Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 210
Кількість
статей : 843
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Винар Любомир Іванович
Рубрики : Персоналії
Винар Любомир Іванович

imageВинар Любомир Іванович [н. 02.01.1932, м. Львів – 16.04.2017 р., м. Парма, шт. Огайо, США] – український та американський історик, публіцист, бібліограф, громадський діяч. Доктор філософії (1957), професор історії України Українського вільного університету (УВУ) (1969). У 1944 р. Л. І. Винар емігрував до Чехословаччини, а згодом – до Німеччини. Вивчав суспільні науки в Мюнхенському університеті, історію та літературу України – в Українському вільному університеті (докторат, 1957 р.). У 1956 р. переїхав до США. Студіював бібліографію в Клівлендському університеті в США (1959). Працював у освітніх і наукових установах – Технологічному інституті в м. Кейс, професором у Колорадському, Денвер., Боулінг Грін. і Кент. університетах.

Любомир Іванович – ініціатор створення та редактор бюлетеню «Юність» (1949–1953 рр., Мюнхен, Париж), журналу «Український історик» (1963), який став офіційним органом Українського історичного товариства (1965). Започаткував серійні видання: «Історичні монографії», «Історичні студії», «Мемуаристика», «Українські вчені», «Грушевськіяна» (1974). Редагував такі видання: «Історичний Атлас України» (1980), «Бібліографія історії України» (англ. мова), «Біобібліографічний словник Українських істориків».

Л. І. Винар заснував Науковий центр досліджень етнічних публікацій і був його директором (до 1996 р.). Співпрацював із американським часописом «Свобода», із Енциклопедією українознавства, де друкував свої матеріали. Уклав низку покажчиків і компіляцій матеріалів про етнічні групи в США. Заснував журнал «Етнічний форум» (1980–1995). Видав «Епістолярні джерела грушевськознавства» (1997), «Олександер Мезько-Оглоблин: Дослідження і матеріали» (2000).

Любомир Іванович був ініціатором створення Українського бібліотечного інституту (1961), у якому публікував праці, пов’язані з історією українського друкарства, бібліографічною проблематикою. Він –дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (1967), Української вільної академії наук у США (1968 р.), голова наукової ради при Світовому конгресі вільних українців (1984–1988 рр., від 1998 р.), голова Видавничої комісії УВАН у США (1998), почесний академік Національного університету «Острозька академія» (1999) , почесний доктор Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (2002), лауреат премії ім. М. Грушевського НТШ (1994), нагороджений медаллю св. Володимира Світового конгресу вільних українців (1993).

 

Твори

 

Бібліографія праць проф., д-ра Олександра Оглоблина // Наук. зб. УВАН в США. – Нью-Йорк, 1957. – Т. 3. – С.93–123;

Історичні праці Івана Франка // Зб. укр. літ. газ. – Мюнхен, 1957. – С. 48–63;

Олександр Оглоблин : біобібліогр. матеріали // Зап. Чину св. Василя Великого. – Рим, 1958. – Т. 3. –№ 1/2. – С.148–171;

History of Early Ukrainian Printing, 1491–1600. – Denver, 1962;

Думки про сучасну совєтську історіографію // Укр. історик. – 1963. – № 1. – С. 16–18;

Олександр Оглоблин // Укр. історик. – 1964. – № 4. – С. 20–26;

Бібліографія праць про Михайла Грушевського // Укр. історик. – 1966. – № 3/4. – С. 122–129 ; 1984. – № 1/4. – С.291–319;

Життя і наукова діяльність Михайла Грушевського // Укр. історик. – 1966. – № 1/2. – С. 15–31;

Потрібна бібліографія творів Михайла Грушевського // Сучасність. – 1966. – № 7. – С. 113–115;

Ранні історичні праці М. Грушевського і київська історична школа В. Антоновича // Укр. історик. – 1966. – № 3/4. – С.26–32;

Іван Крип’якевич як бібліограф // Сучасність. – 1968. – Ч. 9. – С. 118–127;

Професор Н. Д. Полонська-Василенко і Українське історичне товариство // Укр. історик. – 1969. – № 1/3. – С.102–105;

План видання української історичної бібліографії // Бюлетень Укр. історичного товариства. – 1970. – № 1. – С. 7;

Автобіографія М. Грушевського з 1906 і 1926 років як джерело до вивчення його життя і творчості. – Мюнхен, 1974;

Біографічні і бібліографічні матеріали Я. Пастернака // Зап. НТШ. – Ньо-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1974. – Т. 189. – С.113–128;

Наукова творчість проф. Олександра Оглоблина : бібліографія праць проф., д-ра Олександра Оглоблина, 1920–1975 рр. // Зб. на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина. – Нью-Йорк, 1977. – С. 64–123;

Guide to Ethnic Museums, Libraries and Archives in the United States. – Kent, 1978;

Сучасне становище радянської історіографії в Радянській Україні : корот. огляд. – Нью-Йорк, 1979;

Дмитро Дорошенко : видатний дослідник укр. історіогр. і бібліогр. // Укр. історик. – 1982. – № 3/4. – С. 40–78;

Матеріали до біографії Михайла Грушевського // Укр. історик. – 1982. – № 1/2. – С. 65–75;

Матеріали до бібліографії Наталії Полонської-Василенко // Укр. історик. – 1983. – № 2/4. – С. 55–76;

Найвидатніший історик України Михайло Грушевський : (у 50-ліття смерті : 1934–1984) // Сучасність. – 1984. – № 11. – С.85–95;

Mykhailo Hrushevskyi (1866–1934) : bіbliogr. sources. – New-York ; Munich ; Toronto, 1985;

Guide to the American Ethnic Press. Slavic and East European. Newspapers and Periodicals. – Kent, 1986;

Універсал Івана Мазепи для Івана Дяківського : історіогр. замітка // Укр. історик. – 1987. – № 1/4. – С. 70–71;

Mykhailo Hrushevsky : Ukrainian-Russian Confrontation in Historiography. – New-York, 1988;

Листи Івана Крипякевича до Олександра Оглоблина // Укр. історик. – 1990. – № 1/4. – С. 164–177;

Михайло Грушевський в українській і всесвітній історії // Укр. історик. – 1992. – № 1/4. – С. 15–53;

Лев Юстимович Биковський // Укр. історик. – 1993. – Т. 30, ч. 116/119, – С. 200–205;

Питання існування академії Ярослава Мудрого в середньовічній Україні ХІ ст. : до джерел розвитку староукраїнської науки і культури // Бібліотека – скарбниця духовності : міжнар. наук. конф. – К., 1993. – С. 168–177;

Михайло Грушевський : історик і будівничий нації : ст. і матеріали. – Нью-Йорк ; К. ; Торонто, 1995;

Праці Олександра Оглоблина, що залишаються в рукопису // Оглоблин О. Студії з історії України : ст. і джерел. матеріали. – Нью-Йорк ; К. ; Торонто, 1995. – С. 398–401;

Грушевськознавство : генеза і розвиток. – К. ; Нью-Йорк ; Торонто ; Париж, 1997; Потрібна негайна допомога Бібліотеці ім. В. Стефаника // Свобода. – Джерсі-Сіті ; Нью-Йорк, 1997. – 25 січ.;

Потрібна негайна допомога Львівській науковій бібліотеці // Америка. – 1997. – 5 лют. – С. 4;

У службах українській книжці : (авто-біобібліогр. Л. Биковського). – Л. : Нью-Йорк, 1997. – У співавт.;

Іван Крип’якевич як бібліограф // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Л., 2001. – С 890–895;

Біобібліографія професора Миколи Ковальського // Микола Павлович Ковальський: Матеріали до біобібліогр. – Острог, 2002. – С. 4–6;

Козацька Україна : вибр. пр. – К., 2003;

«Український історик» : 40 років служіння науці, 1963–2003 : ст. і матеріяли. – Нью-Йорк ; Острог, 2003;

Дослідження української наукової діяспори : вибрані проблеми // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія» : істор. науки. – Острог ; Торонто ; Нью-Йорк, 2005. – Вип. 5. – С. 21–30.

 

Джерела

 

Штогрин Д. Бібліографія праць Любомира Винара / Д. Штогрин // Укр. історик. – 1981. – № 1/4. – С. 28–57;  

Домбровський О. Науково-організаційна діяльність Любомира Винара / О. Домбровський // Укр. історик. – 1981. – №1/4. – С. 7–16;  

Любомир Р. Винар : Історик, педагог, бібліограф : З нагоди 30-ліття науково-академічної діяльності, 1950–1980 / за ред. О. Домбровського. – Мюнхен ; Нью-Йорк ; Торонто, 1982. – 71 с.;

Баран О. Любомир Роман Винар : (з нагоди 65-ліття) / О. Баран // Укр. історик. – 1997. – № 1/4. – С. 11–32;  

Ковальський М. Внесок професора Любомира Винара в розробку проблеми «Наукова історична школа» / М. Ковальський // Укр. історик. – 1997. – № 1/4. – С. 40–46;  

Любомир Винар : бібліогр. покажч. (1950–1997) / упоряд.: Н. І. Кошик, Л. Я. Кужель. – Л. ; К. ; Париж ; Нью-Йорк ; Торонто, 1998;  

Іваничук Н. Винар Любомир // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. – Л., 1998. – Вип.5. – С. 37–39;  

Домбровський О. Любомир Винар – будівничий української історіографії в діаспорі // Осягнення історії : зб. наук. пр. на пошану проф. М. П. Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог ; Нью-Йорк, 1999. – С. 245–251;  

Марусик Т. В. Любомир Винар і грушевськознавство // Подвижник української історичної науки : зб. наук. ст. – Чернівці, 1999. – С. 59–76;  

На службі Кліо : зб. наук. пр. на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наук. діяльн. – К. ; Нью-Йорк ; Торонто ; Париж, 2000;  

Атаманенко А. Любомир Винар як редактор «Українського історика» // Укр. історик. – 2003. – № 1/5. – С. 16–38;  

Рубльов О. Винар Любомир // Українські історики ХХ століття : біобібліогр. довід. – К. ; Л., 2003. – Вип. 2, ч. 1. – С.54–55;  

Винар Любомир Іванович // ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4. – С. 407;  

Атаманенко А., Макар Ю. До 75-річчя Любомира Романа Винара / А. Атаманенко, Ю. Макар // УІЖ. – 2007. – № 2. – С.225–229;  

Винар Любомир Іванович // Бондар Ю. В., Головатий М. Ф., Сенченко М. І. Енциклопедія для видавця та журналіста. – К., 2010. – С. 47.

Статтю створено : 27.08.2014
Останній раз редаговано : 14.11.2017