Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 6
За місяць : 183
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечний плакат
Бібліотечний плакат

imageБібліотечний плакат (нім. das Plakat, від фр. Placard – оголошення, афіша) – експозиційний художньо-ілюстративний наочний засіб, виготовлений у бібліотеці як оригінальний саморобний продукт, або ж аркушеве текстове чи образотворче видання певного формату, призначений для привернення уваги користувачів до бібліотеки, її діяльності, ресурсів, продуктів та послуг, окремих актуальних тем, видань, довідково-пошукового апарату, формування інформаційної культури та ін. Для позначення плакатів застосовується також термін «постер», від англ. poster.

Б. п. зазвичай містить зображення (рисунок, світлину, колаж (фотомонтаж) або їх поєднання) з невеликим пояснювальним текстом рекламного, інструктивного, рекомендаційного, популяризаційного характеру чи без нього.

Широко застосовується в бібліотечній практиці починаючи з 20-х рр. 20 ст., коли було узагальнено основні вимоги до Б. п. у руслі посилення ідеологічного впливу на читачів. До технології виготовлення та використання Б. п. у бібліотечній діяльності зверталися харківські бібліотекознавці Л. Хавкіна, Б. Борович, висуваючи до бібліотекарів вимогу оволодіння навичками плакатного мистецтва та його цільового застосування.

У 1920-х рр. в Херсонській центральній міській бібліотеці (нині – Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара) працював плакатний музей, де зберігалася колекція виготовлених у бібліотеці ілюстрованих плакатів, які активно використовувались у просвітницькій та агітаційно-масовій бібліотечній роботі.  

image
В.К. Шенфінкель у музеї плаката Херсонської центральної державної бібліотеки (1928)
Ініціювала створення музею тодішня завідувачка бібліотеки В. Шенфінкель. У бібліотеці оформлювались так звані плакати-каталоги, що вміщували рекомендаційні списки літератури з окремих галузей знань та актуальних тем. Цікавою була практика  використання цих плакатів в організації книгозбірень сільбудів, які на той час активно відкривались у населених пунктах Херсонщини. Для допомоги працівникам книгозбірень сільбудів Херсонська центральна міська бібліотека, виконуючи функції організаційно-методичного центру, організувала у себе «Показову бібліотеку сільбуду», сформовану із 25-ти плакатів-каталогів з різних галузей знань, що містили інформацію загалом про 250 книжок, необхідних для села. Згодом макети й експонати показової бібліотеки демонструвались по Херсонському району. У звіті бібліотеки за 1926–1927 рр. зазначено, що музей часто відвідували школярі під час екскурсій до бібліотеки. Під час таких заходів зазвичай використовували плакати «Історія книги», «Давня культура», два плакати «Бібліотекознавство» (рос. мовою). За звітний період плакатний музей поповнився 47 плакатами, присвяченими окремим відомим особистостям (політичним діячам, письменникам, митцям). Окрім портретів і світлин на них зображувались кращі книжки з анотаціями. Існування музею задокументовано в звітах Херсонської Центральної Державної бібліотеки за 1923 та 1926–27 рр. Утім, жоден із експонатів плакатного музею, на жаль, не зберігся. Збереглося лише одне фото.

За радянської доби плакатної справи навчали майбутніх бібліотекарів у профільних освітніх закладах: тема «Бібліотечний плакат» вивчалася у курсах «Робота з читачами», «Масова робота бібліотеки». Так, у 1947/48 н. р. на бібліотечному відділенні Чернівецького професійно-освітнього технікуму для студентів провадились факультативні заняття з плакатної справи (шрифт, монтаж плаката, накладні літери, текстовий плакат). У 1960–70-х рр. до навчальних планів із підготовки бібліотечних фахівців було уведено практикуми з наочної агітації, неодноразово організовувалися огляди-конкурси оригінальних Б. п. У незалежній Україні традицію професійного змагання бібліотекарів з виготовлення плакатів відновлено: 2015 р. Українська бібліотечна асоціація організувала Конкурс плакатів-мотиваторів читання до Всеукраїнського дня бібліотек.

Залежно від цільового призначення розрізняють такі різновиди Б. п.:

агітаційно-пропагандистські – у радянський період застосовувалися  як ефективний засіб книжкової пропаганди й ідеологічної агітації населення; у сучасній практиці отримали назву мотиваційних, що виконують функцію промоції бібліотек і читання;

рекламні, що привертають увагу до бібліотеки, окремих її послуг, форм діяльності, виконують іміджеву функцію;

–  бібліотечно-бібліографічні, що розкривають документні, бібліографічні ресурси конкретної бібліотеки, сприяють бібліотечно-бібліографічній комунікації, просуванню документів із бібліотечних фондів до користувачів, містять бібліографічне повідомлення і слугують засобом рекомендації літератури (однієї книжки чи тематичної добірки) і розкриття її змісту;

–  методичні – мають чітко виражену педагогічну мету і спрямовані на формування інформаційної культури, культури читання, виховання бережливого ставлення до бібліотечних книжок;

–   інформаційні (афіші, оголошення) – зазвичай анонсують бібліотечні заходи, події тощо;

image
Методичні плакати з культури читання
image
Довідково-бібліографічний апарат. Інструктивно-методичний плакат

інструктивно-методичні    – наочно демонструють правила користування бібліотекою, її структурними підрозділами, ілюструють алгоритм інформаційного пошукубібліотечних каталогах, базах даних, інтернеті), вибору книжок для читання і т. ін).

За способом виготовлення розрізняють Б. п.: оригінальні (саморобні) в одному примірнику і репродуковані (тиражовані), друковані та електронні (створені за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерної графіки та відповідних застосунків). Матеріальною основою для Б. п. може слугувати папір великого формату, ватман, картон, пінокартон, пластик і т. ін.

До оформлення Б. п. висуваються певні вимоги. На ньому має бути композиційний або тематичний центр (основне ядро), який виділяється збільшеним розміром, кольорами, орнаментом (яскрава обкладинка книги, портрет письменника, ілюстрація, малюнок тощо). Всі інші графічні й текстові елементи доповнюють основне ядро, розкриваючи ідею плаката.

Визначальним у створенні Б. п. є його цільове і читацьке призначення, спосіб подання інформації, смислове навантаження тексту, а також художня та естетична довершеність. Б. п. має справляти позитивне враження. Тому для оформлення плакатів, у разі можливості, залучають художників-професіоналів.

image
Плакат до Всеукраїнського дня бібліотек 2019
image
Плакат до Всеукраїнського тижня дитячого читання
Плакат, як вид інформування, що широко використовувався в минулому, нині набуває нових креативних форм. Серед них: плакати-мотиватори на підтримку і розвиток читання, бібліотечні квілти (інформаційні стенди, які складаються з окремих частин-клаптиків). Набувають поширення й інтерактивні (електронні) бібліотечні плакати, що мають навігацію для відображення необхідної інформації в різних форматах: графіки, тексту, звуку, відео).

Б. п. у сучасній практиці широко використовують як засіб внутрішньої і зовнішньої бібліотечної реклами. Прикладами рекламного Б. п. можуть слугувати тиражований щорічний плакат Української бібліотечної асоціації до Всеукраїнського дня бібліотек, постери до Всеукраїнського тижня дитячого читання, міжнародних акцій – Всесвітнього дня книги та авторського права, Міжнародного місяця шкільних бібліотек, Тижня відкритого доступу і т. ін.

Зображення

image
Радянські агітаційно-пропагандистські плакати
image
Радянські бібліотечні плакати
image
Соморобний бібліотечний плакат 20-х рр. 20 ст.
image
Радянські агітаційно-пропагандистські плакати
image
Рекламний плакат (Наукова бібліотека Харківського НПУ імені Г.С.Сковороди)
image
Рекламний плакат (Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького (м. Миколаїв))
image
Рекламний плакат (Національна бібліотека України для дітей)
image
Рекламні плакати (Центральна міська бібліотека ім. Лесі України м. Львова)
image
Бібліотечна афіша (Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого)
image
Бібліотечна афіша (Наукова бібліотека імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка)
image
Бібліотечне оголошення (Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей)
image
Бібліотечна афіша (Дніпропетровська ОУНБ імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія)
image
Плакат-мотиватор (Оболонська ЦБС м. Києва)
image
Плакат-мотиватор (Бібліотека-філія № 3 Білоцерківської міської ЦБС (Київська обл.))
image
Плакат-мотиватор (Центральна бібліотека для дітей (м. Біла Церква, Київська обл.))
image
Плакати-мотиватори (Центральна міська бібліотека ім. Лесі України м. Львова

 

Джерела

Хавкина Л. Б. Руководство для небольших библиотек.  – 3-е изд. – Москва : Университет им. Панявского, 1918. – Про плакатну бібліотечну роботу. – С. 59-61, 179-181.

Борович Б. О. Пути сближения книги с читателем. – Харьков : Труд, 1923. – Про рекламні плакати, плакати з рекомендування книжок, ілюстровані плакати: с. 17–18, 41–43, 96–98.

Брылов Г. А. Библиотечный плакат / Г. Брылов ; под ред. и с предисл. О. Э. Вольценбурга. – Ленинград : Изд-во книж. сектора Губоно, 1925. – 78 с. – Библиогр.: с. 53-76.

Жук И. К дискуссии о плакате / И. Жук // Красный библиотекарь. – 1925. – № 8. – С. 49–53.

Блинков И.А. Клубный и библиотечный плакат / И. А. Блинков ; под ред. Н. Масленикова ; Главполитпросвет. – Москва ; Ленинград : Гос. изд. 1926. – 120 с. : ил. 

Беляков Л.В. Библиотечный плакат : консультация // Библиотекарь. – 1960. – № 6. – С. 33-38.

Беляков Л. В. Из истории библиотечного плаката (19121925 гг.) // Библиотеки СССР. Опыт работы / Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва, 1961. – Вып. 16. – С. 128144.

Беляков Л. В. Языком плаката : к итогам Всероссийского смотра наглядной агитации в сельских культурнопросвет. учреждениях // Библиотекарь. – 1964. – № 6. – С. 2831.

Слуховский М. И. Печатный книжно-библиотечный плакат 1918–1931 гг. // Книга. Иследования и материалы : сборник. – 1968. – Вып. 16. –  С. 180–199.

Бібліотечний плакат / Е. В. Куделько, С. Й. Мінц // Довідник з бібліотекознавства і бібліографії. – Харків : Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1969. – С. 27.

Работа с читателями : [учеб. для библиотеч. фак. ин-тов культуры] / [Карташов Н. С. и др.]; под ред. В. Ф. Сахарова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Книга, 1970. – С. 257–264.

Беляков Л. В. Массовая работа библиотеки: [учеб. пособие для студ-заоч. отдел. мас. и науч. б-к ин-тов культуры]. – Москва : Моск. Гос. Ин-т культуры, 1973. – С. 62–92.

Библиотечный плакат // Cправочник библиотекаря. – Москва : Книга, 1985. – С. 114.

Горбачев А. Основы эстетического оформления : ст. первая : [в т.ч. о типах библиотечного плаката] // Библиотека. – 1994. – № 12. – С. 36-39 : ил. 

Павлова И. А. Библиотечный интерьер : требования и задачи : [в т. ч. о библиотечном плакате] // Науч. и техн. б-ки. – 1995. – № 7. – С. 4857. – Библиогр.: с. 57 (14 назв.).

Бородина В. А. Библиотечные плакаты / В. А. Бородина // Библиотечное обслуживание : уч.-метод. пособие. – Москва: Либерия, 2004. – С. 67.

Соціокультурна діяльність / Нац. парлам. б-ка України ; [підгот. С. Кравченко, І. Цуріна]. – Київ, 2005. – С. 16.

Выставочная работа. Составление тематических подборок и дайджестов : [в т. ч. библиотечные  плакаты] // Cправочник библиотекаря. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – С. 200.

Технология живописно-графической и выставочно-постерной рекламы : [в т. ч. библиотечный плакат как жанр постерной рекламы] // Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности : учеб.-практ. пособие / О. О. Борисова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – C. 150–158.

Библиографическая реклама в библиотеке : [в т. ч. библиотечно-библиографические плакаты как жанр рекламы] // Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности : учеб.-практ. пособие / О. О. Борисова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Литера, 2010. – C. 4081.

Сидоренко І. Створюємо бібліотечний плакат // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 1 – С. 40–48.

 


————————————————

Библиотечные плакаты: актуально, модно, красиво!

Библиотечные плакаты советского времени

Библиотечный плакат

Інтерактивний плакат-мотиватор читання Херсонської обласної наукової  медичної  бібліотеки

Книга, котра створює читача: конкурс від рівненської бібліотеки

Конкурс плакатів-мотиваторів читання до Всеукраїнського дня бібліотек

Пропаганда чтения в плакатах 20-х годов

Професійні діалоги. Про підсумки конкурсу на кращий бібліотечний плакат

Самые интересные плакаты о пользе чтения 

 Товарищ Книга. Читатель и чтение в советском плакате 20–30-х годов

Погонець Олена Дмитрівна
Поперечна Лідія Андріївна
Статтю створено : 04.11.2019
Останній раз редаговано : 09.12.2021