Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 43
За місяць : 781
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бестселер
Бестселер

 

Бестселер (англ. bestseller,  від best – найкращий і sell – продавати) – книжка, що має найбільший попит і значний комерційний успіх, а також стійке читацьке визнання впродовж певного часу.

Б. не  має чітких кількісних ознак, наклади проданих книжок можуть відчутно варіюватися, у тому числі однієї книги в різних країнах.

Уперше термін Б.  було використано в 1889 р. в американській газеті The Kansas Times & Star. Починаючи з 1895 р. Г. Тьюрстон Пек у редагованому ним журналі Bookman («Книжник») став уміщувати – спершу щомісяця, згодом щотижня – списки книжок, на які спостерігався найактивніший купівельний попит у містах США. Пізніше практика публікування списків Б. розповсюдилася в Європі – у Великій Британії, Франції, Німеччині та інших країнах. Регулярна публікація списків Б. у популярних газетах і журналах, зокрема у «Нью Йорк Таймс», на сайтах, зокрема Amazon.com, стали невід’ємною рисою культурного життя в розвинених країнах світу.

Б. можуть бути книжки будь-якого жанру. Чинники переходу окремих книжок у категорію Б. та тривалість найвищого купівельного попиту можуть бути різними, досить часто – важкопрогнозованими: співзвучність видання суспільним настроям, літературна майстерність автора, оригінальна чи сенсаційна фабула твору, вдала рекламна кампанія, стабільна популярність письменника, екранізація твору тощо.

Часто під час рекламних, маркетингових заходів видавці безпідставно називають Б. свою книжкову продукцію, для привертання уваги потенційних покупців і читачів виносять цей термін на обкладинки книжок.

У літературознавстві питання Б. є дискусійним, існують істотні відмінності у тлумаченні цього поняття. У видавничій справі відстеження Б.  дає змогу з’ясовувати тенденції в динаміці купівельного попиту, у бібліотечній – вносити корективи у плани комплектування фондів, організацію різноманітних заходів у межах соціокультурної діяльності.

 

Джерела

Бестселер // Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – Київ : ВЦ «Академія», 2007. – С. 82.

Філоненко С. О. Бестселер як проблема сучасного літературного процесу в Україні / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – 2009. – Вип. XXI. – С. 539–545.

Бестселер // Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Кн. палата України. – Київ : Персонал, 2010. – С. 27.

Бестселер // Словник української мови / НАН України, Ін-т укр. мови, Всеукр. т-во “Просвіта” імені Тараса Шевченка ; кер. В. В. Німчук [та ін.].  – Київ : Просвіта, 2012. – С. 55.

 

 

Ковальчук Світлана Петрівна
Статтю створено : 21.11.2014
Останній раз редаговано : 28.01.2021