Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бесіда з користувачем бібліотеки
Бесіда з користувачем бібліотеки

Бесіда з користувачем бібліотеки – найбільш поширена форма індивідуального бібліотечного обслуговування. Застосовується переважно під час видач і приймання документів та надання допомоги в пошуку документів у каталогах. В залежності від освітніх, соціально-демографічних характеристик користувача предметом бесіди можуть бути: правила користування бібліотекою; видання, яке рекомендується для читання; обмін думками про прочитане; нові надходження; особливості користування каталогами, бібліографічними посібниками та ін.

Здебільшого Б. з к. б. не вписується в рамки шаблонів спілкування. Тут, залежно від ситуації, переважають експромт, імпровізація, діалог, міні-лекція. Бібліотекар має враховувати зміни в психоемоційному стані співбесідника й одразу тактовно вносити відповідні корективи в бесіду, використовувати короткі, але точні та інформативні фрази, що дозволяють виявити, отримати, передати  максимум інформації за мінімальний проміжок часу. Б. з к. б. ефективна за умови, коли сам користувач налаштований на спілкування з бібліотекарем, прагне отримати важливу для нього усну інформацію. Б. з к. б. уможливлює з’ясування чи уточнення читацьких, інформаційних інтересів, схильностей, літературних уподобань користувача, його освітній та інтелектуальний рівні, соціальний статус тощо.

Залежно від конкретної ситуації і мети спілкування Б. з к. б. може мати декілька варіацій.

Під час першого відвідання і запису до бібліотеки важливою є  орієнтувальна бесіда, в якій бібліотекар має розповісти користувачеві про бібліотеку: її історію і традиції, структуру, інформаційні ресурси, склад фондів, послуги і т. ін. Одночасно користувача ознайомлюють із правилами користування бібліотекою і, в разі можливості, проводять екскурсію. Водночас у процесі запису і бесіди отримують основні відомості про користувача, потрібні для подальшого спілкування з ним. Тактична індивідуальна бесіда (рекомендація видання чи тематики читання, з використанням елементів діалогу, зворотного зв’язку) спирається на деякі знання про користувача, його інтереси й уподобання. Коригувальна індивідуальна бесіда (спілкування про прочитане, надання допомоги у підвищенні рівня культури читання й інформаційної культури) має на меті з’ясувати, наскільки рекомендації бібліотекаря «влучили у ціль» і відповідають інформаційним потребам користувача, його рівню сприйняття прочитаного, читацького розвитку й інформаційної культури.  Така бесіда дозволяє з’ясувати джерела інформації, якими користується читач, рівень його начитаності; є зручною нагодою запропонувати невідомі йому бібліографічні посібники, бази даних тощо.

Бесіди про повернуті і рекомендовані видання є складовими єдиного педагогічного процесу, що має велике значення для вивчення читачів і керівництва (організації) читанням, насамперед дітей і юнацтва.

Методику бесід з читачами розробляли відомі педагоги і бібліотекознавці Х. Алчевська, Д. Балика, Є. Мединський та ін.

Якість проведення Б. з к. б. залежить від рівня освіти і професійної майстерності бібліотекаря, його комунікативних навичок, загальної ерудиції, інтуїції, тактовності, особливо у спілкуванні з дітьми, молоддю, особами з низьким рівнем освіченості чи соціалізації.  Критерієм ефективності Б. з к. б. є зростання показників відвідуваності і книговидачі.

Див. також: Бесіда про книги.

  

Джерела

Балика Д. А. Методика разговора с читателем  / Д. А. Балика // Красний библиотекарь. – 1925. – № 8. – С. 36–37.

Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность : лекции / Дворкина М. Я. – Москва : ИПО Профиздат, 2002. – 48 с. – (Современная библиотека ; вып. 2);

Медведєва Є. Формування комунікативної культури бібліотечних працівників / Є. Медведєва // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 6. – С. 52-55;

Хіміч Я. Бібліотечне обслуговування як соціально-рольова взаємодія / Я. Хіміч // Бібліотечна планета. – 2002. – № 2. – С. 30-32;

Бородина В.А. Библиотечное обслуживание : Учеб.-метод. пособ. / В. А. Бородина. – Москва : Либерея, 2004. – С. 77.

Мелентьева Ю. П. Библиотечное обслуживание : учебник  / Ю. П. Мелентьева. – Москва : «Изд-во ФАИР», 2006. – С. 168-173.

Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – С.180–183;

Малі форми бібліотечної роботи : методичні рекомендації / ПОУНБ імені І. П. Котляревського, науково-методичний відділ ; уклад. І. І. Безпалько. – Полтава : ПОУНБ, 2009. – 37 с.;

Індивідуальне бібліотечне обслуговування : інформ. лист / уклад. І. В.  Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 20 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»);

 

________________

 

Індивідуальне обслуговування читачів: імідж та етика професійної поведінки бібліотекаря.  


Статтю створено : 12.01.2018
Останній раз редаговано : 05.08.2021