Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 709
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Вергунов Віктор Анатолійович
Рубрики : Персоналії
Вергунов Віктор Анатолійович

imageВергунов Віктор Анатолійович [03.06.1960, с. Дернівка Баришівського р-ну Київської обл.] історик природознавства, учений-аграрій в галузі сільськогосподарської меліорації, організатор галузевої бібліотечної справи, доктор сільськогосподарських наук (2010), доктор історичних наук (2019), професор (2000), академік Національної академії аграрних наук (НААН) України (2015), академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку НААН (2016), член Президії НААН (2016). Від 2000 р. – директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України.

Народився в родині службовців. Після отримання середньої освіти у Ювілейнинській середній школі № 1 Лутугинського району Ворошиловградської (нині Луганської) області вищу освіту здобув на агрономічному факультеті Ворошиловградського сільськогосподарського інституту (нині – Луганський національний аграрний університет) у 1982 р. За фахом – вчений агроном. Цього ж року в Київській області розпочав трудову діяльність на Панфильській дослідній станції по освоєнню боліт Українського науково-дослідного інституту землеробства Південного відділення ВАСГНІЛ  на посаді агрохіміка. У 1985–1988 рр. навчався в аспірантурі НДІ землеробства. Від 1989 р. працював у НДІ землеробства на посадах  молодшого співробітника та наукового співробітника лабораторії захисту ґрунтів від ерозії; з 1992 р. керував сектором з міжнародного співробітництва та аспірантури відділу науки; з 1997 р. – відділом маркетингу та впровадження наукових розробок. У 1998–2000 рр. – завідувач відділу інформаційно-консультативного забезпечення Інституту землеробства УААН (нині – Національний науковий центр (ННЦ) «Інститут землеробства НААН»).

У 1992 р. в Українській сільськогосподарській академії (нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»; у 2003 р. у Дебреценському університеті (Угорська Республіка) – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора габілітації сільськогосподарських наук; у 2010 р. в Інституті гідротехніки і меліорації НААН – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за двома спеціальностями: 06.01.02 – «Сільськогосподарські меліорації» та 06.04.01 – «Історія сільськогосподарських наук». У 2010 р. обраний членом-кореспондентом НААН зі спеціальності «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва», наступного року отримав вчене звання професора за спеціальністю 06.04.01. Від 2016 р. В. Вергунов – дійсний член (академік) НААН України за спеціальністю «Історія та археологія (історія сільськогосподарських наук)». 

У 2010 р. В. Вергунов здобув другу вищу освіту, закінчивши з відзнакою магістратуру історичного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». У 2019 р. у цьому ж виші захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки і техніки». 

У 2000 р. В. Вергунов був призначений директором Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН (нині – Національна  наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, ННСГБ НААН). 

Основними напрямами організаційної й наукової бібліотечної діяльності В. Вергунова є узагальнення та упровадження кращого бібліотечного досвіду у створенні сучасної системи інформаційно-бібліографічного забезпечення аграрної науки та виробництва, розбудова мережі сільськогосподарських бібліотек України та удосконалення їх роботи, розгортання дискусій фахівців про місце бібліотеки в сучасному інформаційному середовищі, наукову комунікацію в електронну еру, значення інформаційних технологій в поширенні знань та в удосконаленні виробництва, модернізація нормативно-правової бази у бібліотечній сфері тощо.

За його керівництва в ННСГБ НААН за короткий час відбулися принципові зміни в організації діяльності, орієнтовані на запровадження інноваційних підходів в системі класичної бібліотечної роботи, коли книга стає не лише об’єктивним джерелом знань, а й важливим інформаційним ресурсом як для наукових досліджень у сфері агропромислового виробництва (АПВ), так і зростання його ефективності. Оперативно виконано низку відповідних науково-організаційних заходів, що грунтувалися на комплексному критичному аналізі всіх напрямів діяльності бібліотеки, істотно удосконалено структуру та кардинально посилено кадровий склад ННСГБ НААН як досвідченими науковцями, так і перспективною молоддю, для якої створено умови у професійному зростанні.

Як наслідок, у березні 2001 р. бібліотека отримала статус науково-дослідного інституту першої категорії, її включено до Відділення регіональних центрів АПВ НААН. Завдяки цьому установа набула організаційні права на виконання спеціальних галузевих наукових досліджень. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 771 від 18 грудня 2003 р. бібліотека включена до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. За результатами суттєвого упорядкування у бібліотеці фонду видань сільськогосподарської тематики, датованих 19 ст., розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 1038-р його віднесено до категорії наукових об’єктів, що становлять національне надбання, із відповідним бюджетним фінансуванням на репрезентацію.

Визнанням якісних змін в діяльності книгозбірні, що відбулися під керівництвом В. Вергунова, стало, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 р. № 1697, створення на базі Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки з функціями науково-дослідного та методичного центру галузі та Указу Президента України від 14.12.2012 р. за № 700, згідно з яким установа отримала статус національної бібліотеки. 

Сучасна ННСГБ НААН є відображенням втілених В. Вергуновим ідей трансформації бібліотеки у середовище знань, в якому об’єднано традиційні й електронні ресурси, використовуються різні можливості для залучення додаткових коштів на розвиток книгозбірні, у т. ч. на комплектування фондів та удосконалення матеріально-технічної бази, з одного боку, та використання фондів як джерела об’єктивного вивчення історії науки, освіти і техніки з іншого. ННСГБ НААН тісно співпрацює з багатьма закладами вищої аграрної освіти, як вітчизняними так і зарубіжними (Польщі, Чехії, Угорщині, Хорватії, Румунії тощо), провідними вітчизняними й зарубіжними бібліотеками (Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського, Державною установою «Білоруська сільськогосподарська бібліотека ім. І. С. Лупіновича» та ін.).

Значну увагу В. Вергунов приділяє проблемам вітчизняної ґалузевої бібліографії як складової національної інформаційної сфери. Ним започатковано 13 бібліографічних серій ННСГБ НААН, в яких репрезентуються здобутки аграрної науки й освіти України, діяльність її визначних представників. Серед них: історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» (заснована 2009 р., вийшло друком понад 120 видань), серії «Відомі вчені-природознавці та освітяни України», «Біобібліографія діячів науки, освіти, культури України» та ін.

В. Вергунов є засновником і очільником єдиного у світі Центру історії аграрної науки (діє у структурі ННСГБ НААН з 2001 р., з 2013 р. – як Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки), який здійснює комплексні історико-наукові галузеві дослідження з питань зародження, становлення й розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи із широким персоніфікованим наповненням у контексті еволюції світової галузевої думки. Започаткував новий напрям і власну школу у вітчизняному природознавстві – вивчення історії аграрної науки, освіти й техніки.

Академік В. Вергунов є розробником паспорту спеціальності 06.04.01 «Історія сільськогосподарських наук» та ініціатором появи паспортів ще 11 «історій»: медицини, біології, хімії, математики, фізики, ветеринарії та ін. Відповідно до наказу ВАК України (нині – ДАК МОН України) від 26.01.2011 р. № 38 при ННСГБ НААН відкрито першу спеціалізовану вчену раду Д 26.373.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора / кандидата історичних наук і сільськогосподарських наук за спеціальностям: 07.00.07 «Історія науки й техніки» та 06.04.01 «Історія сільськогосподарських наук». У 2017 р. спеціалізована вчена рада отримала право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук і за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки й техніки». В. Вергунов є головою цієї ради. Він також є членом спеціалізованої вченої ради  Д 26.362.01 в Інституті водних проблем і меліорації НААН (з 2017 р.), науково-редакційної ради та головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії».

Здійснює наукове керівництво роботою аспірантів, докторантів, виступає офіційним опонентом на захистах дисертацій. Під його науковим керівництвом захищено 72 дисертації: 57 – на здобуття наукового ступеня кандидата історичних, 14 – сільськогосподарських, 1 – біологічних наук; по 5 дисертаціям на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук був науковим консультантом.

У науковому доробку В. Вергунова – понад 1300 авторських публікацій історико-книгознавчої, бібліотекознавчої, бібліографознавчої, документознавчої тематики, серед них: монографії, статті, бібліографічні покажчики, навчальні посібники, методичні рекомендації, рецензії та ін.

Багато уваги вчений приділяє науковому редагуванню і рецензуванню наукових праць. Він є автором низки статей до «Енциклопедії Сучасної України» та «Енциклопедії історії України», а також регіональних та галузевих видань такого типу.

В. Вергунов – головний редактор «Бюлетеня ННСГБ НААН»; заступник головного редактора реферативного журналу «Агропромисловий комплекс України». Є одним із ініціаторів заснування кількох електронних фахових видань, зокрема міжвідомчого тематичного наукового збірника «Історія науки і біографістика» (його головний редактор); водночас є заступником головного редактора збірника наукових праць «Вісник аграрної історії»; членом редколегій низки наукових періодичних видань.

Активно працює у питаннях міжбібліотечної взаємодії, є заступником голови Інформаційно-бібліотечної ради НААН та віце-президентом Асоціації бібліотек України (з 2001 р.).

Під його методичним керівництвом розроблено Концепцію розвитку інформаційно-бібліотечної справи в Україні (2004); Концепцію розвитку сільськогосподарських бібліотек України (2003), понад 100 нормативних документів, науково-методичних рекомендацій, стандартів у сфері інформаційно-бібліотечної роботи, серед яких: галузеві стандарти «Комплектування фондів спеціальних бібліотек сільськогосподарського профілю» (2015), Правила усталеної практики 73.2-37-111:2011 «Одномовний сільськогосподарський тезаурус. Створення і використання» (2013); підручники і посібники «Організація роботи та умов функціонування сільськогосподарських бібліотек України: інструктивно-методичний посібник» (2010); «Інформаційне забезпечення агропромислового комплексу України з метою підвищення конкурентоздатності сільськогосподарської продукції: науково-методичні рекомендації» (2012) (обидва у співавторстві з В. Дерлеменком), «Трансфер інновацій і його організація у бібліотеках України» (у співавторстві з В. Дерлеменком та Г. Шемаєвою, 2011) та ін.

Значну увагу В. Вергунов приділяє журналістській та публіцистичній творчості. Є членом Національної спілки журналістів України (2004), нагороджений Почесним знаком НСЖУ (2016). За цикл історичних праць, присвячених Полтавщині, нагороджений літературно-мистецькою премією ім. В. Малика в номінації «Література та публіцистика» (2015), премією ім. М. І. Сікорського в галузі музеєзнавства і краєзнавства (2016), обласною премією ім. Панаса Мирного в номінації «Журналістика та публіцистика» (2018), премією ім. І. П. Котляревського Полтавської обласної ради (2018).

Професор В. Вергунов є лауреатом наукових премій: НАН України для молодих вчених (1995), УААН – «За видатні досягнення в аграрній науці» (2001), Автономної Республіки Крим (2006),  імені В. Я. Юр’єва НАН України (2014). За монографію «Агрономія і становлення науки про тваринництво на теренах України та Франції (друга половина ХVІІІ – 1920 рік)» (2009) удостоєний звання кавалера Ордена Сільськогосподарських заслуг (L'Ordre du Mérite agricole) Французької Республіки (2010), а за цикл праць «Проблеми української історії в контексті досліджень європейської інтеграції» отримав премію ім. М. С. Грушевського НАН України (2009, у співавторстві). Удостоєний  також обласної комсомольської премії ім. О. Бойченка (1990), Республіканської премії ЛКСМУ імені М. Островського (1991).

Кавалер ордена «За заслуги» трьох ступенів (2009, 2015, 2018), ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня (2020). Заслужений працівник сільського господарства України (2003), Заслужений діяч науки і техніки Автономної Республіки Крим (2010). Відзначений знаками Міністерства освіти та науки України «За наукові досягнення» (2005), Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІ та І ступенів (2007, 2009), Академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.» (2009), Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2002, 2014) та Верховної Ради України (2005, 2007), почесними відзнаками НАН України: «За професійні здобутки» (2018), «За сприяння розвитку науки» (2008), Міністерства культури України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» (2007, 2019), почесними грамотами Автономної Республіки Крим (2005), Київської обласної державної адміністрації (2002), орденами Української православної церкви Київського патріархату – Христа Спасителя (2017), Святого апостола Андрія Первозванного ІІ ступеня (2017) та іншими відомчими відзнаками міністерств і держкомітетів України, НААН України.

 

Твори

Наукові та освітні сільськогосподарські бібліотеки в інформаційному просторі ХХІ ст. : реалії та перспективи / В. А. Вергунов, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського – Київ, 2003. – Вип. 11. – С. 529–546.

Національна доктрина розвитку інформаційно-бібліотечної справи в Україні : (варіант для обговорення) / В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко; УААН України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2003. – 27 с.

Про концепцію розвитку сільськогосподарських бібліотек України. Концепція розвитку сільськогосподарських бібліотек України: постанова Президії УААН (Варіанти для обговорення) / В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко; УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2003. –28 с.

Про концепцію розвитку інформаційно-бібліотечної справи в Україні : проект Закону України № 5035 від 26 січ. 2004 р. / В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко В. Б. Шкляр, О. М. Москаленко,  В. В. Ковбасюк; Верховна Рада України, Комітет освіти і духовності. – Київ, 2004. – 22 с.

Концепція розвитку сільськогосподарських бібліотек України / Вергунов В. А., Гаврилюк М. М., Дерлеменко В. В., Криворучко І. М.; УААН, Від-ня регіон. центрів наук. забезпечення АПВ, ДНСГБ. – Київ, 2005. – (Постанова Бюро Президії УААН «Про Концепцію розвитку сільськогосподарських бібліотек України» від 16 черв. 2005).

Історія і сьогодення національної сільськогосподарської бібліографії / В.А. Вергунов // Бібліотечний вісник − 2006. − № 1. – С. 19–24.

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН: історія і сьогодення / В. А. Вергунов. – Київ : Аграр. наука, 2007. – 480 с. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; Кн. 20).

Європейська інтеграція (угорський аспект) : [Сучасний стан бібліотечної справи для потреб аграрного сектору] / В. А. Вергунов // Пропозиція. − 2007. – № 12. − С. 40–43.

Наукова діяльність ДНСГБ УААН як форма бібліотечно-інформаційного обслуговування та інформаційно-аналітичний ресурс аграрного сектору України / В. А. Вергунов, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 108–129.

Бібліотечна справа: «Ще назва є, а річки вже немає...» / В. Вергунов // Дзеркало тижня. – 2009. – № 34. – С. 11.

Бібліотечна сфера: потрібна підтримка чи системні рішення / Віктор Вергунов  // Голос України. –  2009. – 5 верес. – С. 8.

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України у галузевому інформаційному просторі ХХІ століття: завдання та шляхи інноваційного вирішення / В. А. Вергунов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 3. – С. 5–14.

Організація роботи та умов функціонування сільськогосподарських бібліотек України : інструктивно-метод. посіб. / В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко. – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2010. – 74 с.

Організація трансферу інновацій у сільськогосподарських бібліотеках України (на прикладі ДНСГБ НААН та мережі бібліотек аграрного профілю) / В. А. Вергунов; НААН, ДНСГБ – Київ, 2010. – 91 с.

Бібліотечна справа в Україні потребує оперативного втручання / В. Вергунов  // Світ. – 2011. – № 41-42. – С. 3.

Бібліотечне задзеркалля / В. Вергунов  // Вісник НАН України. – 2011. – № 10. – С. 44–48.

СОУ «Одномовний сільськогосподарський тезаурус. Створення та використання. Правила усталеної практики»: ДСТУ 73.2-37-111:2011 / В. В. Вергунов, В .В. Дерлеменко; організація-розробник ДНСГБ НААН. – Офіц. вид. – Київ, 2011. – 21 с.

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України у галузевому інформаційному просторі ХХІ століття: завдання та шляхи інноваційного вирішення : наук. доп. / В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2012. – 40 с.

Ентузіазм бібліотечної системи потребує координуючої державної підтримки / Віктор Вергунов // Голос України. – 2012. – 14 верес. – С. 14.

Інформаційне забезпечення агропромислового комплексу України з метою підвищення конкурентоздатності сільськогосподарської продукції : наук-метод. рекомендації / В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко ; М-во аграр. політики та продовольства України, НААН, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 68 с.

Трансфер інновацій та його організація в бібліотеках України : навч. посіб. для студентів бібл. спец. вищ. навч. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко, Г. В. Шемаєва; Харк. держ. акад. культури і мистецтв, ДНСГБ НААН. –  Харків ; Київ,: Вид-во ХДАКМ, 2011. – 120 с.

СОУ «Основні вимоги до функціонування сільськогосподарських бібліотек»: 72.2-37-934:2013 /  В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко, О. В. Кирилюк ; організація-розробник ННСГБ НААН. – Офіц. вид. – Київ, 2013. – 27 с. – (Нац. стандарт України).

Книгозбірні. Замість світових стандартів – туманне уявлення владців / В. Вергунов // Віче. – 2014. – № 17 (верес.).

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН: історія та сучасність (до 100-річчя від дня створення) / В. А. Вергунов; Нац. акад. аграр. наук України; Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2017. – 464 с. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії». Кн. 100).

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України: 100 років надійності та професіоналізму : путівник / НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка ; уклад. : В. А. Вергунов, Л. М. Татарчук, Т. Р. Грищенко. – Київ: ТОВ «Наш формат», 2017. – 37 с., іл. 

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН в інформаційному суспільстві: інформаційно-бібліотечне забезпечення аграрної галузі / В. А. Вергунов, І. С. Бородай, Л. М. Татарчук, Н. Д. Коломієць, Т. В. Каштанова. – Київ, 2019. – 160 с.

Наукометрія академічної аграрної науки в українських реаліях. – 2-е доп. вид. / Вергунов В.; Нац. акад. аграр. наук України; Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ :ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 37 с., рис.

 

Джерела

Вергунов Віктор Анатолійович // Імена України : біогр. словн. / Укр. акад. наук нац. прогресу; Ін-т гуманітар. досліджень. – Київ, 2001. – С. 91.

Вергунов Віктор Анатолійович : [біогр. довідка] // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Координац. бюро Енцикл. Сучасної України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – Т. 4 : В–Вог. – С. 255.

Вергунов Віктор Анатолійович (до 45-річчя від дня народж.) // С.-г. мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. / УААН, Ін-т с.-г. мікробіології. – 2005. – Вип. 3. – С. 171–175.

Віктору Анатолійовичу Вергунову – 45 // АгроІнКом. – 2005. – № 5/6. – С. 107.

Михайлюк В. П. Професору В. А. Вергунову – 45 / В. П. Михайлюк // Історичні записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – Вип. 7. – С. 245–248.

Вергунов Віктор Анатолійович : [біогр. нарис] // Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди : наук. здобутки і перспективи розвитку. 1986–2006 : біобібліогр. довідн. / М-во освіти і науки України, ВНЗ «Переяслав-Хмельн. Держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди»; уклад. В. П. Коцур, Н. І. Коцур, В. А. Вергунов ; наук. ред. В. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 65–68. – До 20-річчя створення Переяслав-Хмельн. Держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди.

Віктору Анатолійовичу Вергунову – 50 років // АгроІнКом. – 2010. – № 7/9. – С. 112–113.

Його життєве кредо – служіння науці. Директору Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук Віктору Анатолійовичу Вергунову – 50 років / М. М. Опара, Н. М. Опара, Л. О. Снітко, Г. Г. Гордига // Вісн. Полтав. Держ. аграр. Акад. – 2010. – № 2. – С. 209–210.

Слово про вчителя (до 50-річчя професора В. А. Вергунова) : зб. спогадів / уклад. А. С. Білоцерківська, О. А. Пашківська, С. Д. Коваленко ; наук. ред. І. Т. Слюсар. – Київ, 2010. – 32 с.

Вергунов Віктор Анатолійович // Українські бібліографи. Біогр. відомості. Профес. діяльність. Бібліографія / М-во культури України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України». – Київ, 2011. – С. 29–33.

Вергунов Віктор Анатолійович : [біогр. нарис] // Національна академія аграрних наук України. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990–2011 : біогр. довід. / В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, О. П. Анікіна, Х. М. Піпан, Т. Р. Грищенко, Л. А. Кириленко ; НААН ; відп. за вип. В. А. Вергунов. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Аграр. наука, 2012. – С. 353–355.

Анікіна О. П. Відомий вітчизняний учений в галузі історії аграрної науки – член-кореспондент НААН В. А. Вергунов: з нагоди 55–річчя: / О. П. Анікіна, Л. М. Татарчук // Історія науки і біографістика. – 2015. – № 2.  

В. А. Вергунову – 55 // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 6. – С. 79.

Віктор Вергунов: аграрник, науковець, педагог / Татарчук Л. М. // Вісник Книжкової палати. – 2015. –№ 6. – C. 31–32.

Коли людина на своєму місці (до 56-х роковин від дня народження Вергунова Віктора Анатолійовича) / Татарчук Л. М. // Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України. – 2016. – Вип. 1. – C. 237–239.


 

Татарчук Людмила Михайлівна
Статтю створено : 11.08.2020
Останній раз редаговано : 11.11.2020