Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Берман Яків Зіновійович
Рубрики : Персоналії
Берман Яків Зіновійович

Берман Яків Зіновійович (Зейлікович) [11(23).10.1889, м. Дубно Волинської губ. (нині – Рівненської обл.) – 1973?] – історик, бібліограф, книгознавець, краєзнавець.

Походив з родини помічника аптекаря. Навчався в міському училищі, згодом у гімназії, яку закінчив у 1909 р. У 1909–1913 рр. навчався на юридичному факультеті Університету Св. Володимира в Києві. Після виселення у 1913 р. на Південь України мешкав в Одесі, де закінчив історико-філологічний факультет інституту народної освіти (1925).

З вересня 1913-го по березень 1917 р. працював службовцем контори у страховому товаристві. У 1917–1918 рр. викладав у школі для дорослих в Одесі.

З 1921 р. – бібліотекар Одеської центральної наукової бібліотеки (нині – Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова), з липня 1922 р. – завідувач підвідділу складів, із жовтня 1922-го до 1923 р. – помічник завідувача відділу книгоутворення. З січня 1923-го до 1930 р. працював в Одеській державній публічній бібліотеці (ОДПБ, нині – Одеська національна наукова бібліотека) на різних посадах – вченого секретаря, завідувача відділу книгокористування, з кінця травня 1929 р. – тимчасового виконувача обов’язків директора, після звільнення І. Вугмана.

В ОДПБ розробив широкий план бібліографування російськомовної літератури про видатних європейських композиторів, залучивши до його реалізації М. Алексєєва (згодом відомого літературознавця і мистецтвознавця, академіка АН СРСР з 1958 р.), який у 1924–1927 рр. працював консультантом-бібліографом, завідувачем консультаційно-довідкового бюро (відділу) бібліотеки. У співавторстві з ним Я. Берман підготував і видав бібліографічний посібник, присвячений Л. ван Бетховену та Ф. Шуберту. Покажчик друків про К. Дебюссі було анонсовано, але у світ він не вийшов. Продовжив започатковану в 1904 р. М. Комаровим бібліографічну лисенкіану, описавши публікації про композитора за 1903–1923 рр.

Упорядкував покажчик праць історика російської літератури і громадської думки М. Гершензона. Вивчав історію періодичної преси на Півдні України; опублікував нарис про перший у Причорноморському краї російськомовний часопис «Одесский вестник» (1827–1893); склав тематичний розпис публікацій газети «Одесский коммунист» за 1918–1920 рр.; написав низку статей про діяльність ОДПБ. Загалом Я. Берману належить авторство понад 20 наукових праць.

Учасник I Всеукраїнського з’їзду бібліотечних працівників у Харкові (1926). У 1920-х рр. член Українського бібліографічного товариства в Одесі, Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. Виступав з доповідями на теми «П’ятирічка Публічної бібліотеки», «Зведений каталог», «Бібліотеки Ленінграда».

На початку 1930 р. під тиском репресій, що розгорнулися в Україні проти національної інтелігенції, Я. Бермана було звільнено з Одеської державної публічної бібліотеки «із забороною працювати в культосвітніх установах».

Я. Берман вимушено переїхав до Ленінграда (нині Санкт-Петербург), де працював бібліотекарем заводу ім. М. І. Калініна (1931), економістом у трестах, у серпні 1936 р. – лютому 1938 рр. – бібліотекарем у Державній публічній бібліотеці ім. М. Є. Салтикова-Щедріна (нині Російська національна бібліотека), працював над бібліографією творів І. Еренбурга.

Під час німецько-радянської війни перебував на Уралі, де виступав із лекціями про творчість М. Мусоргського, П. Чайковського, М. Римського-Корсакова.

За деякими відомостями після війни залишився на Уралі. Подальша доля, точні дата смерті і місце поховання невідомі.

Твори

Краткий библиографический указатель важнейшей литературы о Бетховене / Я. З. Берман, М. П. Алексеев // Музыка и революция. – Москва, 1927. – № 3. – С. 41–44.

Бетховен. Материалы для библиогр. указ. рус. лит. о нем (1827–1927) : [в 2 вып.] / Я. З. Берман, М. П. Алексеев. – Одесса, 1927–1928. – Вып. 1–2.

Бетховен. Материалы для библиографического указателя русской литературы о нем. (1827–1927) / Я. З. Берман, М. П. Алексеев.

Одесса, 1927. – [Вып. 1]. – 35 с. – (Тр. Гос. публ. б-ки в Одессе).

Одесса, 1928. – [Вып. 2]. – 26 с. – (Тр. Гос. публ. б-ки в Одессе).

Краткий библиографический указатель важнейшей литературы о Бетховене / Я. З. Берман, М. П. Алексеев // Музыка и революция. – 1927. – № 3. – С. 41–44.

М. О. Гершензон : библиография / Я. З. Берман ; с прил. ст. Н. В. Измайлова «М. О. Гершензон как исследователь творчества Пушкина». – Одесса, 1928. – XII, 52 с.

«Одесский вестник» : матеріали для іст. нарису / Я. З. Берман // Література. – Київ, 1928. – Зб. 1. – С. 209–221. – Окр. відб. : До столітніх роковин заснування газети «Одесский вестник» (1827–1927) : матеріали для іст. нарису / Я. З. Берман. – Київ, 1928. – 16 с.

Франц Шуберт : материалы для библиогр. указ. / Я. З. Берман, М. П. Алексеев // Венок Шуберту, 1822–1928 : этюды и материалы. – Москва, 1928. – С. 70–79.

М. В. Лисенко : матеріали до бібліогр. / Я. З. Берман // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – Одесса, 1929. – Ч. 2–3. – С. 123–132.

Одеська державна публічна бібліотека / Я. Б. // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – Одеса, 1929. – Ч. 2–3. – С. 139–140.

Про зведений каталог музичної літератури одеських бібліотек / Я. Берман, М. Винник // Журн. бібліотекознав. та бібліогр. – Київ, 1929. – № 3. – С. 114–117.

М. П. Мусоргський в Одеському музеї історії та старовини / Я. Берман // Вісн. Одес. коміс. краєзнавства при УАН. – Одеса, 1930. – Ч. 4–5. – С. 155–158.

«Одесский Коммунист». Бібліографічні матеріяли / Я. З. Берман // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – Одеса, 1930. – Ч. 4. – С. 23–51.

Одеська публічна  бібліотека / Я. Берман // Журн. бібліотекознав. та бібліогр. – Київ, 1930. – № 4. – С. 105–107.

Безперервка : покажч. літ. / Я. З. Берман, М. М. Ставський. – Одеса, 1930. – 21 с.

Джерела

Берман Я. З. // Наука и научные работники СССР : справочник. – Ленинград, 1928. – Ч. 6. – С. 34.

Берман Яков Зиновьевич // Бернандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке : библиогр. слов. муз. критиков и лиц, писавших в дореволюц. России и СССР. – Москва, 1971. – Т. 1 : А–И. – С. 90.

Зленко Г. Д. Бібліографічний укіс Якова Бермана / Г. Д. Зленко // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 6. – С. 20–23.

Зленко Г. Д. Берман Яків Зіновійович / Г. Д. Зленко // Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ «Нац. парлам. б-ка України» ; авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко ; наук. ред.: В. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко. – Київ, 2008. – С. 33–34.

http://nlu.org.ua/resourses/nashi_vydannya/b-ukrbibliogr_1.pdf

Берман Яков Зиновійович // Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл. слов. : у 2 вип. – Одеса, 2010. – Вип. 2. – С. 27.

Берман Яків Зиновійович // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – С. 44.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­————————————————

Левченко Г. Берман Яків Зейлікович (Зіновійович) / Галина Левченко. 

Зленко Григорій Дем'янович (1934-2015)
Статтю створено : 19.01.2015
Останній раз редаговано : 14.12.2020