Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліографічний дайджест
Бібліографічний дайджест

Бібліографічний дайджест (від лат.digest – короткий виклад) – бібліографічний посібник, який містить бібліографічний опис документа і добірку фрагментів з його тексту (витяги, цитати), згрупованих таким чином, щоб дати про нього загальне уявлення, чи добірку матеріалів за певною темою, зібраних з кількох видань.

Як правило, бібліографічні дайджести мають проблемно-тематичне спрямування і створюються на тему, не забезпечену узагальнюючими публікаціями, яка знаходиться в сфері інтересів реальних чи потенційних читачів Методика їх створення подібна до методики підготовки бібліографічних покажчиків. Специфіка в тому, що при упорядкуванні бібліографічних покажчиків одиницею групування є документ (його бібліографічний запис), а при складанні дайджесту – фрагмент тексту. Із документів відбирають основні положення, факти, цифри (без змін і оцінок з боку упорядника), які найповніше розкривають тему. Структурно дайджест складається з титульного аркуша, змісту, передмови від упорядника, основного тексту, який може бути розділений на розділи (параграфи, частини), списку використаної літератури, додатків (ілюстративний матеріал, таблиці, діаграми, графіки та ін.), словника основних термінів (при необхідності). Кожний витяг з документу має супроводжуватись посиланням на першоджерело.

Бібліографічні дайджести можуть бути неперіодичними, періодичними та продовжуваними, можуть існувати в жанрі бібліографічного повідомлення, бібліографічного списку, бібліографічного покажчика. Дайджести створюються як в друкованій, так і електронній формах. В електронному варіанті для зручності користувача передбачаються гіперпосилання.

Джерела

 

Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – Київ: Держстандарт України, 1995. — III, 45 с.

Кушнаренко Н., Удалова В. Наукова обробка документів : підручник. – К. : Вікар, 2003.

Швецова-Водка Г. Рекомендаційна бібліографія в Україні на початку ХХІ ст. / Галина Швецова-Водка // Бібл. вісн. – 2017. – № 1 (237). – С. 11–16.

————————————————

Бібліографічні дайджести (видання Волинської обласної бібліотеки для юнацтва)

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 24.03.2015
Останній раз редаговано : 07.02.2019