Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 779
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Вчені Одеси (серія)
Вчені Одеси (серія)

image«Вчені Одеси» – серія біобібліографічних покажчиків, яку готує і видає Одеська національна наукова бібліотека з 1957 р. Видання серії адресовані науковцям, викладачам, студентам, бібліотечним працівникам, широкому колу осіб, які цікавляться історією і здобутками української науки.

Серію започаткував завідувач науково-бібліографічного відділу В. Конський. Концепція серії «В. О.», у якій станом на червень 2019 р. налічується 51 випуск, передбачає висвітлення біографій та забібліографованого наукового доробку видатних учених, життя і діяльність яких пов’язані з Одесою, як-от: астрономи В. Цесевич, В. Каретніков, І. Андронов, математик М. Крейн, фізіолог Р. Файтельберг, мікробіологи Я. Бардах, В. Тульчинська, хімік С. Андронаті, економіст Б. Буркинський, фізики М. Коваленко, В. Білоус та ін. Серед осіб, представлених у серії «В. О.» – 6 академіків ВУАН/АН УРСР/НАН України, 5 членів-кореспондентів АН СРСР та УРСР, 13 заслужених діячів науки і техніки УРСР та України, 6 лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки, 4 академіки Академії наук вищої школи України, номінант на Нобелівську премію 2001 р. (д. географ. наук Г. Швебс) та ін.

Перший випуск «В. О.» був виданий 1957 р. з нагоди сторіччя від дня народження зоолога О. Браунера. Видання й дотепер залишається актуальним, про що свідчать посилання на нього у статтях, присвячених вченому. Після другого випуску, присвяченого метеорологу О. Клоссовському (1959), випуск серії поновився у 1974 р. Відтоді серія видається регулярно, зазвичай по одному випуску щороку, як українською, так і російською мовами. Три покажчики «В. О.» (про зоолога і зоогеографа І. Пузанова, який майже чверть століття очолював кафедру зоології хребетних Одеського державного університету (ОНУ) ім. І. І. Мечникова, гідробіолога, академіка НАН України Ю. Зайцева, медика, професора Одеського національного медичного університету К. Васильєва) перевидавались з доповненнями і під новими порядковими номерами. Серія не має однотипного оформлення. Друкування випусків здійснюється на поліграфічній базі ОННБ (за деякими винятками).

Покажчики серії містять відомості про комплекс наукових праць персоналій, біографічні відомості та літературу про вчених. Довідково-пошуковий апарат видань, зазвичай, містить анотацію, абеткові покажчики назв праць ученого, абревіатур, імен та періодичних видань. Упорядниками випусків серії є провідні працівники ОННБ, насамперед з науково-бібліографічного відділу. Так, головний бібліограф, канд. біол. наук А. Драголі уклав покажчики, присвячені І. Пузанову, офтальмологу В. Філатову, ґрунтознавцю, агроному та ботаніку О. Набоких, географу, ботаніку та грунтознавцю Г. Танфільєву, ботаніку та генетику А. Сапєгіну, зоологу Д. Третьякову; головний бібліограф О. Кушнір – К. Васильєву, географу і геоботаніку С. Бєлозорову, фізико-географу, геоморфологу Ю. Амброз, ботаніку В. Липському, гідробіологу Л. Старушенку, інфекціоністу, мікробіологу і епідеміологу В. Стефанському, ортопеду-травматологу М. Кеферу. По кілька покажчиків уклали також Л. Бур’ян, Т. Олейникова, І. Рікун, Т. Тющенко, Л. Шекера. До підготовки покажчиків як наукові керівники та редактори залучаються й висококваліфіковані фахівці, знані вчені, зокрема І. Пузанов, В. Сминтина (фахівець у галузі фізики і техніки напівпровідників, сенсорної електроніки та технології, академік АН ВШ України, ректор ОНУ ім. І. І. Мечникова в 1995–2010 рр.), Я. Яцків, астроном, академік НАН України, І. Сейфулліна, хімік-неорганік, професор, завідувач кафедри загальної хімії та полімерів ОНУ ім. І. І. Мечникова та ін. Така практика дозволяє забезпечувати високий науковий рівень видань серії «В. О.» і підтримувати постійні контакти ОННБ з науковою елітою Одеси та України.

У процесі укладання видань серії використовують друковані та електронні ресурси, документи архівів (у т. ч. особистих) та музеїв тощо. Серія є цінним джерелом біобібліографічної інформації для дослідників та фахівців у різних галузях, має краєзнавче та історіографічне значення і достатньо вичерпно репрезентує наукову спадщину кількох генерацій видатних представників академічного середовища Одеси як одного з провідних наукових центрів України.

 

         Перелік видань серії:

Олександр Олександрович Браунер (1857–1957) : біобібліогр. матеріали / упоряд. : В. М. Конський, Л. П. Котова ; наук. ред. І. І. Пузанов. – Одеса, 1957. – 32 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 1);

Олександр Вікентійович Клоссовський : бібліогр. матеріали / склав Л. В. Кліментов. – Одеса,1959. – 54 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 2);

Иван Иванович Пузанов. 1885–1971 : библиогр. указ. / сост. А. Л. Драголи ; библиогр. ред. В. Н. Конского ; ред.: Г. Д. Зленко, Н. Ф. Чумаков. – Одесса, 1974. – 76 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 3);

Гавриил Иванович Танфильев. 1857–1928 : биобиблиогр. указ. / сост. А. Л. Драголи ; библиогр. ред. В. Н. Конского ; ред.: М. Л. Десенко, Г. Д. Зленко. – Одесса, 1977. – 70 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 4);

Владимир Петрович Филатов, 1875–1956 : библиогр. указ. / сост.: В. В. Скородинская-Филатова, А. Л. Драголи ; науч. ред. Н. А. Пучковская ; отв. ред. И. Д. Мазуренко. – Киев ; Одесса : Вища шк., 1975. –19 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 5);

Александр Игнатьевич Набоких. 1874–1920 : биобиблиогр. указ. / сост. А. Л. Драголи ; библиогр. ред. В. Н. Конского ; ред. Н. Ф. Чумаков. – Одесса, 1977. – 39 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 6);

Андрей Афанасьевич Сапегин, 1883–1946 : биобиблиогр. указ. / сост.: А. Л. Драголи, О. Г. Кушнир ; библиогр. ред. В. Н. Конского ;; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 1978. – 46 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 7);

Дмитрий Константинович Третьяков (1878–1950) : биобиблиогр. указ. / сост. А. Л. Драголи ; библиогр. ред. В. Н. Конского ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 1978. – 51 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 8);

Афанасий Алексеевич Бычихин (1865–1933) : биобиблиогр. указ. / сост. В. П. Пономарев ; ред.: М. Л. Десенко, Г. Д. Зленко. – Одесса, 1980. – 25 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 9);

Владимир Ипполитович Липский (1863–1937) : библиогр. указ. / сост.: Т. М. Добринова, О. Г. Кушнир ; ред.: М. Л. Десенко, Г. Д. Зленко. – Одесса, 1981. – 43 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 10);

Ювеналий Петрович Зайцев : биобиблиогр. указ. / сост. Л. И. Шекера ; науч. рук. Ю. Н. Макаров ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1982. – 34 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 11);

Константин Александрович Виноградов : биобиблиогр. указ. / сост.: Л. И. Шекера, А. К. Виноградов ; науч. рук. Т. И. Еременко ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1984. – 59 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 12);

Евгений Александрович Шевалев, 1878–1946 : биобиблиогр. указ. / сост.: Л. И. Шекера, А. М. Пасечниченко ; науч. ред. К. В. Москети ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1985. – 27 с.– («Ученые Одессы» ; вып. 13);

Иван Иванович Пузанов. 1885–1971 : биобиблиогр. указ. / сост.: А. Л. Драголи, Л. И. Шекера ; ред. И. С. Шелестович. – 2-е изд., доп. – Одесса, 1985. – 71 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 14);

Надежда Александровна Пучковская : биобиблиогр. указ. / сост.: Т. А. Марышева, Т. И. Олейникова, С. М. Пикаревич ; науч. ред. Е. И. Анина ; ред.: М. Л. Десенко, Г. Д. Зленко. – Одесса, 1986. – 91 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 15);

Вера Петровна Тульчинская : биобиблиогр. указ. / сост. Л. И. Шекера ; науч. ред. В. А. Иваница ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1988. – 57 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 16);

Владимир Платонович Цесевич : биобиблиогр. указ. / сост.: С. В. Дзюбина, И. Э. Рикун ; науч. ред. Ю. С. Романов ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 1988. – 111 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 17);

Михаил Александрович Ясиновский : биобиблиогр. указ. / сост. Л. И. Шекера ; науч. рук. Г. Ф. Латышева ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 1989. – 46 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 18);

Марк Григорьевич Крейн : биобиблиогр. указ. лит. / сост. И. Э. Рикун ; науч. ред. Л. А. Сахнович ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1990. – 73 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 19);

Александр Моисеевич Бронфман : биобиблиогр. указ. / сост. Л. И. Шекера ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1992. – 35 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 20);

Лев Аронович Сахнович : биобиблиогр. указ. / сост. И. Э.  Рикун ; науч. ред. С. М. Позин ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1991. – 24 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 21);

Альфред Леонідович Цикало : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. І. Олейникова ; рецензент В. А. Наєр ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1993. – 80 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 22);

Ювеналій Петрович Зайцев : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. І. Шекера; ред. І. С. Шелестович. – 2-ге вид., доп. – Одеса, 1994. – 74 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 23);

Анатолій Миколайович Бефані : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. І. Шекера ; наук, ред. Н. Ф. Бефані ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1994. – 33 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 24);;

Сергій Андрійович Андронаті : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. І. Олейникова ; наук. кер. В. І. Недоступ ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1998. – 131 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 25);

Євген Самійлович Бурксер : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. І. Олейникова ; наук, кер. І. Й. Сейфулліна ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1998. – 77 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 26);

Леонид Иванович Старушенко : биобиблиогр. указ. / сост. О. Г. Кушнир ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 1999. – 51 с. : ил. – (Ученые Одессы» ; вып. 27);

Сергій Тихонович Бєлозоров : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Кушнір ; наук, ред. Ю. О. Амброз ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2000. – 27 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 28);

Константин Константинович Васильев : биобиблиогр. указ. / сост. О. Г. Кушнир ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 2001. – 48 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 29).

Юлія Олександрівна Амброз : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Кушнір ; наук, кер.  Т. Д. Борисевич ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2001. – 51 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 30);

Василь Андрійович Назаренко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. І. Олейникова ; наук. кер. В. П. Антонович ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2001. – 92 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 31);

Генріх Іванович Швебс : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. В. Тющенко ; наук. ред. Ю. О. Амброз ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса : Друк, 2001. – 94 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 32);

Рафаїл Осипович Файтельберг : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. В. Тющенко ; наук. ред. В. Р. Файтельберг-Бланк ; ред.: М. Л. Десенко, І. С. Шелестович. – Одеса : КП ОМД, 2002. – 73 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 33);

Яків Юлійович Бардах : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. В. Тющенко ; наук. ред. К. Г. Васильєв ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2004. – 28 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 34);

Виталий Михайлович Белоус : биобиблиогр. указ. / сост. И. Э. Рикун ; науч. ред. В. И. Михайленко ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 2004. – 68 с. – («Ученые Одессы» ; вип. 35);

Николай Степанович Синюков : биобиблиогр. указ. / сост. И. Э. Рикун ; науч. рук. Т. И. Матвеенко ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 2005. – 34 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 36);

Владислав Феликсович Чайковский : биобиблиогр. указ. / сост.: Н. П. Белявская, Л. Н. Бурьян ; науч. ред. Н. А. Захаров ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 2006. – 51 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 37);

Валентин Григорьевич Каретников : биобиблиогр. указ. / сост. И. Э. Рикун ; науч. ред. С. М. Андриевский ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса : Астропринт, 2007. – 80 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 38);

Николай Иванович Кефер : биобиблиогр. указ. / сост.: К. К. Васильев, О. Г. Кушнир ; науч. ред. К. Г. Васильев ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 2008. – 31 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 39);

Наталія Борисівна Кузякіна : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Бур’ян ; наук. кер. В. П. Саєнко ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2009. – 36 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 40);

Юрий Иосифович Черский : биобиблиогр. указ. / сост. И. Э. Рикун ; науч. ред. Г. С. Полетаев ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 2009. – 28 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 41);

Вадим Андрійович Лісенко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. М. Бур'ян ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2009. – 91 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 42); 

Вячеслав Карлович Стефанский : биобиблиогр. указ. / сост.: К. К. Васильев, О. Г. Кушнир ; науч. ред. К. Г. Васильев ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 2010. – 32 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 43);

Иван Леонидович Андронов : биобиблиогр. указ. / сост. И. Э. Рикун ; науч. рук. Я. С. Яцкив ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 2010. – 125 с. – («Ученые Одессы» ; вып. 44);

Константин Константинович Васильев : биобиблиогр. указ. / сост. О. Г. Кушнир ; науч. ред. К. Г. Васильев ; ред. И. С. Шелестович. – 2-е изд., доп. – Одесса, 2011. – 119 с. – (Серия «Ученые Одессы» ; вып. 45);

Борис Володимирович Буркинський : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. В. Кочеткова ; наук. ред.: О. М. Котлубай, Н. І. Хумарова ; авт. вступ ст.: С. К. Харічков, Н. І. Хумарова ; ред. І. С. Шелестович. – Київ : Освіта України, 2012. – 232 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 46);

Микола Павлович Коваленко : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. І  С. Шелестович. – Одеса, 2015. – 36 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 47);

Вадим Іоанович Недоступ : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. В. Солоненко ; ред. М. Л. Десенко ; ред. англ. тексту Н. М. Диба. – Одеса, 2017. – 71 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 48);

Петро Іванович Надолішній : біобібліогр. покажч. / укладач І. В. Бабушкіна ; вступ. ст. О. П. Якубовського ; ред. І. С. Шелестович ; відп. за вип. Л. В. Арюпіна. – Одеса, 2017. – 88 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 49);

Олександр Олександрович Птащенко : біобібліогр. покажч. / упоряд. А. В. Іванченко ; наук. кер. В. І. Михайленко ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2018. – 85 с.: іл. – («Вчені Одеси» ; вип. 50);

Драган Григорій Сильвестрович : біобібліогр. покажч. / упоряд. А. В. Іванченко ; наук. кер. В. А. Сминтина ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2019. – 40 с. – («Вчені Одеси» ; вип. 51).

Джерела 

 

Зленко Г. Д. Конський Всеволод Миколайович // Бібліографи Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького : біобібліогр. довід. ;  упоряд. Л. М. Бур’ян. – Одеса, 2002. – С. 130–137;

Бур’ян Л. М. Внесок ОДНБ у створення бібліографічної бази України / Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун // Скарбниця культури : зб. ст. / редкол. : О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса, 2004. – Вип. 3. – С. 52–63;

Бур’ян Л. М. Внесок бібліотек Південного регіону в створення бібліографічної бази України // Скарбниця культури : зб. ст. / редкол. : О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 4. – С. 50–68;

Безлуцька О. П. Олександр Олександрович Браунер (1857–1941) : нариси біографії і наук. творчості // Історичний архів. – 2016. – Вип. 17. – С. 77–83;

Іванченко А. В. Одеська наука у постатях : до виходу 50-го випуску серії «Вчені Одеси» // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 1. – С. 19–20.

Іванченко Анна Володимирівна
Статтю створено : 19.06.2019
Останній раз редаговано : 19.06.2019