Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 9
За місяць : 759
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Балика Дмитро Андрійович
Рубрики : Персоналії
Балика Дмитро Андрійович

imageБалика Дмитро Андрійович [09(21).09.1894, м. Седнів Чернігівської області – 09.04.1971, м. Горький, РФ] – український і російський бібліотекознавець і бібліограф, професор (з 1927 р.). Закінчив Чернігівське реальне училище (1912), Петроградський Політехнічний інститут (1916), Педагогічне відділення Томського університету (1920).

У 1916–1920 рр. працював (послідовно) бібліотекарем у Шаранській бібліотеці (створеній за заповітом Ф. Павленкова), у бібліотеках Белебії, Уфи, Томська (де організував Музей бібліотекознавства – центр практичної і наукової роботи з бібліотечної справи). У Києві працював з 1921 р. у Показовій бібліотеці Військово-політичної школи Українського військового округу. Поряд із суто бібліотечною діяльністю організовував для курсантів заняття з культури читання, на яких прагнув навчити їх розуміти книгу, її зміст, виділяти ідею та концепцію прочитаного. Розробив «Анкету-відгук на прочитану книгу». Його наукові розвідки того часу спрямовані на створення предметного каталогу, бібліотечної технології, методики спілкування з читачем.

З 1925 р. у Всенародній бібліотеці України Д. Балика очолював консультаційно-виставковий відділ, провадив широку практичну й наукові діяльність, обслуговував загальну та наукову читальні, виконував ускладнені бібліографічні довідки, організовував тематичні виставки, укладав біблографічні покажчики, брав участь у роботі Комісії для вироблення предметних рубрик з краєзнавства та українознавства тощо, досліджував проблеми книгознавства та вивчення читацьких інтересів.  Уклав бібліографічний покажчик «Вивчення українського читача» (1925), до якого ввійшли праці Б. Грінченка, П. Куліша, І. Франка та ін. відомості про культурно-просвітницькі громади, українознавчі видання, заборонені на території України. Цей покажчик – одна з перших в Україні спроб розкрити проблему дослідження читача. Очолюючи Кабінет вивчення книги і читача у Всенародній бібліотеці України, він обґрунтував класифікацію читачів бібліотек за 12-ма основними соціальними групами, окреслив аналітичні та синтетичні методи для вивчення читачів і читання в бібліотеках, а також удосконалив методику організації і проведення досліджень читацьких груп, їх інтересів, запитів з урахуванням видів і типів книгозбірень у місті та в селі.

Д. Балика брав участь у підготовці бібліографічного покажчика та списків, що друкувалися на сторінках журналу «Життя і революція», «Україна» та ін., зокрема уклав бібліографію М. Драгоманова, І. Франка. Опрацьовував питання теорії і методики рекомендаційної бібліографії, вирішував питання співвідношення рекомендаційної бібліографії та критики, відмінності критичної та бібліографічної оцінки літератури. Виступав з доповідями на багатьох бібліотечних і бібліографічних з’їздах, конференціях, нарадах в Україні та Росії.

Працював в Українському науковому інституті книгознавства (УНІК) (1927–1930). У зв’язку з критикою діяльності УНІКу за відрив від «конкретних» завдань соціалістичного будівництва і «націоналістичний» ухил, Д. Балиці довелось переїхати до м. Горького, де працював у місцевому університеті, також керував кафедрою бібліотекознавства в Горьківському педагогічному інституті (з 1930 р.). Був одним із засновників Горьківської обласної бібліотеки. У 1920-х р. обґрунтував теорію бібліологічної науки Політосвітінституту, де завідував бібліографічним відділом. Провадив бібліографічні дослідження приватних бібліотек О. Горького та П. Мельникова-Печерського.

 

Твори

Определители библиотечной работы : (Опыт исследования читаемости, обращаемости и коэфициента интенсивности) / Д. А. Балика. – 2-е изд., значительно дополненое. – Томск: Типография Томского союза кооперативов, 1919. – 36 с.

Балика Д. А. Как читать  / Д. А. Балика // Красний библиотекарь. – 1924. – № 10/11. – С. 104–108.

Бібліографія : список л-ри з питань предм. кат. // Бібл. журн. ВБУ. – 1925. – № 4/5. – С. ІV–V.

Бібліотека в минулому : (культ.-іст. нарис). – Київ, 1925.

Вивчення Українського читача : [бібліогр. покажч. ] // Бібл. журн. – 1925. – № 8/10. – С. 65–76.

Балика Д. А. Методика разговора с читателем  / Д. А. Балика // Красний библиотекарь. – 1925. – № 8. – С. 36–37.

Як вести бібліографічну роботу в зв’язку з українізацією бібліотек // Нова книга. – 1925. – № 4/6. – С. 71–72.

Аналітичний та синтетичний метод вивчення читачівства // Бібл. вісті. – 1926. – № 1. – С. 16–35.

Библиотека в свете современной педагогики. – Ленинград, 1926.

Іван Франко : до 10-річчя смерті : бібліогр. покажч. // Життя й революція. – 1926. – № 5. – С. 124–127. – У співавт.

Матеріали до Драгоманівської бібліографії Всенародної бібліотеки України // Україна : наук. двохмісячник українознав. – 1926. – Кн. 4. – С. 170–176. – У співавт.

Нова література про Т. Шевченка // Життя й революція. – 1926. – № 1/6. – С. 115–117.

О предметном каталоге // Красный библиотекарь. – 1926. – № 5. – С. 77–92.

О систематическом и предметном каталогах // Тр. Первой конф. науч. б-к РСФСР. – Москва, 1926. – С. 178–183.

Нові українські письменники за 1920–1926 рр. // Життя й революція. – 1927. – № 4. – С. 35–144 ; № 5. – С. 276–280; № 6. – С. 445–450 ; № 7/8. – С. 191–204. – У співавт.

Орієнтовочний перегляд книг бібліотекарем : метод. вказівки // Журн. бібліотекознавства та бібліогр. – 1927. – № 1. – С. 45–63;

Про класифікацію друків за соціальним призначенням // Бібліол. вісті. – 1927. – № 1. – С. 5–36;

Про рекомендаційну бібліографію. – Київ, 1927. – 23 с.

Бібліографічний покажчик краєзнавчої літератури на Україні (1917–1926) // Етногр. вісн. – 1928. – № 7 (дод.). – С. 1–4. – У співавт.

Бібліологічна педагогіка : Визначення. Предмет, межі // Журн. бібліотекознавства та бібліогр. – 1928. – № 2. – С. 96–107.

Изучение читателя. – 2-е изд. – М.; Л., 1928. – У співавт.

Рекомендаційна й критична бібліографія. – Київ, 1928. – 34 с.

[Библиография – наука] // Тр. 2-го Всерос. библиогр. съезда. – Москва, 1929. – С. 44–45.

О классификации печатных произведений по социальному признаку // Тр. 2-го Всерос. Библиогр. съезда. – Москва, 1929. – С. 89–94.

[Проблемы рекомендательной библиографии] // Тр. 2-го Всерос. библиогр. съезда. – Москва, 1929. – С. 85–86.

Рекомендательная (критическая) библиография // Библиография. – 1929. – № 4. – С. 41–71.

Сводные каталоги в современных условиях // Тр. 2-ой Всерос. конф. науч. б-к. – Ленинград, 1929. – С. 326.

Бібліологічна педагогіка як наука // Бібліол. вісті. – 1930. – № 2. – С. 15–28.

Библиологическая социология: Определение, предмет, метоы // Сов. библиогр. – 1933. – № 1/3. – С. 39–69.

Личная библиотека А. М. Горького нижегородских лет. – Горький, 1948.

Джерела

Библиографический указатель работ проф. Д. Балики, опубликованных им в 1912–1942 гг. – Горький, 1942.

Корнейчик І. І. Дмитро Андрійович Балика / І. І. Корнейчик // Бібліотекознавство та бібліогр. – Київ, 1971. – Вип. 10. – С. 101–102.

Балыка Дмитрий Андреевич // Книговедение : энцикл. слов. – Москва, 1982. – С. 280.

Брюховецький В. С. Балика Дмитро Андрійович / В. С. Брюховецький // УЛЕ. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 118.

Косяк С. М. Дмитро Балика / С. М. Косяк // Бібл. вісн. – 1995. – № 2. – С. 36–37.

Матусевич В. Баликівські читання : до 100-річчя Д. А. Балики / В. Матусевич // Бібл. вісн. – 1995. – № 2. – С. 35–36.

Савіна З. І. Проблеми вивчення читачів у науковій спадщині Д. А. Балики / З. І. Савіна // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 1995. – С. 74–78.

Лутовинова В. І. Теорико-методичні проблеми рекомендаційної бібліографії в творчості Д. А. Балики / В. І. Лутовинова // Бібліографознавство : теорія і практика : зб. наук. пр. – Київ, 1997. – С. 82–91.

Ковальчук Г. І. Архівно-слідчі справи репресованих бібліологів : [у тому числі Д. Балики] як джерело вивчення історії книгознавства Г. І. Ковальчук // Архівно-слідчі справи репресованих : науково-метод. аспекти використання. – Київ, 1998. – С82–84.

Косяк С. М. Проблема вивчення читача з погляду Д. А. Балики / СМ. Косяк // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. НБУВ. – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 156–164.

Книговедческие работы Д. А. Балики // Леликова Н. К. Становление и развитие книговедческой и библиографической наук в России в ХІХ – первой трети ХХ века. – СПб., 2004. – С. 266–272.

Балика Дмитро Андрійович // Борисенко Л. М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог. – Київ, 2007. – С. 11;

Балика Дмитро // Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія : становлення та основні етапи розв. : монографія. – Київ, 2010. – С. 185.

Статтю створено : 08.09.2014
Останній раз редаговано : 22.04.2024