Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Вальо Марія Андріївна
Рубрики : Персоналії
Вальо Марія Андріївна

imageВальо Марія Андріївна [16.06.1925, м. Борислав, Польська Республіка, нині – Львівської обл. – 01.06.2011, Львів] – бібліограф, літературо- та бібліографознавець. Кандидат філологічних наук (1962), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка у Львові (з 1992 р.).

У 1938–1944 рр. навчалася в Дрогобицькій приватній гімназії Українського педагогічного товариства «Рідна школа». Середню освіту здобула у школі № 1 у Бориславі. Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка (1951, нині – Львівський національний університет імені Івана Франка). Працювала у відділі української літератури Інституту суспільних наук АН УРСР (Львів, нині – Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України) старшим науковим співробітником (з 1963 р.) під керівництвом академіків АН УРСР М. Возняка та д-ра філол. наук С. Щурата. У Львівському державному університеті ім. І. Франка захистила кандидатську дисертацію «Творчість Ірини Вільде» (1962). З інституту була звільнена у 1972 р. унаслідок посилення репресій проти української інтелігенції у Львові та ідеологічних чисток. Далі працювала у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (ЛНБ ім. В. Стефаника, нині – Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника) у відділі наукової бібліографії на посадах головного бібліографа (1972–1989), наукового співробітника (з 1989 р. по березень 2011 р.).

Основні праці М. Вальо присвячені розвитку літературно-наукової думки України кінця 18 – початку 19 ст., української літератури і науки в Західній Україні, історичним жанрам української прози та драматургії, історії українського театру. Окремим напрямом діяльності були її дослідження в галузі славістики: славістичної бібліографії під кутом зору відображення в ній літературної україніки, зв’язків української літератури з літературами зарубіжних слов’янських країн, розвитку української літератури у загальнослов’янському літературному контексті і т. ін. Є авторкою кількох праць історико-краєзнавчого характеру. Уклала низку бібліографічних покажчиків: «Антифашистский конгресс работников культуры во Львове в 1936 г.» (1978), «Матеріали до бібліографії бібліографій зв'язків української літератури з літературами зарубіжних слов’янських країн» (1983), «Польська література на Україні 1800–1980 рр.» (1991), а також численні біобібліографічні праці про українських письменників – Я. Галана, Д. Павличка (у співавторстві), відомих учених – М. Деркач, Л. Гумецьку, Г. Нудьгу, С. Щурата, М. Мольнар-Мундяк та ін. Також опублікувала наукові дослідження з проблем бібліографо-, книго- та театрознавства, історії українських періодичних видань, фольклористики.

М. Вальо – авторка багатьох статей про діячів української бібліографії: Ю. Меженка, І. Калиновича, М. Гуменюка, Л. Ільницьку, В. Полєка та ін. Уперше в історії української бібліографії дослідила бібліографічну діяльність І. Франка. Написала гасла до Енциклопедії історії України (про Я. Оренштайна), Української Літературної Енциклопедії (про журнали «Дзвін» «Жіноча доля» т. ін.), Енциклопедії Сучасної України (про Я. Бжозу, Г. Бігейлязена, Е. Босяцьку, Є. Брошкевича, А. Важика, В.-Т. Віслоцького), енциклопедичного довідника «Українська журналістика в іменах» (зокрема, про О. Дуна). Науковий редактор, рецензент численних бібліографічних праць.

Брала участь у загальноукраїнських і міжнародних наукових конференціях – славістичних колоквіумах, конгресах Міжнародної асоціації україністів, Шашкевичівських читаннях, конференціях ЛНБ ім. В. Стефаника. У 1970–1980-х рр. керувала науковим семінаром з питань книгознавства та історії бібліотечної справи у ЛНБ ім. В. Стефаника. Авторка публікацій з історії бібліотекознавства, зокрема, колективної праці «Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР : історичний нарис» (Львів, 1989, у співавторстві), розвідки «Діяльність відділу наукової бібліографії, 1963–2010 рр.» (2010) та ін.

Виступала на Міжнародній українознавчій конференції в м. Урбана-Шампейн (США) з доповіддю «Концепції і проблеми слов’янської і славістичної бібліографії» (1999). В НТШ працювала в комісії бібліографії та книгознавства, у славістичній комісії. Авторка та упорядниця багатьох видань НТШ: «Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка: Книги і люди» (матеріалили «круглого столу»); «Іван Омелянович Левицький: збірник наукових праць» та ін. Як авторитетний театральний критик культури в 1960-х роках була членом Репертуарної ради при Львівському обласному відділі.

Твори

Ірина Вільде : літ.-критич. нарис / М. А. Вальо. – Київ : Рад. письменник, 1962. – 137 с.

Ірина Вільде : бібліогр. покажч. / М. А. Вальо, Є. М. Лазеба. – Львів, 1972. – 66 с. Антифашистский конгресс работников культуры во Львове в 1936 г. : библиогр. указ. / сост. М. А. Вальо [и др.]. – Львів, 1978.

Лукія Лук’янівна Гумецька : бібліогр. покажч. / М. А. Вальо, Г. В. Войтів. – Львів, 1981. – 47 с.

Відображення в радянській бібліографії зв’язків української літератури з літературами народів СРСР / М. А. Вальо. – Київ, 1981. – 125 с.

Ярослав Галан (1902–1982) : бібліогр. покажч. / М. Вальо. – Львів, 1982. – 354 с.

Марія Миколаївна Мольнар-Мундяк (1928–1958) : бібліогр. покажч. / уклала М. А. Вальо. – Львів, 1983. – 28 с.

Матеріали до бібліографії бібліографій зв’язків української літератури з літературами зарубіжних слов’янських країн / М. А. Вальо. – Львів, 1983. – 27 с.

Матеріали до бібліографії зв’язків української літератури з літературами народів СРСР : (бібліогр. покажч.) / М. А. Вальо // Книгознавство та бібліографія : зб. наук. пр. – Київ, 1983. – С. 86–114.

Григорій Антонович Нудьга : бібліогр. покажч. / М. А. Вальо, О. Д. Кізлик. – Львів, 1987. – 67 с.

Степан Васильович Щурат : бібліогр. покажч. – Львів, 1988. – 40 с.

Дмитро Павличко : бібліогр. покажч. : у 2 ч. / [упоряд. М. А. Вальо та ін.]. – Львів, 1990. – Ч. 1. – 324 с. ; Ч. 2. – 547 с.

Вальо М. Забутий світ Ірини Вільде / Марія Вальо // Вільде І.Незбагненне серце / Ірина Вільде ; упоряд., вступ. стаття і прим. М. А. Вальо. – Львів : Каменяр, 1990. – С. 3–23.

Іван Франко в бібліографії зарубіжних слов’ян / М. А. Вальо // Іван Франко і світова культура : матеріали Міжнар. симп. ЮНЕСКО (Львів, 11–15 верес. 1986 р.). – Київ, 1990. – Кн. 1. – С. 355–387.

Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті : у 5 т. – Київ, 1991. – Т. 4 : Література країн Центральної і Південно-Східної Європи на Україні : матеріали до бібліогр. (початок ХІХ ст. – 1980 р.) / [М. Вальо та ін.]. – Київ, 1991. – 501 с.

Внесок ЛНБ ім. В. Стефаника АН УРСР у бібліографознавство і книгознавство УРСР / М. А. Вальо // Бібліотека – скарбниця духовності : міжнар. наук. конф. до 50-річчя ЛНБ ім. В. Стефаника. – Київ, 1993. – С. 16–32.

Подорожі в Українські Карпати : збірник / упоряд., вступ. ст., прим., слов. діалектизмів та термінів М. Вальо. – Львів, 1993. – 279 с. : іл.

Бібліографія зв’язків української літератури з літературами західних та південних слов’ян / М. А. Вальо // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., 25–26 серп. 1995. – Львів, 1996. – С. 116–127.

Марія Деркач – літературознавець, архівіст, бібліотекар / М. А. Вальо // Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка : книги і люди : матеріали круглого столу. – Львів, 1996. – С. 109–118.

Бальтазар Гакет і Україна : cт. і матеріали / авт.-упоряд. Марія Вальо. – Львів, 1997. – 151 с. : іл., карти.

Ільницька Луїза Іванівна // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. – Львів, 1999. – Вип. 6. – С. 113–118.

Марія Деркач (1896–1972) : бібліогр. покажч. : спогади, розвідки, листи / авт. упоряд. М. А. Вальо. – Львів, 1999. – 252 с. : іл.

Бальтазар Гакет – дослідник Південно-Східної і Центральної Європи : дослідж. і матеріали / упоряд.: М. Вальо, М. Кріль. – Львів, 2000. – 318 с.

Книговидавнича діяльність Українського педагогічного товариства «Рідна школа», 1881–1939 рр. : бібліогр. огляд / М. Вальо // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. – Вип. 7/8. – С. 102–112.

Україніка в сорабістичній бібліографії / М. А. Вальо // Питання сорабістики. – Львів, 2000. – С. 215–219.

Концепції і питання славістичної бібліографії / Марія Вальо // 125 років Наукового товариства імені Шевченка : зб. наук. пр. і матеріалів, присвяч. ювілею Т-ва. – Львів, 2001. – С. 216–223.

Мої учителі (спогади) / Марія Вальо // Марія Вальо. Бібліогр. покажчик. Мої учителі (спогади) / упоряд. і авт. передм. Т. Кульчицька ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2001. – С. 83–171.

Архів Владислава Тадеуша Віслоцького у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України / М. Вальо // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 249–254.

Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923–1969) / авт.-упоряд. М. А. Вальо. – Львів, 2002. – 322 с.

Зеновія Франко (1925–1991) : ст., спогади, матеріали / упоряд. і наук. ред. М. А. Вальо. – Львів, 2003. – 368 с.

Іван Калинович : життя і діяльність / М. Вальо // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2003. – Т. 246. – С. 509–522.

Юрій Меженко – редактор «Бібліологічних вістей» / М. Вальо // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 156–164.

Листи Марії Грушевської до Володимира Дорошенка (1942–1943 рр.) / М. Вальо // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 464–494.

Україніка у польській ретроспективній бібліографії ХІХ–ХХ ст. ; Цікавий аспект краєзнавчої Гакетіани з Півдня України / М. Вальо // Зап.  Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 18–38 ; 445–446.

Іван Франко. Бібліографічна спадщина : зб. вибр. пр. і матеріалів / упоряд., передм., комент. та прим. М. А. Вальо. – Львів, 2008. – 730 с.

Діяльність відділу наукової бібліографії, 1963–2010 рр. / М. А. Вальо // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. – Львів, 2010. – Вип. 2. – С. 181–206.

З епістолярної спадщини Івана Кревецького та Марії Деркач / М. А. Вальо // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939): напрями діяльності та постаті : зб. наук. пр. – Львів, 2010. – С. 321–401.

 

Джерела

 

Вальо Марія // Романенчук Б. Азбуковник : енциклопедія української літератури. – Філядельфія, 1973. – Т. 2. – С. 21.

Марія Вальо : бібліогр. покажч : спогади / уклад. і автор передм. Т. Ю. Кульчицька. – Львів, 2001. – 160 с.

Комариця М. Вальо Марія Андріївна / М. Комариця // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 44–48.

Марія Вальо : бібліогр. покажч. ; Мої учителі : (спогади М. Вальо) / упоряд. Т. Кульчицька. – Львів, 2001. – 171 с. : іл.

Кухар Р. До п’ятидесятиріччя наукової діяльності Марії Вальо / Р. Кухар // Верховина : літ. мозаїка. – Вікторія, США. – 2002. – № 14. – С. 14–15.

Кривенко М. Одержима книгою, літературою, бібліографією : до 80-річчя від дня народж. М. Вальо / М. Кривенко // Львівщина у 2005 році : знамен. і пам’ят. дати краю : календар. – Львів, 2005. – С. 23–27.

Кульчицька Т. Марія Андріївна Вальо : (до 55-річчя наук. діяльності) / Тетяна Кульчицька // Бібл. вісн. – 2005. – № 5. – С. 68–70.

Соболь В. Марії Вальо – 80 / Валентина Соболь // Варшавські ук-раїнознавчі записки : польсько-українські зустрічі / за ред. С. Козака ; Каф. Україністики Варшавського ун-ту ; Польське українознавче т-во. – Варшава, 2006. – С. 345–347.

Мовна М. Нас об’єднала Ірина Вільде: (спільна праця над укладанням біобібліографічного покажчика письменниці) / Маріанна Мовна // Записки Львів. нац. наук. б-ки України імені В. Стефаника. – 2015. – Вип. 7. – С. 208–214.

 

–––––––––––––––––

Рибчинська Н. Бібліографічна діяльність Марії Вальо у Львівській академічній бібліотеці та у Науковому товаристві імені Шевченка / Наталія Рибчинська // [Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : сайт].

Абдуллаєва Наталія Іванівна
Статтю створено : 30.01.2015
Останній раз редаговано : 22.02.2021