналізаторів, які потребували оперативного інформування про нові стандарти, патенти, описи винаходів та передового досвіду, нормативно-технічні документи та інші вузькоспеціальні видання. Надалі цю форму обслуговування, з певними методичними корективами, стали використовувати бібліотеки, насамперед науково-технічні. Нині Д. і. – форма бібліотечного інформування, що набула поширення в бібліотеках різних типів, передусім освітянських.

Призначення Д. і. – максимально широке і багатоаспектне розкриття та популяризація інформаційних ресурсів бібліотеки, нових надходжень, залучення всіх категорій користувачів до перегляду та використання документів різної тематики з освітньою, науковою, виробничою метою. Успішність проведення Д. і. підвищується за рахунок поєднання наочних, усних, друкованих форм інформування, ретельного планування цього заходу.

За охопленням читацької аудиторії розрізняють Д. і.:

- універсальні, призначені для загального кола користувачів; як правило, це Д. і. про нові надходження до бібліотеки за певний період часу;

- тематичні, що передбачають комплексне інформування з конкретної теми або певної групи фахівців).

Регулярність і тривалість Д. і. визначаються працівниками бібліотеки. До уваги беруться: обсяги нових надходжень, склад та рід занять користувачів, їхні інформаційні потреби, пора року (у періоди масових відпусток, канікул проведення тематичних Д. і. зазвичай не практикується). Зазвичай, тривалість Д. і. не перевищує трьох днів.

Підготовка і проведення Д . і. є багатоетапним процесом, що охоплює:

–  формування програми заходу із зазначенням цільової аудиторії згідно з річним чи квартальним планом роботи бібліотеки чи її структурного підрозділу;

–  визначення місця проведення заходу (читальна, спеціалізована зала бібліотеки, інше приміщення);

– попереднє інформування учасників про проведення заходу (оголошення – друковані і на сайті бібліотеки, сторінках у соціальних мережах, індивідуальні запрошення, листи, у т. ч. електронні, SMS-повідомлення та ін.);

– підготовку розгорнутого оголошення із зазначенням програми Д. і., часу і місця його проведення, запрошених фахівців для надання консультацій тощо;

–  відбір джерел інформації для організації виставки нових надходжень або експозиції документів згідно з визначеною тематикою.

Програма Д. і. містить такі заходи:

–  виставку-перегляд документів, підібраних відповідно до виду Д. і.;

–  усний бібліографічний огляд видань (у формі викладу інформації за  розділами або окремими темами виставки);

– проведення бесід і надання консультацій про правила і особливості відстеження нових видань і публікацій у пресі;

– роздачу карток зворотного зв’язку для з’ясування ефективності даного заходу.

Особливістю Д. і. є те, що всі бібліотечні заходи, які відбуваються цього дня поза звичайним обслуговуванням користувачів, мають бути взаємопов’язаними та взаємодоповнюваними.

Різновидом  Д. і., розрахованим на широке коло спеціалістів якого-небудь виробництва, є відносно нова форма бібліографічного інформування споживачів – «Ярмарок ідей». Бібліотека або науково-інформаційний центр готує інформацію про нові публікації з певної проблеми, а також про неопубліковані документи, які є в різних фірмах та установах, і виступає посередником у налагодженні стосунків споживачів інформації з цими установами.

Після завершення Д. і.  аналізують його  ефективність, яка визначається кількістю зафіксованих запитань замовлень користувачів на видання, що популяризувалися під час заходу та чисельністю виданих  документів. У разі низьких показників за результатами Д. і. з’ясовують причини цього і вносять корективи до порядку проведення і змістового наповнення наступних Д. і.

 

Джерела

Классификация операций по назначению процессов в деятельности библиотечных систем : метод. материалы / Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.  – Ленинград, 1991. – С. 48–50.

Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка [та ін.] ; ред. Г. М. Швецова-Водка [та ін.] ; Кн. палата України. – Київ, 1999. – Про «Дні інформації»: с. 116.

Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, управление, технология : учебник / Д. Я. Коготков. – Санкт-Петербург: Профессия, 2003. – 303 с. – Про «Дні інформації»: с. 215.

Библиотековедение, библиографоведение и информатика : терминол. путеводитель. – Москва: Либерея-Бибинформ, 2007. – 104 с. - (Серия «Библиотекарь и время. XXI век» ; вып. № 61). – Про «Дні інформації»: с. 20.

Спіжова, С. День інформації «Дитина і Всесвіт»  : досвід  роботи /Світлана Спіжова //Світ дитячих бібліотек . – 2009. – №3 . – С.15 – 16.

Фокеев В. А. Библиографоведение. Информатика : терминол. слов. / В. А. Фокеев. – Москва : Литера, 2009. – 488 с. – Про «Дні інформації»: с. 16.

Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – 3-тє вид., випр. та допов. – Рівне, 2011. – Про «Дні інформації»: с. 182.

http://library.dk.rv.ua/depository/dis/WDB.pdf

 

———————————————— 

Бібліотека УДПУ провела черговий день інформації / Бібліотека Уманського державного педагогічного університету

День інформації в Науковій бібліотеці КНУКіМ

День інформації «Українські новинки книжкового ринку» / Гайсинська центральна районна бібліотека

Сорочинська Марина Валеріївна
Статтю створено : 30.12.2020
Останній раз редаговано : 25.01.2022