Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 0
За місяць : 125
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Дей Олексій Іванович
Рубрики : Персоналії
Дей Олексій Іванович

image

Дей Олексій Іванович [30.03.1921, с. Синявка Чернігівської обл. – 06.08.1986, м. Київ] – український літературознавець, фольклорист, книгознавець, бібліограф, доктор філологічних наук (1960), професор (1965). Учасник Великої Вітчизняної війни.

У 1942 р. О. Дей закінчив Об’єднаний Український університет у Кизил-Орді (Казахської РСР). Протягом 1962–1986 рр. Олексій Іванович працював завідувачем відділу фольклористки Інститут мистецтвознавства, фольклору і етнографії АН УРСР. Він – автор праць із фольклористики, літературознавства, журналістики. У доробку О. І. Дея – дослідження про фольклористську діяльність М. Рильського, М. Павлика, В. Гнатюка, Лесі Українки. А. Кримського та ін., про зв’язок із фольклором творчості Марка Вовчка, І. Франка, І. Нечуя-Левицького, П. Грабовського, М. Рильського та ін. Особливу увагу Олексій Іванович приділяв життю й діяльності І. Франка. За франкознавчі дослідження він був удостоєний премії ім. І. Я. Франка АН УРСР (1983).

О. Дей працював над створенням бібліографічних джерел для потреб літературознавчої науки, бібліографував творчість І. Франка, зокрема його праці з фольклору, рукописну спадщину. Олексій Іванович – автор критично-бібліографічних оглядів франкіани, анотованого переліку дисциплін, присвяченого І. Франку (у співавторстві з О. Морозом). Протягом 12 років (з 1947 р.) він створював картотеку псевдонімів та криптонімів діячів української культури й осіб, які певною мірою були пов’язані з нею. На основі картотеки було підготовлено «Словник українських псевдонімів та криптонімів (ХVІ–ХХ ст.)» (1969).

О. І. Дей розробив наукову концепцію видання багатотомної серії «Українська народна творчість», підготував збірник фольклорних записів З. Доленги-Ходаковського (1974), О. та Ф. Бодянських (1978), Марка Вовчка та О. Марковича (1983); редагував і рецензував бібліографічні покажчики.

 

Твори

 

До питання про вивчення спадщини Івана Франка // Іван Франко : ст. і матеріали. – Х., 1952. – Зб. 3. – С. 185–208. – У співавт.

Бібліографія праць Франка з фольклору // Дей О. І. Іван Франко – дослідник народно-поетичної творчості. – К., 1953. – С. 78–91.

Іван Франко в бібліографії // Іван Якович Франко : кат. творів письм. та літ. про нього. – Л., 1956. – С. 5–8.

До питання про вивчення спадщини Івана Франка : [критич.-бібліогр. огляд основ. літ. та дис. про життя і діяльн. І. Франка] // Слово про великого Каменяра : зб. ст. до 100-річчя з дня народж. Івана Франка. – К., 1956. – Т. 2. – С. 550–595. – У співавт.

Нові дисертації по франкознавству (1952–1955) // Іван Франко : ст. і матеріали. – Львів, 1956. – Зб. 5. – С. 387–406. – У співавт.

Українська революційно-демократична журна­лістика. – К., 1959.

Книга і друкарство на Україні. – К., 1965. – У співавт.

Автографи Івана Франка у львівських архівах та бібліотеках : покажчик // Арх. України. – 1966. – № 3. – С. 84–90. – У співавт.

Народні пісні Буковини в записах Ю. Федьковича. – К., 1968. – У співавт.

Словник українських псевдонімів та криптонімів (ХVІ–ХХ ст.). – К., 1969.

Сторінки з історії української фольклористики. – К., 1975.

Фольклористично-збирацька діяльність Осипа та Федора Бодянського // Народна творчість і етнографія. – 1977. – № 2. – С. 33–44.

Поетика української народної пісні. – К., 1978.

І. Франко. Життя і діяльність. – К., 1981.

Історія української дожовтне­вої журналістики. – Львів, 1983. – У співавт.

 

Джерела

 

Олексій Іванович Дей : бібліогр. покажч. пр. (1947–1988) / упоряд. М. К. Дмитренко. – К., 1990.  

Березовський І. П. Дей Олексій Іванович / І. П. Березовський // УЛЕ. – К., 1990. – Т. 2. – С. 25.  

Дей Олексій Іванович // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 196.  

Скрипник П. І. Дей Олексій Іванович / П. І. Скрипник // ЕІУ : в 5 т. – К., 2004. – Т. 2 : Г–Д. – С. 308.  

Качкан В. Дей Олексій Іванович / В. Качкан // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. – Львів, 2005. – Вип. 12. – С. 137–138.  

Дея О. І. Бібліотека // Лисенко І. Словник українських приватних бібліотек. – К., 2009. – С. 57. 

Статтю створено : 20.01.2015
Останній раз редаговано : 27.10.2016