Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 709
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Вебліографічний посібник
Вебліографічний посібник

Вебліографічний посібник – особливий вид бібліографічних посібників, в яких об’єктом відображення є впорядкована сукупність електронних ресурсів Інтернету; результат вебліографічної діяльності. Альтернативними (синонімічними) назвами В. п. є: «вебографічний посібник», «навігатор по Інтернету», «Інтернет-навігатор», «путівник по Інтернету» тощо.

В. п., створені в бібліотеках як в електронній, так і в друкованій формах, є своєрідним каналом різноманітної інформації з Інтернету, оскільки забезпечують предметний доступ до нього.

Створення В. п. відбувається аналогічно до бібліографічних посібників і складається з таких етапів: вибір теми; визначення цільового та читацького призначення; пошук інформації на обрану тему в Інтернеті; визначення структури посібника; складання бібліографічних описів веб-ресурсів відповідно до чинних стандартів; групування та розташування бібліографічних описів веб-ресурсів у відповідності до запланованої структури посібника; складання довідкового апарату посібника.

Бібліотека несе відповідальність за точність наведеної у В. п. інформації, тому в бібліографічних описах зазначаються терміни виконаної перевірки Інтернет-ресурсів.

За жанрами В. п. розподіляються на: вебліографічні покажчики, вебліографічні списки, вебліографічні дайджести, вебліографічні огляди тощо. Їх жанрові особливості аналогічні тим, що притаманні традиційним бібліографічним посібникам.

Перспективним напрямом бібліографічної діяльності є створення метавебліографічних посібників, які інформують про вебліографічні посібники, що вже існують. Вони дозволяють не дублювати роботу, виконану іншими бібліотеками, а використовувати наявні В. п.

З урахуванням здатності вебліографічної інформації до швидкого застарівання у зв’язку з перманентними змінами у відображених Інтернет-ресурсах, В. п. потребують періодичного перегляду та оновлювання. Регулярному оновленню підлягають й анотації до Інтернет-ресурсів.

Окремим бібліотекам важко самостійно підтримувати В. п. в актуальному режимі, тому для вирішення таких завдань створюються бібліотечні корпоративні об’єднання.

В. п. є важливим довідково-бібліографічним ресурсом для бібліотекарів та користувачів. Вони є частиною довідково-бібліографічного апарату бібліотеки і мають суттєве значення в електронному довідково-бібліографічному обслуговуванні, сприяють підвищенню інформаційної культури і самообслуговуванню користувачів Інтернету, які звертаються безпосередньо до бібліотеки чи  її сайту. Як правило, на веб-сайті бібліотеки вебліографічна інформація розміщується за лінком «Корисні посилання».

 

Джерела

 

Мангутова С. Д. От традиционных указателей к интернет-ориентированным поисковым системам: электронный путеводитель по библиографическим источникам (по результатам пилотного проекта РНБ) // EVA 2003 : [материалы конф.], Москва, 1–5 дек. 2003 г.;

Бондаренко Я. Л., Базиленко І. І. Віртуальні перлини: вебліографія як засіб орієнтації читачів дитячої бібліотеки у ресурсах Інтернет // Библиотеки, информация и образовательные технологии в гражданском обществе : материалы 15-й Юбилейной междунар. конф. «Крым 2008», АР Крым, Украина, 7–15 июня, 2008 г.

 

_________________


Бондаренко Я. Л. Веблиография как средство ориентации читателей детской библиотеки в ресурсах Интернет / Я. Л. Бондаренко // Школьная библиотека. – 2005. – № 18. – С. 11–12;

Тараненко Л. Г. Моделирование электронного справочно-библиографического аппарата универсальных научных библиотек / Л. Г. Тараненко // Библиосфера. – 2006. – № 1. – С. 25–28;

Ганзикова Г. С. Навигатор в море информации : веблиография для детей и юношества / Г. С. Ганзикова // Библиотечное дело. – 2007. – № 7. – С. 15–17; № 9. – С. 15–17; № 11. – С. 27–31;

Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва ; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2008. – 289 c.;

Трачук Л. Ф. Вебліографічні посібники у структурі електронного довідково-бібліографічного апарату бібліотеки / Л. Ф. Трачук // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права. – К., 2011. – Вип. 5. – С. 199–203;

Трачук Л. Ф. Особенности веблиографических пособий: теоретический аспект / Л. Ф. Трачук // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 4. – С. 52–59.

Трачук Людмила Федорівна
Статтю створено : 02.02.2017
Останній раз редаговано : 06.02.2017