Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Вінницька обласна бібліотека для юнацтва
Рубрики : Бібліотеки
Вінницька обласна бібліотека для юнацтва

imageВінницька обласна бібліотека для юнацтва - головний методичний та інформаційний центр регіону з питань бібліотечного обслуговування молоді, а також фізичних та юридичних осіб, які професійно займаються її проблемами.

Свою місію бібліотека вбачає в інформаційній підтримці молодих користувачів, задоволенні їх навчальних, виробничих і культурних потреб, створенні для них середовища духовності, творчої активності, професійного розвитку та соціального становлення.

Бібліотеку відкрито в 1980 році в приміщенні колишньої обласної наукової медичної бібліотеки за розпорядженням виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів за № 185 від 27.03.1980 р. «з метою створення найбільш сприятливих умов для всебічного виховання і розвитку юнацтва, поліпшення обслуговування їх літературою».

Головним постачальником літератури на той час став бібліотечний колектор. За неповних два роки (1980–1981) в бібліотеку надійшло близько 20 тис. томів книг, серед яких художня та науково-популярна література, енциклопедії, словники, довідники. Вагому частку цих зібрань склала література з фондів Вінницької ОУНБ ім. К. Тімірязєва. Упродовж наступних років комплектування фондів здійснювалося на принципах відповідності літератури інтересам молодих читачів.

Бібліотечний фонд багатогалузевий, нараховує 121,6 тис. прим. (у 2012) українською, російською, англійською та іншими мовами, є підбірка зібрань польською мовою. У фондах бібліотеки зберігаються цінні видання, зокрема: оригінальне видання «Энциклопедический словарь»  Ф. Брокгауза та І. Ефрона у 82-х т. (С.-Петербург, 1890–1907), факсимільні видання «Изборник Святослава 1073 года» та «Повесть о Зосиме и Савватии», українське перевидання «Літопис руський» (Іпатіївський список 1425 р.). До фонду включено книги, брошури, газети, журнали, нотні та ізовидання, карти, грамплатівки, а також документи на електронних носіях. Щороку до бібліотеки надходить близько 5 тис. прим. видань у традиційному та електронному форматах. Особлива увага приділяється поповненню фонду літературою на допомогу вивченню навчальних програм та організації дозвілля молоді. Для задоволення потреб користувачів книгозбірня передплачує близько 80 назв газет та 190 назв журналів.

Упродовж терміну свого функціонування поступово змінювалася кількість штатних працівників закладу (з 18 чол. у 1980-у р. до 36 чол. у 2012-у р.). Відбувалися зміни і в структурі самої книгозбірні. В різні періоди діяльності бібліотеки функціонували відділ мистецтв та відділ періодики, які в подальшому були ліквідовані. Натомість у 2001 р., з метою якісного бібліотечного обслуговування мешканців віддаленого мікрорайону міста, було відкрито філію бібліотеки, яка й донині повноцінно здійснює свою діяльність. Для її наймолодших відвідувачів облаштовано дитячий куточок «Місто Книгоград» зі спеціально обладнаними стелажами й дитячими меблями, сформовано фонд дитячої літератури, створено комп’ютеризовані робочі місця з доступом до Інтернету.

На початок другого десятиліття ХХІ ст. у структурі бібліотеки – відділи комплектування та зберігання фондів, обслуговування читачів, науково-методичної та інформаційно-бібліографічної роботи, філія. До послуг користувачів 2 абонементи, 3 читальні зали на 46 місць, сектор періодики. В читальному залі книгозбірні для них – 3 автоматизовані робочі місця з можливістю доступу до Інтернету.

Систему довідково-бібліографічного апарату (ДБА) складають абетковий та систематичний каталоги, систематична картотека статей (СКС), краєзнавча картотека, а також електронні бази даних «Молодь Вінниччини» та «Краєзнавча аналітика», обсяг останніх становить 20,00 тис. записів. У 2011 р. створено електронний каталог, який містить 3,2 тис. записів та включає документи, що надійшли до фондів бібліотеки з 2010 р. Починаючи з 2005 р., бібліотека здійснює повний бібліографічний опис окремих періодичних видань до центрально-українського кооперативного каталогу, завдяки якому між бібліотеками відбувається обмін аналітичними записами на журнальні статті.

За трохи більш як тридцятирічне існування бібліотека стала справжнім джерелом знань для молоді. Сьогодні вона задовольняє їхні інформаційні потреби в освіті й самоосвіті, професійному розвитку тощо. Значну увагу бібліотека приділяє збільшенню інтелектуального потенціалу молоді, розвитку її творчої активності, профорієнтації та профадаптації, формуванню позитивного ставлення до бібліотеки, удосконаленню інформаційно-бібліографічної роботи, розвитку міжособистісного спілкування читачів, розширенню світогляду молоді. Щороку вона обслуговує більше 10,7 тис. користувачів, які 64,2 тис. разів відвідують книгозбірню, їм видається у тимчасове користування близько 231,6 тис. прим. документів. Кількість зареєстрованих читачів за єдиною реєстраційною картотекою (станом на 01.01.2013 р.) складає 8,1 тис. осіб, 4,2 тис. з яких – юнаки та дівчата віком 15–21 р.

Бібліотека проводить для молоді чимало цікавих культурно-просвітницьких заходів, зокрема, зустрічі з письменниками та  неординарними особистостями, презентації книг, літературні прем’єри, конкурси молодіжної творчості. Ряд творчих акцій, заходів соціокультурної діяльності давно вже вийшли за стіни бібліотеки і обласного центру – це конкурс на кращий проект щодо підтримки та розвитку читання «Читаю я! Читає вся моя сім’я!», конкурс бібліотечних проектів «Молоді –  для молодих», конкурс світлин «В об’єктиві я і книга» та ін. Успішно популяризують літературну спадщину і народні традиції рідного краю літературно-мистецька світлиця «Подільська криниця» та народознавчий клуб «Соняшник».

Важливе місце в роботі бібліотеки займає тісна співпраця з середніми та вищими навчальними закладами, установами проф.-тех. освіти, центром соціальних служб для молоді, центром технічної творчості учнівської молоді, молодіжними структурами. З 2000-го року заклад здійснює обслуговування молоді з обмеженими фізичними можливостями. Працівники бібліотеки докладають чимало зусиль, щоб зробити бібліотеку для них доступнішою, створити умови для їхнього комфортного входження в соціокультурне середовище, відкрити для них за допомогою книги нові життєві горизонти.

Маючи статус обласної, бібліотека проводить значну роботу з надання консультативно-методичної та практичної допомоги юнацьким структурним підрозділам бібліотек області, здійснює аналітичну діяльність, сприяє підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників, готує і видає методико-бібліографічні матеріали, проводить соціологічні дослідження та наукову роботу серед молоді в регіоні.

Найбільша цінність бібліотеки – її працівники. За час свого існування тут пройшли школу становлення і зростання близько 170 осіб. Багато з них успішно працюють на найважливіших напрямах бібліотечної роботи, очолюють книгозбірні.

З початку відкриття бібліотеки і до травня 2004 року незмінним директором бібліотеки був Василь Матвійович Дубовий, який після виходу на пенсію продовжує активно пропагувати бібліотечну справу, викладаючи ряд бібліотечних дисциплін студентам соціально-економічного інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”».

Сьогодні ж бібліотеку очолює Тетяна Олександрівна Пісна – молодий і креативний керівник, яка, спираючись на досвід ветеранів та ентузіазм молоді, прагне зробити заклад сучасним, відкритим до проблем молоді.

Упродовж кількох останніх років бібліотека розширила сферу свого впливу на молодь: забезпечила доступ користувачів до Інтернету, створила власну WEB-сторінку, відкрила електронну пошту. На головній сторінці сайту книгозбірні (www.vinobu.vn.ua) висвітлюються заходи, котрі організовує і проводить бібліотека для різних категорій користувачів. Тут можна знайти короткі відомості з історії становлення та розвитку закладу, правила користування бібліотекою, режим її роботи та місце розташування на карті міста, а також інформацію про поточну передплату періодичних видань, систему каталогів і картотек, даються поради фахівцям з планування роботи, висвітлюються проведені бібліотекою соціологічні дослідження та творчі конкурси, заходи, направлені на підвищення кваліфікації бібліотечних працівників тощо. Електронне листування здійснюється через e-mail: vinobu@ukr.net.

Поступово бібліотека із закладу зберігання книжкової продукції перетворюється в інформаційний центр, що здійснює оперативний доступ не тільки до друкованих видань, але й до значної частини багатства електронних інформаційних ресурсів, що, в свою чергу, вирішує проблему отримання необхідної інформації, незважаючи на відсутність потрібної літератури в книгозбірні.

У творчих планах колективу бібліотеки – удосконалення системи обслуговування читачів, пошук позабюджетних коштів для поповнення фондів, залучення спонсорів для підтримки і розвитку установи, подальше впровадження новітніх інформаційних технологій.

Бібліотека є членом Української бібліотечної асоціації (УБА) та Асоціації бібліотек Вінниччини.

 

(вул. Л.Толстого, 22, м. Вінниця, 21018

Тел. (0432) 35-83-57, тел./факс (0432) 65-56-96

 

Зображення

image
Фасад будівлі

image
Автоматизовані робочі місця для користувачів

image
Учасники флешмобу «До бібліотеки всією сімєю»

image
Дитячий куточок "Місто Книгоград" у філії бібліотеки

Джерела

 

Вінницькій обласній бібліотеці для юнацтва – 25. – Вінниця. – 2005. – 18 с.

Вінниччина бібліотечна: довідник. – Вінниця. – 2003. – С. 23-26

Вовчок В. Невичерпна криниця / В. Вовчок // Комс. плем’я. – 1982. – 21 серп.

Жук І. Книгограду бути! / І. Жук // Подолія. – 2004. – 16 квіт.

Кобильченко О. Бібліотеці для юнацтва – 25! / О. Кобильченко // Молодіжний майдан. – 2005. – 17 груд.

Кобильченко О. На гостини до бібліотечної родини / О. Кобильченко // Вінниччина. – 2006. – 17 листоп.

Макарова О. Юна книгозбірня – юним читачам / О. Макарова // Вінниц. газ. – 2000. – 29 верес.

Марчук Т. «Місто Книгоград» / Т. Марчук // Вінниц. газ. – 2004. – 6 квіт.

Площанська Л. Бібліотека для юнацтва / Л. Площанська // Вінниц. правда. – 1982. –
2 берез.

Приймачик Ф. Юнацька бібліотека запрошує / Ф. Приймачик // Кур’єр. – 2008. – 27 лют.

Мундір Оксана Володимирівна
Статтю створено : 22.09.2014
Останній раз редаговано : 29.02.2016