Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 1147
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліографічна пам’ятка
Бібліографічна пам’ятка

imageБібліографічна пам’ятка – один із різновидів малих форм рекомендаційних бібліографічних посібників, що призначається на допомогу читачеві (користувачеві) для первинного ознайомлення із виданнями про діяльність певної особи або про суспільно значущу подію і сприяє активізації читання, кращому використанню бібліотечних фондів. Як правило, Б. п. містить невеличкий перелік видань, пов’язаних з певною темою і які є у фондах бібліотеки, що підготувала пам’ятку.

За тематикою і змістовим наповненням розрізняють персональні, історичні, краєзнавчі Б. п.

Головним завданням персональної Б. п. є привернути увагу читачів до діяльності конкретної особи, дати загальне уявлення про її життєвий та творчий шлях. Здебільшого Б. п. складають з нагоди ювілейних дат письменників, політичних діячів, учених, митців, а також задля поширення інформації про досягнення знаних земляків.

Така Б. п. зазвичай містить: передмову (або вступ), в якій обгрунтовано потребу у виданні цієї малої форми рекомендаційного бібліографічного посібника і описано її структуру; стислу біографічну довідку про особу; бібліографічний список основних творів особи; список літератури про її життя і творчість. До списку літератури відбирають найбільш інформативні та доступні джерела: спогади про особу, книги документального і біографічного характеру, художні твори різних жанрів, статті із журналів, газет, наукових збірників та ін. Можливі й інші варіанти структури персональної Б. п.

В історичній Б. п. подають опис важливої події, світлини або ілюстрації, короткий рекомендаційний список літератури з теми. Аналогічним чином побудована й структура краєзнавчої Б. п., тематика якої стосується регіону, де функціонує бібліотека – його історичних і культурних пам’яток, природно-кліматичних умов, промисловості тощо.

Б. п. є досить поширеним видом інформаційної продукції, яку випускають, здебільшого, порівняно невеликі публічні бібліотеки (районні, міські та ін.). За поліграфічним виконанням і оформленням Б. п. вирізняються різноманітністю. Зазвичай їх оформлюють у вигляді флаєра, буклета (зігнутого будь-яким способом в один, два і більше разів «гармошкою», трикутником, «будиночком»), або брошури.

Джерела  

 

Буран В. Я. Бібліографія : заг. курс / В. Я. Буран, О. П. Довгопола, В. В. Пупченко. – Київ : Вища школа, 1984. – 234 с. – Про «Персональні пам’ятки», с. 148–149;

Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Марина Женченко ; [ред. М. Прихода]. – Київ : Жнець, 2011. – 255 с. – Про «Пам’ятку читачеві», с. 53–54;

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спеціальності 029 «Інформ., бібл. та архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с. – Про «Пам’ятку», с. 135.

 

————————————————

Бібліографічні пам’ятки: поради укладачеві

Рихтік Алла Сергіївна
Статтю створено : 31.10.2019
Останній раз редаговано : 05.11.2019