Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 780
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліографічна закладинка до книжки
Бібліографічна закладинка до книжки

imageБібліографічна закладинка до книжки – аркушеве видання у форматі вузької смужки паперу, яка вкладається в книжку з метою привернути увагу до неї або до творчості автора, події, пам’ятної дати, теми; один з різновидів малих форм рекомендаційних бібліографічних посібників.

 Ширина Б. з., зазвичай, становить 5–8 см, довжина – до 30 см. Розрізняють видавничі Б. з., які вкладаються до книжок, та виготовлені бібліотечними працівниками різними способами.

Б. з. виконують освітні, інформаційні, просвітницькі функції і є гнучкою формою популяризації літератури для тих, хто читає її з самоосвітньою метою. Б. з. створюють з метою популяризації книги, читання, бібліотеки, творчості конкретного автора серед малопідготовлених читачів, здебільшого дітей та юнацтва, які не мають стійких інтересів. Б. з. покликані пробудити читацький інтерес, надати йому розвитку, допомогти глибше осмислити зміст твору, певні факти, історичні події та ін. Водночас Б. з., видруковані видавництвами, виконують додаткову, рекламну функцію (подання інформації про видавництво, її логотип, адресу, телефон(и), перелік виданих та запланованих книжок за певною серією чи темою). Всі Б. з., незалежно від їхнього походження, мають й ужиткову функцію (паперова смужка для швидкого пошуку потрібної сторінки)

Здебільшого поширені Б. з. з типовими назвами / заголовками «З чого почати?» та «Що читати далі?». Вони мають певні відмінності за цільовим призначенням.

Б. з. «З чого почати?» орієнтовані на рекомендування перших книжок для читання (зазвичай 3–5 назв) з певної теми в доступному для початківця викладі. З однієї сторони Б. з. розміщують назву і зображення обкладинки «заголовної» книжки, до якої вона складена, на зворотній – короткий список літератури, що містить відомості про видання, близькі за темою, жанром або список інших творів цього ж автора, які є у фонді бібліотеки. Поряд з художньою літературою Б. з. може вміщувати й відомості про науково-популярну літературу за тією ж темою. У характеристиці книжок використовують індивідуальні й групові анотації, в яких розкриваються зміст, новизна, своєрідність подачі текстів. На початку коротко подають характеристику теми, далі розміщують бібліографічний список, анотації якого розкривають специфіку кожної книги, інколи, з метою привернути увагу читачів, переказується ключовий епізод або наводиться фрагмент тексту з книги.

Складання Б. з. «Що читати далі?» ґрунтується на тому, що читач вже прочитав певну книжку і в нього виник помітний інтерес до теми. Рекомендований бібліотекарем список публікацій (до 10 назв) продовжує, розширює, поглиблює або коментує зміст «стартової» книги. Список до такої закладки не передбачає дотримання чіткої послідовності в читанні творів, читачеві надано можливість вибору черговості.

Існує й практика створення серій закладок активними читачами бібліотек під умовною назвою «Читач рекомендує».

Б. з. має багато спільного з планом читання, проте відштовхується не від теми, а від конкретної книги (див. малі форми бібліографічних рекомендаційних посібників).

Зображення
image
Видавнича закладинка
image
Видавнича закладинка
image
Бібліографічна закладинка-трансформер (автор – С. Ярова, бібліотекар Голопристаньської спеціалізованої бібліотеки-філії для дітей, Херсонська обл.)

Джерела

 

Словник книгознавчих термінів / укладачі : В. Я. Буран [та ін.] ; Кн. палата України. – Київ : ТОВ «Видавництво Аратта», 2003. – 160 с. – Про закладинку, с. 59.

Фокеев В. А. Библиографоведение. Информатика : терминол. словарь / В. А. Фокеев. – Москва : Литера, 2009. – 475 с. – Про бібліографічну закладинку, с. 44.

Швецова-Водка Г. М. Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2011. – 319 с. – Про закладинку, с. 83.

Кисилева Т. В. Постоянные спутники книгочея / Татьяна Васильевна Кисилева // Мир библиографии. – 2012. – № 3. – С. 29–32.

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с. – Про закладинку до книги, с. 135.


————————————————

Бібліографія це весело! Презентація бібліотечних закладок. Дитяча бібліотека-філія № 5 Добропільської ЦБС

УРОК-МОДЕЛЮВАННЯ. "Книжкова регата – для мене, мами і тата"

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 05.03.2020
Останній раз редаговано : 12.03.2020