Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Вчені вузів Одеси (серія)
Вчені вузів Одеси (серія)

image«Вчені вузів Одеси» – серія біобібліографічних покажчиків, яку готувала і видавала Одеська національна наукова бібліотека упродовж 1994–2018 рр.

У серії налічується 10 випусків (загалом 1994 сторінок, обсягом 101,23 обл.-вид  арк.), які розкривають доробок представників точних та природничих наук. Серія є першою спробою біобібліографічної систематизації та узагальнення відомостей про педагогічну, наукову та громадську діяльність найвідоміших учених, що працювали в одеських закладах вищої освіти, починаючи з 1865 р. (від часу заснування Новоросійського університету, нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) і донині, та зробили значний внесок у розвиток науки та вищої освіти. Це академіки, члени-кореспонденти, професори, доктори наук, а також ті, хто через певні обставини не отримав цих звань і ступенів, але чиї наукові заслуги є безперечними. Серед таких осіб окрему групу становлять завідувачі кафедр і молоді вчені, які унаслідок загибелі в роки Другої світової війни не змогли сповна реалізувати власний перспективний науковий потенціал.

Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам, краєзнавцям та всім тим, хто цікавиться історією науки Півдня України.

Групування персоналій у довіднику здійснено за галузями точних і природничих наук. Він складається з п’яти частин: «Геологи. Географи», «Математики. Механіки», «Хіміки», «Фізики. Астрономи» та «Біологи». Через великий обсяг матеріалу кожна з частин також поділена хронологічно на два випуски: 1865–1945 рр. і після 1945 р. У довіднику по кожному вченому послідовно представлені: біографія; відомості про напрями наукової діяльності та внесок у розвиток відповідної галузі науки; участь у громадському житті Одеси; перелік публікацій науковця (за хронологічним принципом); література про особу.

В укладанні випусків серії «В. в. О.» загалом брали участь 6 провідних працівників науково-бібліографічного відділу ОННБ – Л. Бур’ян, А. Іванченко, Л. Кольченко, Т. Олейникова, І. Рікун, Т. Тющенко.

Загалом у 10 випусках серії вміщено 588 біографічних нарисів, значна частина яких опублікована вперше. Кожна біографічна довідка є результатом аналізу бібліографами опублікованих матеріалів, досліджень в архівах, пошуків в інформаційних ресурсах інтернету та особистих бесід з ученими. При формуванні бібліографій науковців фіксувалися, насамперед, монографії та найбільш значущі статті, написані в одеський період їхньої діяльності. Частина випусків проілюстрована портретами вчених, багато з яких раніше не оприлюднювалися. Довідково-пошуковий апарат окремих випусків «В. в. О.» містить побудовані за абетковим принципом покажчики абревіатур, перейменувань назв одеських навчальних закладів, основної використаної літератури, імен та періодичних видань.

До підготовки покажчиків як наукові керівники, редактори та рецензенти залучалися й висококваліфіковані фахівці, авторитетні вчені з різних установ, зокрема: д-р геол.-мінералог. наук І. Зелінський, д-ри фіз.-мат. наук Д. Аров, В. Білоус, Г. Драган, д-р біол. наук Ю. Зайцев, д-р хім. наук В. Антонович, канд. геогр. наук Ю. Амброз та ін. Така практика уможливила високий науковий рівень видань серії «В. в. О.» і підтримання постійних і плідних зв’язків ОННБ з науковою елітою Одеси та України.

Покажчики мають серійне оформлення. Всі 10 випусків видано українською мовою. Обсяг довідників від 96 до 310 с. Перші 3 випуски вийшли накладами 150–200 пр., наступні 6 – накладом 100 пр. Останній випуск – в електронній версії (увійшов до Топ-10 Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу – 2018», започаткованого НБУВ з нагоди 100-річчя Постійної комісії УАН–ВУАН для складання Біографічного словника діячів України та 25-річчя заснування Інституту біографічних досліджень з метою виявлення та популяризації доробку в галузі біографістики та біографіки вчених, краєзнавців і бібліологів України). Якість видань серії забезпечувала провідний редактор І. Шелестович (редакційний відділ ОННБ).

Покажчики «В. в. О.» поряд з іншою серією біобібліографічних покажчиків, які готує ОННБ з 1957 р. – «Вчені Одеси», є важливим джерелом відомостей про наукову еліту найбільшого міста Півдня України та її доробок, суттєвим внеском у національну біографістику, уможливили повернення до кола визначних представників науки і викладачів вищої школи імен багатьох незаслужено призабутих у минулому осіб.

 

Перелік видань серії:


Вчені вузів Одеси : біобібліогр. довід. Вип. 1. Природничі науки. 1865–1945, ч. 1. Геологи. Географи / упоряд. Л. М. Бур’ян ; наук. ред. І. П. Зелінський, Ю. О. Амброз ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1994. – 96 с., 4 с. іл.

Вчені вузів Одеси : біобібліогр. довід. Вип. 1. Природничі науки. 1865–1945, ч. 2. Математики. Механіки / упоряд. І. Е. Рікун ; рец. В. Є. Круглов ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1995. – 178 с.

Вчені вузів Одеси : біобібліогр. довід. Вип. 1. Природничі науки. 1865–1945, ч. 3. Хіміки / упоряд. Т. І. Олейникова ; рец. В. І. Нікітін ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1995. – 108 с.

Вчені вузів Одеси : біобібліогр. довід. Вип. 2. Природничі науки. 1946–1997, ч. 5. Біологи / упоряд. Л. О. Кольченко ; наук. ред. Ю. П. Зайцев ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1999. – 208 с., 10 с. іл.

Вчені вузів Одеси : біобібліогр. довід. Вип. 2. Природничі науки. 1946–1996, ч. 1. Геологи. Географи / упоряд. Л. М. Бур’ян ; наук. ред. Ю. О. Амброз ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2001. – 309 с., 23 с. іл.

Вчені вузів Одеси : біобібліогр. довід. Вип. 2. Природничі науки. 1946–2000, ч. 3. Хіміки / упоряд. Т. І. Олейникова ; відп. ред. В. П. Антонович ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2002. – 204 с.

Вчені вузів Одеси : біобібліогр. довід. Вип. 1. Природничі науки. 1865–1945, ч. 4. Фізики. Астрономи / упоряд. І. Е. Рікун ; рец. В. М. Білоус ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2003. – 172 с.

Вчені вузів Одеси : біобібліогр. довід. Вип. 1. Природничі науки. 1865–1945, ч. 5. Біологи / упоряд.: Л. О. Кольченко, Т. В. Тющенко ; наук. ред. Т. В. Васильєва ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2004. – 190 с., 12 с. іл.

Вчені вузів Одеси : біобібліогр. довід. Вип. 2. Природничі науки. 1946–2010, ч. 2. Математики. Механіки / упоряд. І. Е. Рікун ; наук. керівник Д. З. Аров ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2010. – 280 с.

Вчені вузів Одеси : біобібліогр. довід. Вип. 2. Природничі науки. 1946–2017, ч. 4. Фізики. Астрономи / упоряд. А. В. Іванченко ; наук. кер. Г. С. Драган ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2018. – 256 с.

 

Джерела

 

Бур’ян Л. М. Бібліографічні видання Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького у розкритті історії науки регіону // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві : історія, проблеми, перспективи : до 185-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова : зб. ст. / відп. ред. В. Сминтина ; упоряд. М. Подрєзова, О. Суровцева, І. Шепельська. – Одеса, 2003. – С. 115–123.

Бур’ян Л. М. Внесок ОДНБ у створення бібліографічної бази України / Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун // Скарбниця культури : зб. ст. / редкол. : О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2004. – Вип. 3. – С. 52–63.

Бур’ян Л. М. Внесок бібліотек Південного регіону в створення біобібліографічної бази України // Скарбниця культури : зб. ст. / редкол. : О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 4.– С. 50–68.

Іванченко А. В. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек : розвиток та здобутки // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. – 2018. – № 1 (11). – С. 26–32.

Іванченко А. В. Серійні видання краєзнавчої біобібліографії бібліотек Півдня України // Бібліографічні студії пам’яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної / уклад. Н. І. Полянська, В. Р. Антонова. – Харків, 2019. – С. 12–20.

Бур'ян Лариса Миколаївна
Іванченко Анна Володимирівна
Статтю створено : 26.02.2020
Останній раз редаговано : 11.08.2020