Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 1
За місяць : 306
Кількість
статей : 965
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Біблос
Біблос

image

 

«Бі́блос» – бібліографічний ілюстрований часопис української діаспори в США. Повна назва «Біблос: Журнал української бібліографії»; у підзаголовку до 1960 р. – журнал бібліографії, критики і рецензій. Англійською мовою: Ukrainian Bibliography Biblos; Editor: N. Sydor Czartorysky, Ph. D. Видавався упродовж 1955–1979 рр. у Нью-Йорку, виходив з різною періодичністю (до 1960-х рр. – місячник, у подальшому – квартальник), загалом побачило світ 167 чисел (окремі випуски є спареними). Концепція журналу – історико-бібліографічна. Серед статей та інших матеріалів за змістом переважають наукові та науково-популярні.

Мета і концептуальні засади журналу були задекларовані у вступному слові до першого випуску (1955 р., квітень-травень). Передбачалося створити періодичний орган для українців «вільного світу» з метою бібліографування україніки й українського друку в країнах Європи і США після Другої світової війни, інформування про нові видання українських еміграційних видавництв, літописання громадського і культурного життя української діаспори.

У «Б.» вміщувалися бібліографічні списки й огляди нових видань книжок та періодики із проблем українознавства («Українські видання в часі війни: вересень 1939 – грудень 1941 рр.», «Український книжковий рух після капітуляції», «Книжкові видання, що появилися в ЗДАмерики та в Канаді (1945–1954)», «Видання календарів-альманахів, що появилися накладом Товариства “Відродження” в Арґентині», «Видання “Клюбу Приятелів Української Книжки”», «Дещо з книжкових видань Романа Рахманного» і т. ін.), біографічні і книгознавчі нариси (про В. Стефаника, лемківські видання у Клівленді і т. ін.). Друкувалися поетичні твори, рецензії на історичну та художню літературу, публіцистику; вміщувалися окремі статті з історії Церкви в Україні (зокрема про Львівські синоди 1891 і 1897 рр. Української греко-католицької церкви), джерелознавства історії України, історії українського друкарства, бібліографії; подавалася хроніка культурного наукового і громадського життя української діаспори в США (наприклад: «Вітаємо появу бюлетеня українських бібліотекарів», «Засади співпраці в Управі Американського Наукового товариства ім. Шевченка»; «29 квітня – День українського моря і української фльоти»; «У ЗСА перевидано ”Замітки і матеріали до історії української революції Павла Христюка”»; «Вихід із друку ілюстрованого літературно-мистецького журналу «Волосожар»).

У «Б.» друкувалися уривки з прози та вірші Т. Шевченка, І. Франка та інших класиків української літератури; статті Я. Рудницького,  бібліотекаря А. Соколишина, бібліографів М. Бойка, Д. Бучинського та інших діаспорян; реклама українських книжок; звернення до української громади; оголошення; некрологи.

image

 

Видання ілюстроване (українські писанки; ікона Святої Матері, дереворит А. Дюрера; на обкладинці: портрети князів київської династії: Бориса, Гліба, Ігоря, Ярослава, Володимира Мономаха, княгині Ольги. На звороті обкладинки: фотоілюстрації М. Шашкевича, І. Франка, Є. Коновальця, С. Петлюри). Прізвище художника-оформлювача не вказано. Кеглі тексту навіть у межах одного випуску різні, у т. ч. машинописні. Рубрики непостійні, зі змінюваними назвами («Нові видання», «Довідник», «Огляд книжок і рецензій», «Раритети», «Різне», «The Way»  (Шлях), «Наша розмова» (спілкування з читачами) та ін.), окремі матеріали публікувались поза рубриками. Тираж не зазначено, але загалом невеликий. Обсяг – до 16 с. Формат: 185 х 290 мм.

image
М. Сидор-Чарторийський

«Б.» виходив за редакцією письменника, літературознавця, політичного і громадського діяча, видавця, члена ОУН(р), бійця УПА Миколи Сидора-Чарторийського (1913 – травень 1993). Він же готував для публікації у «Б.» і поточну бібліографію. У 1950 р. у Нью-Йорку М. Сидор-Чарторийський заснував українське видавництво «Говерла», яке очолював 30 років. Видав і перевидав понад 500 українських книжок, був головним редактором газети «Народне слово», вів радіопрограму «Гомін України». Автор понад 40 літературних творів. Доктор філософії (1947; дисертацію захистив у Франкфурті-на-Майні).

Видання «Б.» підтримав видатний український учений Я. Рудницький, який ініціював випуск бібліографічних покажчиків Канади з проблем славістики.

«Б.» є цінним джерелом відомостей про видавничу продукцію української діаспори як у США, так і в інших країнах світу та її бібліографування, а також про українське бібліотечне, наукове, громадське, культурне життя за кордоном – втіленням задумів і надій М. Сидора-Чарторийського та інших натхненників журналу у збереженні духовної спадщини українців зарубіжжя.

В Україні значна добірка випусків «Б.» зберігається у відділі зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Цифрові копії випусків «Б.» (1955–1960) представлено в електронній бібліотеці Diasporiana.

Джерела

 

Біблос : Журнал бібліографії, критики і рецензій. – Нью-Йорк, 1955. – Ч. 1;

Головко В. В.  Біблос // Енциклопедія історії України : Т. 1 : А–В / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України. Ін-т історії України. – Київ : Вид-во «Наукова думка», 2003. – 688 с. : іл.;

Солонська Н. Г. Типологія та види журналів наукового спрямування української діаспори (за фондами відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н. Г. Солонська // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2016. – Вип. 11. – С. 134–140;

Антонюк Т. Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у консолідації українства / Т. Антонюк // Бібл. вісн. – 2017. – № 6. – С. 18–22;

 

________________

 

«БІ́БЛОС»;

Віртуальна виставка «Журнали наукового спрямування української діаспори з фонду ВЗУ ІК НБУВ в контексті вітчизняного книгознавства».

Солонська Наталія Гаврилівна
Статтю створено : 21.02.2018
Останній раз редаговано : 13.03.2018