Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 13
За місяць : 1146
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечна консультація
Бібліотечна консультація

imageБібліотечна консультація (від лат. consultatio – порада) –роз’яснення або порада бібліотечного працівника в усній чи письмовій формі, здебільшого про загальні правила і особливості користування книгозбірнею, шляхи пошуку потрібної інформації, потенційні можливості бібліотеки тощо. Є одним із видів бібліотечних послуг.

Консультування користувачів покладається на всіх працівників бібліотеки, які здійснюють бібліотечне обслуговування.

Першу Б. к. користувач отримує під час запису в бібліотеку і оформлення читацького квитка – роз’яснення щодо графіка її роботи, розміщення читальних, виставкових зал та інших приміщень, довідково-бібліографічного апарату, правил та термінів користування документами, відповідальності за їх порушення, переліку безоплатних і платних послуг, що надаються бібліотекою тощо. Б. к. надають також бібліотекарі і бібліографи, які чергують біля каталогів, у читальних залах; їхні робочі місця мають відповідне позначення-табличку («консультаційний пункт», «черговий бібліограф» та ін.).

Б. к. отримують і поза стінами книгозбірень – під час зупинок пересувних бібліотек, у місцях масового відпочинку та дозвілля громадян (у парках, санаторіях), виставкових залах тощо.

Б. к. надаються у режимі реального часу – віч-на-віч під час відвідування бібліотеки користувачем або дистанційно (за допомогою телефонного зв'язку, традиційної чи електронної пошти, онлайн-консультації, чату, скайпу, з використанням віртуальної довідкової служби тощо).

За видом і змістом інформації, що надається користувачам, розрізняють Б. к.:

бібліографічні (орієнтовані на надання користувачам допомоги щодо самостійного бібліографічного пошуку);

бібліометричні (адресовані передусім абонентам бібліотек закладів вищої освіти, зокрема професорсько-викладацькому персоналу);

бібліотечно-орієнтувальні (скеровані на ознайомлення з інформаційними ресурсами, умовами доступу до них);

навчальні (або методичні), метою якихє надання допомоги у вирішенні практичних завдань, оволодінні новими навичками використання інформації та ін.

В останні роки, з урахуванням суттєвих змін у суспільстві, перетворенням публічних бібліотек в інформаційні, соціокультурні центри громад, бібліотекарі практикують надання і соціально-орієнтованих консультацій – з питань права, освіти, набуття іншої професії, працевлаштування, змістовного відпочинку, повноважень виконавчих органів влади тощо, з використанням відповідних інформаційних ресурсів. На це націлені і створені на початку 21 ст. у великих бібліотеках спеціальні консультаційні та інформаційні пункти на зразок Центрів правової інформації, Центрів європейської інформації тощо.

Завдяки Б. к. користувачі набувають навичок самостійного пошуку інформації, орієнтування у структурі книгозбірні та комплексі послуг, які вона надає, а бібліотекарі завдяки комунікації з відвідувачами отримують додаткову інформацію про читацькі інтереси, рівень знань користувачів і відповідним чином коригують роботу з якісного виконання їхніх інформаційних запитів.

 Б. к. сприяє формуванню інформаційної культури користувачів, умінню оперувати інформацією з використанням сучасних комп’ютерних технологій, насамперед у бібліотеках зі складною системою фондів, електронними каталогами, картотеками, базами даних тощо.

У 1920–1960-х роках, в умовах тогочасного досить низького освітнього і фахового рівня значної частини читачів, у багатьох великих, науково-технічних, спеціалізованих книгозбірнях діяли консультаційно-бібліографічні відділи, інформаційно-консультаційні та інші підрозділи, орієнтовані насамперед на тих, хто здобував освіту без відриву від виробництва. В окремих випадках для тематичного консультування читачів запрошувались висококваліфіковані спеціалісти з різних організацій – як виробничники, так і науковці. Практикувалися також друковані листівки, буклети, книжкові закладки під назвою «Пам’ятка (поради) читачеві бібліотеки», які слугували замінниками традиційної усної Б. к. чи доповненнями до неї.

Під час Б. к. обов’язковим є дотримання етичних норм ділового спілкування.

Джерела  

 

Справочник библиотекаря / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; сост. С. Г. Антонова, Г. А. Семенова. – Москва : Книга, 1985. – 303 с.;

Библиотечное   обслуживание. Теория   и  методика : учебник / Под ред. А. Я. Айзенберга. – Москва 1996. – 199 с.;

Здановська В. П. Визначення та закріплення посадових обов’язків працівників бібліотеки науково-дослідної установи НАН України (Консультація) / В. П. Здановська, Н. І. Смаглова // Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної Академії Наук України : зб. док. і матеріалів / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2008. – Вип. 5 / відп. ред. Г. І. Солоіденко. – С. 82–98;

Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность : лекции / Дворкина М. Я. – Москва : ИПО Профиздат, 2002. – 48 с.;

Індивідуальне бібліотечне обслуговування : інформ. лист / уклад. І. В.  Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 20 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»);

Вилегжаніна Т. Мобільний комплекс інформаційно-бібліотечного обслуговування / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2012. – № 2. – С. 4–5;

Романуха З. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 9. – С. 16–19;

Швецова-Водка Г. Н. Справочно-библиографическое обслуживание: терминологический аспект / Г. Н. Швецова-Водка // Науч. и техн. б-ки. – 2016. – № 3. – С. 71–84.

 

————————————————

О. Бояринова Як бібліотеки сприяють подоланню бідності

 

 

Романенко Олена Вячеславівна
Статтю створено : 05.11.2019
Останній раз редаговано : 05.11.2019