Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
1.  

image

 

«Бібліотечний форум: історія, теорія і практика» – науковий, інформаційний журнал, щоквартальне фахове видання для бібліотекарів. Заснований у грудні 2015 р. у Києві. Засновник і видавець О. Башун. У 2016 р. зареєстрований в Міжнародному центрі ISSN у Парижі, (International Standard SerialNumber, ISSN) – ISSN 2518-7341.

Видається за інформаційної підтримки Української бібліотечної асоціації. Мова українська, окремі статті, подані авторами російською, публікуються мовою оригіналу. Виходить у друкованому та електронному (на CD, офлайн, онлайн) форматах. Обсяг 64 сторінки. Наклад 330–350 пр. Розповсюджується за передплатою. Сфера розповсюдження – загальнодержавна.

Заснування «Б. ф.: і. т. п.» зумовлене необхідністю збереження для широкої читацької аудиторії фахової трибуни, роль якої упродовж 12-ти років виконував журнал «Бібліотечний форум України», що видавався в м. Донецьку з 2003 р. і припинив існування в липні 2015 р. «Б. ф.: і. т. п.» зберігає формат, притримується концепції та редакційної політики свого попередника. Передплата на «Б. ф.: і. т. п.» розпочалася з другого півріччя 2016 р.

У журналі публікуються результати наукових досліджень бібліотекознавців та дослідників у галузі бібліотекознавства. «Б. ф.: і. т. п.» окреслює і визначає проблематику, яка потребує наукових досліджень, висвітлює теоретичні бібліотекознавчі аспекти та залучає до співпраці науковців – докторів та кандидатів наук бібліотечної галузі, заслужених працівників культури, які мають значний практичний досвід. Окрім того, журнал публікує різноманітні матеріали щодо практичних аспектів діяльності бібліотек України та світу, висвітлює процеси впровадження в бібліотечну практику інноваційних технологій, надає інформаційну підтримку бібліотекам у висвітленні їхніх досягнень й поширенні успішного досвіду бібліотекарів-практиків. За 2015–2018 рр. вийшло тринадцять випусків, опубліковано 240 статей, з яких 51 (21%) – статті докторів та кандидатів наук, заслужених працівників культури.

Проблематика публікацій охоплює всі без винятку аспекти бібліотечної діяльності, історичні бібліотекознавчі розвідки, життєписи окремих бібліотек, видатних бібліотекарів та бібліотекознавців. Теоретичні засади розвитку бібліотечної галузі в цілому, окремих напрямів та аспектів діяльності бібліотек представлено публікаціями науковців із залученням бібліотекарів-практиків. Редакційна політика журналу базується на  різноаспектному висвітленні як теоретичних розвідок, так і практичного досвіду бібліотечної галузі.

Основі рубрики: «Бібліотекознавство», «Автоматизація бібліотечних процесів», «Бібліотечно-бібліографічне обслуговування», «Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек», «Впровадження УДК в бібліотеках», «Інтернет-технології в бібліотеках», «Академічна доброчесність і бібліотеки», «Міжнародні бібліотечні стандарти», «Наукові дослідження в бібліотеках», «Мережа бібліотек», «Проектна діяльність бібліотек», «Бібліотечні форуми, конференції», «Постать в історії», «Досвід зарубіжних країн», «Видатні бібліотекарі, бібліографи» та ін.

Головний редактор журналу – кандидат педагогічних наук О. Башун. Серед активних авторів – Н. Березюк, О. Бояринова, О. Довгань, Н. Калініна, Г. Д. Ковальчук, В. Кудлач, Г. Лобода, С. Назар’єва, В. Соколов, О. Соцков, М. Чегринець, С. Чуканова, О. Шевченко та ін.

На сайті журналу «Б. ф.: і. т. п.» (http://www.libraryforum.info) представлена загальна інформація про журнал, умови його передплати й публікації статей, анонси та архів (анотовані змісти випусків), відомості про головного редактора, редакційні послуги для бібліотек. Зокрема, користувачі сайту мають змогу завантажувати до електронного каталогу своєї бібліотеки аналітичні бібліографічні описи опублікованих у журналі статей, заощаджуючи у такий спосіб час на бібліографування видання. Бібліотекарі можуть також отримати від редакції безкоштовні консультації (юридичні, технологічні), замовити навчальні (тренінги, семінари і т. ін.) та видавничі послуги.

Редакція журналу «Б. ф.: і. т. п.» дотримується концепції дискусійного майданчика для бібліотек різних рівнів та підпорядкування.

Джерела  

Башун О. Концептуальні засади становлення і розвитку нового журналу / О. Башун // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 1 (3). – С. 2–4.;

Башун О. Професійний журнал для бібліотекарів відновлено / О. Башун // – Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка / Донецьке відділення НТШ. – Т. 43. – Донецьк, 2017. – С. 159–161. – (Серія. Історія. Музейна справа. Бібліотечна справа. Літературознавство. Портрет сучасного Донбасу).

Башун О. Професійний журнал – бібліотекам  / О. Башун // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1 (7). – С. 2–4.

Башун О. Нашому журналу – 15 років / О. Башун // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4 (14). – С. 2–4.

 

————————————————

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика

Башун Олена Володимирівна
Статтю створено : 03.08.2018
Останній раз редаговано : 04.12.2018