Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 11
За місяць : 761
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Біобібліографічний нарис
Біобібліографічний нарис

imageБіобібліографічний нарис – різновид біобібліографічного посібника, який містить статтю фахівця з теми (біографа, літературознавця, історика, критика, дослідника творчості), як правило, в публіцистичному чи науковому стилі, присвячену певній особі (або групі осіб), бібліографію її (їхніх) творів та літератури про неї (них), архівні джерела, іконографію тощо та довідково-пошуковий апарат.

Укладання Б. н. про певну групу осіб, як правило, зумовлюється їх об’єднаністю певною спільною рисою (родом занять, земляцтвом, належністю до однієї родини, організації тощо).

Б. н. відрізняється від біобібліографічного покажчика розгорнутими коментарями до фактографічної інформації про життєвий шлях, напрями професійної діяльності особи (осіб), широким цитуванням фрагментів творів, біографічних документів та елементами оціночних суджень щодо основних праць, відомості про які подано в бібліографічній частині. Наявність розлогих цитат, перекази цікавих фактографічних відомостей уможливлюють набагато повніше представлення рекомендованої книги. Також можливою є наявність ілюстрацій. У Б. н. поєднуються дотримання усталених вимог щодо створення біобібліографічних покажчиків і творча авторська інтерпретація їх втілення, із залученням додаткових джерел інформації про особу (осіб) – епістолярних, архівних документів, спогадів сучасників та ін.

Обсяг біографічної частини Б. н. зумовлюється масштабами особи (групи осіб), її творчими досягненнями в розвитку науки, культури, літератури, освіти тощо.

Б. н. може існувати як самостійний бібліографічний твір, так і бути складовою монографічних, науково-бібліографічних видань, бібліографічних енциклопедій, антологій.

Підходи до створення Б. н. теоретично обґрунтовані у працях С. Бавина, Г. Миронова та ін.

В Україні з початку 1990-х років низка наукових установ та бібліотек практикують створення серій Б. н. як науково-бібліографічних видань. Серед них – серії біобібліографічних нарисів: «Шістдесятництво: профілі на тлі покоління» (спільний проєкт НБУ імені Ярослава Мудрого та Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України); «Провідні діячі української книги» (НБУ імені Ярослава Мудрого із залученням відомих вчених з інших установ); «Біобібліографія вчених України» (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), «Товариство київських лікарів в особах» (Національна наукова медична бібліотека України), «Дитячі письменники України» (НБУ для дітей) тощо.

 

Джерела

Серія «Шістдесятництво: профілі на тлі покоління» : [огляд покажч.] / І. Х. // Слово і час. – 2007. – № 9. – С. 94–95. – (Наші презентаціїї).

Заморіна Т. М. Книгознавство та бібліотечна справа в постатях / Т. М. Заморіна // Українська біографістика. – 2008. – Вип. 4. – С. 496–497.

Фокеев В. А. Библиографоведение. Информатика : терминол. слов. / В. А. Фокеев. – Москва : Литера, 2009. – С. 54.

Яценко О. Вагомий внесок до української біобібліографії. Про серію біобібліографічних нарисів «Дитячі письменники України» Національної бібліотеки України для дітей / О. М. Яценко // Українська біографістика. – 2016. – Вип. 14. – С. 364–369.

Казакова Наталія Володимирівна
Статтю створено : 08.11.2021
Останній раз редаговано : 08.11.2021