Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 9
За місяць : 759
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліографічна серія
Бібліографічна серія

Бібліографічна серія – це ряд бібліографічних посібників, об’єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим та/або читацьким призначенням, які мають спільну назву серії і виходять в однотипному оформленні.

Б.с. може бути неперіодичною (коли окремі випуски виходять через різні проміжки часу), періодичною (коли окремі випуски виходять через визначені проміжки часу) та продовжуваною (складається з нумерованих випусків, які виходять через невизначені проміжки часу). Неперіодична Б.с може бути закритою (вихід її обмежений певним терміном) і відкритою.

В Україні у Б.с в основному виходять біобібліографічні посібники. За рішенням Президії АН УРСР, у 1968 р. ЦНБ АН УРСР було започатковано загальнонаукову серію видань «Біобібліографія вчених УРСР» (з 1992 р. – «Біобібліографія вчених України»), яка є найбільшою за обсягом і найкращою за рівнем підготовки і оформлення видань такого типу. Серія сформована з біобібліографічних покажчиків, присвячених видатним ученим – академікам і членам-кореспондентам АН України.

Національною парламентською бібліотекою України засновано дві серії біобібліографічних покажчиків, що висвітлюють життя і діяльність славетних діячів української культури: «Видатні діячі української книги» (1993) та «Шістдесятництво: профілі на тлі покоління» (2001).

Підготовка біобібліографії діячів аграрної науки України стала одним із пріоритетних напрямків діяльності Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН. Цією бібліотекою було засновано п’ять серій видань, у межах яких видано біобібліографічні покажчики, присвячені видатним діячам цієї галузі:  «Біобібліографія вчених-аграріїв України», «Академіки Української академії аграрних наук» (обидві 1998), «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» (2001), «Землевпорядна наука» (2002), «Члени-кореспонденти Української академії аграрних наук» (2005).

2001 р. Державною науково-педагогічною бібліотекою України ім. В. О. Сухомлинського започатковано підготовку біобібліографічних видань про життя та діяльність визначних педагогів України і зарубіжжя у серіях: «Видатні педагоги світу», «Академіки АПН України» (з 2010 р. – «Академіки НАПН України»), «Ювіляри АПН України» (з 2010 р. – «Академіки НАПН України»).

Вагомою інформаційною базою для наукових досліджень є біобібліографічні серії окремих науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів. Суттєвим внеском в розвиток краєзнавства є  біобібліографічні серії обласних універсальних бібліотек України, які містять покажчики, списки, методично-бібліографічні матеріали про видатних науковців, письменників, митців краю («Черкащини славетні імена», «Люди твої, Чернігівщино!», «Дослідники Рівненського краю» та ін.).

Джерела

 

Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996–01–01]. – Київ : Держстандарт України, 1995. – III, 45 с.;

Серия библиографическая // Книговедение : энцикл. слов. / редкол.: Н. М. Сикорский (гл. ред.) [и др.]. – М., 1982. – С. 482;

Гутник Л. Бібліографічні та біобібліографічні покажчики діячів науки України / Людмила Гутник // Енциклопед. вісник України. – 2009. – № 1. – С. 63–78. – Бібліогр.: с. 78;

Серія // Швецова-Водка Г. М. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ, 2012. – С. 184.

Галганова Оксана Олександрівна
Статтю створено : 03.12.2015
Останній раз редаговано : 11.08.2020