Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліографічна інформація
Бібліографічна інформація

Бібліографічна інформація інформація про документ, необхідна для його ідентифікації та використання. Це може бути інформація про окремий документ, його частину, документний потік, документний масив. Б. і. створюється в результаті аналітико-синтетичного опрацювання документів. Основне її суспільне призначення – задоволення різних інформаційних потреб суспільства в цілому і окремих споживачів інформації, зокрема. Б. і. заощаджує сили і час при вивченні певної наукової проблеми чи навчальної дисципліни, сповіщаючи споживачів про невідомі документи (що можуть цікавити їх) та допомагаючи швидше знайти документи, про користь яких споживач вже знає заздалегідь. Б. і. може бути подано у вигляді каталогів і картотек, бібліографічних видань, частин інших видань та ін. Найпростішим елементом Б. і. є бібліографічне повідомлення. Найскладнішою формою документально зафіксованої Б. і. є великі за обсягом, із складною структурою, бібліографічні посібники як в традиційній (друкованій) формі, так і у вигляді електронних баз даних. Б. і. стосовно електронних ресурсів в Інтернеті називають вебліографічною.

Б. і. може існувати в явній (неприхованій) формі, у вигляді окремого документа, а також у схованій (прихованій) формі в іншому, небібліографічному документі. Схована Б. і. може бути афінною або латентною. Афінна інформація знаходиться в середині документа, про який вона повідомляє. Наприклад: бібліографічний опис видання поданий на звороті його титульного аркуша. Латентна інформація розташована всередині небібліографічного документа і повідомляє про інші документи. Наприклад, бібліографічні підрядкові посилання або список використаних джерел наприкінці видання.

 

Джерела

 

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. – Введ. 2014–07–01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с. – (Національний стандарт України) – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80;

Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. – К. : Кондор, 2004. – 217 с.;

Женченко М. І. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студентів ВНЗ. – К. : Жнець, 2011. – 255 с.

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 29.12.2014
Останній раз редаговано : 08.02.2017