Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Дезидерат
Дезидерат

Дезидерат (від лат. Desiderata  – побажання, вимога)розшукуваний бібліотекою документ, що відповідає профілю її комплектування, з метою усунення лакун у фонді, заміни дефектного примірника і / або, у разі потреби, поповнення фонду дублетними примірниками необхідних документів.

Підставами для формування переліку або ж картотеки Д. є аналіз відмов користувачам, лакун у фонді (наприклад, неповних комплектів багатотомних видань), безнадійної заборгованості користувачів бібліотек, потреба у придбанні додаткових примірників документів унаслідок підвищеного попиту на них. Потрібні документи розшукуються в обмінних і резервних фондах інших бібліотек, у букіністичних книгарнях, на складах видавництв та книготорговельних фірм, інтернет-аукціонах тощо.

Термін «дезидерат» (інколи – «дезидерата», «дезідерат», які вважаються застарілими) у такому ж тлумаченні «розшукування бажаного» використовується також в інформаційних центрах, музеях, науковій роботі, у процесі формування різноманітних колекцій тощо.

Джерела

Стандарты по библиотечному делу : сборник / Сост.: Т. В. Захарчук и др. – Санкт-Петербург : Профессия, 2000. – 510, [2] с. – (Библиотека).

Словник української мови : у 20 т. / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ : Наук. думка, 2010 – . – (Словники України : абв) (Державна програма розвитку Національної словникової бази України);

Т. 4 : Д – Ж / [голов. ред. В. М. Русанівський ; уклад. Чумак В. В. та ін.]. – Київ : Укр. мовно-інформ. фонд, 2013. — 1007 с. : табл. – С. 87.


————————————————

Рідкісні українські слова. Д.

Кот Наталія Антонівна
Статтю створено : 21.12.2019
Останній раз редаговано : 01.12.2021