Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечний пункт
Бібліотечний пункт

imageБібліотечний пункт – форма нестаціонарного бібліотечного обслуговування, яка передбачає надання бібліотечних послуг територіально відокремленим підрозділом публічної бібліотеки, в якому працює її штатний працівник. 

В Україні Б. п. набули поширення за радянських часів. У довоєнний період, коли ставилася мета якомога ширше охопити громадян читанням, максимально наблизити бібліотечну книжку до місць їхньої роботи, служби чи проживання, масові книгозбірні відкривали Б. п. (подекуди вони називалися станціями) у віддалених поселеннях, казармах, на фабриках, заводах і т. п. Зазвичай Б. п. мали перемінний склад книжок, який щоквартально повністю оновлювався. За Б. п., що мав понад 300 книжок, закріплювався кваліфікований оплачуваний працівник.

Наприкінці 1970-х років, з початом процесу державної централізації бібліотек, формуванням централізованих бібліотечних систем (ЦБС) знову активізувалося відкриття Б. п. У ЦБС, які мали понад 15 нестаціонарних пунктів обслуговування, для Б. п. формувався спеціальний фонд, що комплектувався актуальною літературою за всіма галузями знань. У разі відсутності такого фонду Б. п. комплектувалися за рахунок фонду абонемента бібліотеки, також з умовою його періодичного оновлення. Таке правило залишається чинним і дотепер.

Інформація про режим роботи Б. п. доводилась до мешканців населеного пункту, мікрорайону міста. Обов’язковою була наявність друкованого оголошення щодо можливостей замовлення видань із фонду стаціонарної бібліотеки, а також, через МБА, з інших бібліотек. Запис читачів і видача документів здійснювалися відповідно до правил користування бібліотекою, чинних у книгозбірні, якій підпорядковувався Б. п.

У незалежній Україні правове поле, у якому функціонують Б. п., складається з національного законодавства, правових актів органів місцевого самоврядування (міських, селищних, ОТГ) і локальних актів бібліотеки.

Організація і розміщення Б. п. здійснюються засновником бібліотеки, керівництвом бібліотеки з метою формування єдиного інформаційного простору на відповідній території, що сприяє вирівнюванню умов доступу до бібліотечної послуги для всієї місцевої громади.

Діяльність Б. п. регламентується відповідним Положенням. Якщо бібліотека не має статусу юридичної особи, Положення про бібліотечний пункт розробляє та затверджує її власник або уповноважений ним орган. У Положенні визначаються завдання і функції Б. п., його взаємовідносини з іншими підрозділами бібліотеки.

Б. п. повинен бути доступним для населення не менше 16 годин на тиждень. Періодичність оновлення фонду в Б. п книгозбірня визначає самостійно, відповідно до потреб користувачів, їхньої читацької активності, що можуть мати сезонний характер. Поряд з перемінною частиною Б. п. може мати й постійний фонд, що складається з видань, які користуються стабільним попитом (художня література за шкільною програмою, окремі енциклопедії, довідники, зокрема юридичні і т. п.). На такі видання робляться відповідні позначки в каталогах, інвентарних книгах бібліотеки.

Запис користувачів, облік книговидач і відвідувань здійснюється відповідно до правил, прийнятих у бібліотеці. Зокрема, під час запису користувачів враховуються вимоги Закону України «Про захист персональних даних». Заповнена єдина реєстраційна картка передається до бібліотеки, якій підпорядкований Б. п. для внесення в єдину реєстраційну картотеку або до відповідного модуля АБІС.

Статистичний облік ведеться в Щоденнику роботи Б. п. Відомості з нього заносяться до звітів бібліотеки.

Станом на 01.01.2019 р. в Україні діяли 2 601 Б. п., з них у сільській місцевості – 1811.

Джерела

Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27.01.95 №33/95. Редакція від 01.01.2017, підстава - 1801-VIII

Про захист персональних даних: Закон України від 01. 06. 2010 № 2297-VI. Редакція від 30.01.2018, підстава - 2168-VIII

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № N 280/97. Редакція від 01.05.2019, підстава - 2621-VIII

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від  10.04.1992 № N 2269-XII. Редакція від 04.11.2018, підстава - 2581-VIII

Бібліотечна Україна в цифрах (2017–2018 р.р.) : стат. зб. / М-во культури України, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. – Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2019. – 66 с. : табл.;

Дубровіна, Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. О. Онищенко. – Київ : НБУВ, 2009. – 336 с.;

Організація нестаціонарного бібліотечного обслуговування: історія та сучасність / М-во культури України, НПБУ; уклад. Л. Лагута, Ю. Юхневич. – Київ, 2013. – 52 с. – (Сер.: Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек).

Костенко Л. Бібліотечний пункт : нормативно-правове регулювання і документальне оформлення діяльності / Леся Костенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2022. – № 3. – С. 19–22.

 


_________________

 

На Волині в лікарні відкрили бібліотечний пункт (фото)

Лагута Людмила Вікторівна
Статтю створено : 03.01.2020
Останній раз редаговано : 15.02.2023