Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 44
За місяць : 782
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечний форум України
Бібліотечний форум України

image«Бібліотечний форум України» інформаційний щоквартальний журнал, виробничо-практичне фахове видання для бібліотечних працівників та спеціалістів суміжних сфер діяльності. Заснований товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Ідея» (ТОВ «НВП «Ідея») у м. Донецьку та зареєстрований у травні 2003 р. Виходив друком по 2015 р. включно. Загалом за 12 років вийшло 48 чисел «Б. ф. У.», обсягом до 80 сторінок. Наклад у різні роки коливався від 400 до 1000 пр. Мова українська, окремі статті, подані авторами російською, публікувалися без перекладу. Журнал спершу розповсюджувався безоплатно, з 2004 р. – за передплатою. Сфера розповсюдження – загальнодержавна. У 2004 р. зареєстрований у Міжнародному центрі ISSN у Парижі, отримав міжнародний стандартний номер серіального видання – ISSN (1811–377Х).

Засновник і головний редактор журналу – директор ТОВ «НВП «Ідея» І. Якобсон, випусковий редактор – канд. пед. наук О. Башун. Територіально ТОВ «НВП «Ідея» та редакція журналу знаходились у будівлі Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської.

Перший номер «Б. ф. У.» вийшов у липні 2003 р. Під рубрикою «Колонка головного редактора» були репрезентовані концептуальні засади журналу, що базувались на багатоплановому висвітленні актуальних проблем роботи бібліотек, обґрунтовано назву видання, що відбивала головну ідею – створення дискусійного клубу бібліотекарів-практиків, окреслено пріоритетну проблематику публікацій, серед яких перевага надавалась проблемним статтям, що розкривали актуальні проблеми окремої бібліотеки, системи бібліотек або бібліотечної справи в цілому. Журнал існував у друкованому та електронному форматах, з підтримкою професійної дискусії на сайті «НВП «Ідея» у режимі онлайн. Змістове наповнення журналу формувалось в залежності від того, які статті надійшли до редакції, а вони, своєю чергою, відображали реальний стан справ у бібліотеках, проблеми та теми, що були для них актуальними у конкретний період часу. «Б. ф. У.» дотримувався демократичних засад, у ньому публікувалися статті, що висвітлювали діяльність книгозбірень різного рівня та відомчого підпорядкування. Відповідно, рубрики журналу охоплювали широке коло аспектів бібліотечної справи: законодавче регулювання діяльності закладів культури; стандартизація у бібліотечній сфері; бібліотекознавство; наукова діяльність бібліотек; автоматизація бібліотечних процесів; інтернет-технології в бібліотеках; інформаційні ресурси бібліотек; бібліотечно-бібліографічне обслуговування; мережа бібліотек; бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації; історія і ювілеї книгозбірень, бібліотечні форуми, конференції; досвід зарубіжних країн.  У кожному випуску у рубриці «Нормативна база» публікувався оперативний дайджест законодавчих і нормативних документів стосовно сфери культури, надавались консультації юристів, фахівців, вміщувались матеріали на допомогу керівникам бібліотек. У «Б. ф. У.» вміщувалися також корисні поради, літературні твори бібліотекарів, одна сторінка «Посміхніться» відводилась під бібліотечний гумор.

За час виходу журналу в ньому опубліковано понад тисячу статей та інформаційних матеріалів, по 20-25 у випуску. Серед авторів журналу відомі бібліотекознавці – доктори наук В. Ільганаєва, В. Пашкова, А. Соляник, Н. Стрішенець, Л. Філіппова, А. Чачко; кандидати наук Ю. Артемов, О. Башун, О. Виноградова, Т. Коваль, Г. Саприкін, В. Скнар, І. Шевченко, Т. Ярошенко, В. Ярощук; заслужені працівники культури України О. Гаращенко, Г. Гречко, Л. Ковальчук та інші; теоретик і автор низки видань з організації роботи бібліотек закладів вищої освіти В. Дригайло; багато авторитетних бібліотекарів-практиків. У журналі публікувались також статті авторів із Болгарії, Великої Британії, Італії, Литви, Польщі, Росії, США, Фінляндії. За роки свого існування «Б. ф. У.» посів гідне місце серед професійної бібліотечної преси України та високо цінувався фахівцями.

З липня 2015 р. у зв’язку із ліквідацією засновника – ТОВ «НВП «Ідея», спричиненою військовими діями на Сході України, «Б. ф. У.» не виходить. У грудні 2015 р. О. Башун зареєструвала журнал «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика» у тому ж форматі, із збереженням попередньої редакційної політики.

 

Джерела 

 

Якобсон И. Н. Журнал «Библиотечный форум Украины»: концепция и приоритеты / И. Н. Якобсон // Бібл. форум України. – 2003. – № 1. – С. 2–3;

Якобсон И. Журналу «Бібліотечний форум України» – один год / И. Якобсон. // Бібл. форум України. – 2004. – № 3 (5). – С. 2–3;

Якобсон І. Журналу «Бібліотечний форум України» – 10 років / І. Якобсон // Бібл. форум України. – 2013. – № 2 (40). – С. 2–3;

Якобсон І. 25 років існування НВП «Ідея»: від розквіту до занепаду / І. Якобсон // Бібл. форум України. – 2015. – № 2 (48). – С. 2–5;

Башун О. Нашому журналу – 15 років / О. Башун // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4 (14). – С. 2–4.

 

­——————————————

Бібліотечний форум України

Башун Олена Володимирівна
Статтю створено : 03.08.2018
Останній раз редаговано : 05.12.2018