Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бойко Іван Захарович
Рубрики : Персоналії
Бойко Іван Захарович

imageБойко Іван Захарович [20.10 (02.11).1908, с. Нова Гребля Андріяшівської вол. Лохвицького пов. Полтавської губ., нині Роменського р-ну Сумської обл. – 25.04.1970, м. Київ] – бібліограф, фахівець у галузі літературознавчої бібліографії, письменник, член СПУ.

Народився в сім’ї селянина-бідняка. Після закінчення профтехшколи (1926) завідував клубом у рідному селі. Закінчив літературно-мовний факультет Харківського інституту народної освіти ім. О. Потебні (1931), продовжив навчання в аспірантурі (1931–1933). Одночасно працював редактором у видавництві «Рух» (1931–1932); Харківському обласному радіокомітеті (1932–1935), відповідальним секретарем газети «За соціалістичне землеробство» радгоспу «Ліпци» Харківської обл. (1935). Публікував власні твори, у т. ч. збірку поезій «Парують землі» (1931), збірки оповідань «Чумчирик» (1931), «Новели зросту» (1932). Належав до літературної організації «Молодняк». Займався перекладацькою діяльністю, зокрема, йому належить майстерний переклад на українську мову «Гренади» М. Свєтлова.

Після служби в лавах Червоної армії (1935–1936), перебравшись до Києва, у 1936–1938 рр. працював літературним редактором Державного сільськогосподарського видавництва, надалі – в Бібліотеці АН УРСР (нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) консультантом з питань української літератури відділу наукової бібліографії (1938–1941), науковим співробітником підвідділу бібліографічних покажчиків творів видатних діячів науки і літератури радянської України (1941).

Учасник Другої світової війни, зазнав поранень. Нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями «За взяття Будапешта», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.».

Після демобілізації (1946) повернувся до Бібліотеки АН УРСР (у 1965–1988 рр. – ЦНБ АН УРСР), де пропрацював до останніх місяців свого життя на посадах: завідувача сектору комплектування (1946–1949), головного бібліографа-консультанта бібліографічного відділу (1949–1969). Був членом вченої ради бібліотеки (з 1950 р.).

Зробив вагомий внесок у розвиток української літературної бібліографії. Йому належить майже 80 друкованих праць, серед яких – бібліографічні покажчики науково-допоміжного й рекомендаційного характеру, змістовні методичні матеріали, статті, рецензії, відгуки на різні бібліографічні та довідково-літературні видання. Розробляв власні нетрадиційні методи бібліографування літератури, реалізовані, зокрема, у персональних покажчиках, присвячених українським письменникам, серед них «М. П. Кропивницький» (1940), «Павло Тичина» (1951), «Л. І. Глібов» (1952), «Іван Франко» (1954, 1956) та ін.

Помітним є внесок І. Бойка у бібліографічну шевченкіану. Він очолював авторський колектив ЦНБ АН УРСР з підготовки двотомної бібліографії літератури про життя і творчість Т. Шевченка. З ініціативи і під керівництвом І. Бойка та за його безпосередньою участю створено ґрунтовні покажчики: «Т. Г. Шевченко : бібліографія бібліографії, 1840–1960» (1961), «Т. Г. Шевченко : бібліографія літератури про життя і творчість, 1939–1959» (тт. 1–2, 1961–1963). Автор низки статей про Т. Шевченка.

Остання праця бібліографа «Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ ст.» (1967) увійшла до «золотого фонду» української культури і вважається класичною. У газетних і журнальних публікаціях І. Бойко розглядав питання української преси дожовтневого і радянського періодів.

Займався дослідженням російсько-українських літературних зв’язків, уклав такі праці, як: «Пушкін і Україна» (1949), «Гоголь і Україна» (1952), «Короленко і Україна» (1957). Відпрацював композиційну структуру бібліографічних праць типу «Російський письменник і Україна».

Активно співпрацював з Головною редакцією Української радянської енциклопедії, до першого видання якої написав понад 30 статей літературознавчої і бібліографознавчої тематики.

За успіхи в розвитку української науки нагороджений медаллю «За трудову доблесть» (1967).

Особовий фонд І. Бойка зберігається в ЦДАМЛіМ України (ф. 288).

 

Твори

 

Пушкін і Україна : до 150-річчя з дня народження великого рос. поета О. С. Пушкіна, 1799–1949 : корот. бібліогр. покажч. / уклад. І. З. Бойко, Г. М. Гімельфарб; АН УРСР, Держ. публіч. б-ка. – Київ, 1949. – 54 с.

Павло Тичина : бібліогр. покажч. / уклад. І. З. Бойко; відп. ред. І. Д. Золотоверхий; АН УРСР,  Держ. публіч. б-ка. – Київ, 1951. – 140 с.

Гоголь і Україна : бібліогр. покажч. : до 100-річчя з дня смерті М. В. Гоголя / уклад. І. З. Бойко, Г. М. Гімельфарб; АН УРСР, ДПБ УРСР. – Київ, 1952. – 76 с.

300-річчя возз’єднання України з Росією (1648–1654) : бібліогр. покажч. – Київ, 1953. – 64 с. – У співавт.

Іван Франко. 1856–1916 : бібліогр. покажч. / уклад. І. З. Бойко; АН УРСР, ДПБ УРСР. – Київ, 1954. – 203 с.

Короленко і Україна : бібліогр. покажч. / уклад. І. З. Бойко. – Київ, 1957. – 48 с.

Тарас Григорович Шевченко : бібліографія бібліографії, 1840–1960 / уклад. І. З. Бойко, Г. М. Гімельфарб; відп. ред. Є. П. Кирилюк. – Київ, 1961. – 76 с.

Т. Г. Шевченко : бібліогр. літ. про життя і творчість. 1839–1959. – Київ, 1961–1963. – Т. 1.– 604 с.; Т. 2. – 604 с. – У співавт.

 Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – поч. ХХ ст.: бібліогр. покажч. / уклад. І. З. Бойко; ЦНБ АН УРСР. – Київ : Наук. думка, 1967. – 372 с.

 

Джерела

 

Бойко І. З. // Укр. письменники : біобібліогр. слов. : [в 5 т.].  – Київ, 1965. – Т. 4. – С. 121–122.

Сарана Ф. К. Пропагандист українського слова // Літ. Україна. – 1965. – 18 жовт.

Працівникам науки – високі нагороди // Вечір. Київ. – 1967. – 29 квіт. – Про нагородження І. Бойка медаллю «За трудову доблесть».

І. З. Бойко : бібліогр. покажч.  : до 60-річчя з дня народж. / вступ. ст., ред. М. П. Гуменюк ; М-во культури УРСР, Львів. держ. наук. б-ка. – Львів, 1968. – 10 с.

Гуменюк М. П. На ниві бібліографії : до 60-річчя І. З. Бойка // Друг читача. – 1968. – 19 листоп.

І. З. Бойко : некролог // Рад. літературознавство. – 1970. – № 6. – С. 94.

Сарана Ф. Пам’яті відомого бібліографа // Літ. Україна. – 1970. – 15 трав. – С. 4.

Бойко Іван Захарович // Укр. рад. енцикл. – 2-ге вид. – Київ, 1977. – Т. 1. – С. 508–509.

Бойко Іван Захарович // Шевченківський словник: у 2 т. – Київ, 1978. – Т. 1. – С. 79.

Королевич Н. Ф. Герой библиографической романтики // Сов. библиогр. – 1983. – № 3. – С. 47–53.

Королевич Н. Бойко Іван Захарович // Укр. літ. енцикл. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 206–207.

Гуменюк М. П. Бібліографічна діяльність І. З. Бойка // Гуменюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії. – Київ, 1991. – С. 25–34.

Бойко Иван Захарович // Книговедение : энцикл. слов. – Москва, 1992. – С. 84.

Королевич Н.Ф. Бібліограф Іван Захарович Бойко (1908–1970) : біобібліогр. нарис / НПБУ. – Київ, 1997. – 28 с. – (Видатні діячі укр. книги ; вип. 8).

Королевич Н. Ф. Іван Бойко. // Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. – Київ, 1998. – С. 200–218.

Добко Т. В. Бойко Іван Захарович / Т. В. Добко // Енцикл. сучас. України. – Київ, 2004. – Т. 3. – С. 191.

Бойко Іван Захарович // Українські бібліографи. Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. Вип. 1 / ДЗ «НПБУ» ; авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва. – Київ, 2008. – С. 41–42.

Бородін В. Бойко Іван Захарович / В. Бородін // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – Київ, 2012. – Т. 1. – С. 471.

Бойко Іван Захарович // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. слов. / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; ред. кол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик  [та ін.]. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – С. 56–57.

Заморіна Тетяна Михайлівна
Зворський Сергій Леонідович
Статтю створено : 26.02.2020
Останній раз редаговано : 26.02.2020