Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 38
За місяць : 776
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Випускні дані
Випускні дані

Випускні дані – частина вихідних відомостей, які розміщують на останній сторінці видання після надвипускних даних.

В. д. містять такі відомості:

  • формат видання;
  • обсяг видання в умовних друкованих аркушах;
  • наклад;
  • номер замовлення виготовлювача видавничої продукції;
  • найменування (ім’я) видавця (у повній формі, тобто із зазначенням перед його назвою організаційно-правової форми господарювання) та відомості про місцезнаходження (юридичну адресу);
  • відомості про внесення видавця до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;
  • найменування (ім’я) (також у повній формі) та відомості про місцезнаходження виготовлювача видавничої продукції (друкарні, поліграфічного підрозділу тощо);
  • відомості про внесення виготовлювача видавничої продукції до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Всі елементи В. д. наводять у підбір, у зазначеній вище послідовності та розділяють між собою крапками.

Водночас такі елементи, як найменування (ім’я) видавця та виготовлювача видавничої продукції, відомості про їхнє місцезнаходження (юридичні адреси) та внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції подають з нового рядка.

Крім останньої сторінки видання, В. д. допускається розміщувати на звороті титульного аркуша – перед ISBN і знаком охорони авторського права.

 

Приклад оформлення випускних даних у виданні:

image

Джерела

 

ДСТУ 4861:2007. Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) : пер. з англ. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 45 с. – (Національний стандарт України);

ДСТУ 8344:2015. Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2017. – III, 35 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України);

Словник книгознавчих термінів / Книжк. палата України ; [уклад.: В. Я. Буран та ін. ; наук. ред. : Н. О. Петрова та ін.]. – Київ, 2003. – 159 с.;

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. – Київ : Наша культура і наука, 2005. — С.174, 450–452;

Словник-довідник видавничих термінів (для практики наукових установ). – Київ : Академперіодика, 2009. – С.14–15;

Оформлення вихідних відомостей у виданнях : метод. рек. / уклад. Г. М. Плиса ; Книжк. палата України. – Вид. 4-те, без змін. – Київ : Книжк. палата України, 2013. – 60 с.

Макогон Світлана Володимирівна
Статтю створено : 12.03.2015
Останній раз редаговано : 27.02.2019