Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Вихідні дані
Вихідні дані

Вихідні дані – частина вихідних відомостей видання, що зазначає дані про місце випуску видання, найменування (ім’я) видавця та рік випуску видання. В. д. наводять саме у такій послідовності та розміщують обов’язково в нижній частині титульного аркуша і факультативно на авантитулі, контртитулі, на обкладинці чи її зворотному боці, суперобкладинці.

В. д. також є складовою частиною бібліографічного опису документа.

Джерела

Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) : ДСТУ 4861:2007. – Введ. 2007-11-05. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 45 с.  (Національний стандарт України);

Партико З. В. Загальне редагування : Нормат. основи : [Навч. посіб.] / З. В. Партико. – Львів : Афіша, 2001. – 411 с. : іл., табл.;

Словник книгознавчих термінів / Кн. палата України ; [уклад.: В. Я. Буран та ін.]. – Київ, 2003. – 159 с.;

Словник-довідник видавничих термінів (для практики наукових установ). – Київ : Академперіодика, 2009. – 72 с.

Макогон Світлана Володимирівна
Статтю створено : 18.05.2017
Останній раз редаговано : 28.09.2017