Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Баласт фонду
Баласт фонду

Баласт фонду (гол. ballast, від сканд. (старошвед.) barlast – порожній вантаж) – частина документного фонду, що втратила наукову, пізнавальну і практичну цінність для певної бібліотеки, не має попиту серед її користувачів або ж є для неї непрофільною.

До Б. ф. відносять морально застарілі документи; книжки, що мають ознаки суттєвої зношеності та не підлягають ремонту чи реставрації; дефектні примірники видань, що є результатом видавничого чи поліграфічного браку (пропущені чи непродруковані сторінки, неправильне брошурування аркушів тощо).

Наявність значного обсягу таких видань у документному фонді свідчить про недоліки в його організації, існування в бібліотеці невикористовуваної (статичної) частини фонду. Б. ф. є одним із чинників погіршення ефективності використання інформаційних ресурсів, оскільки знижуються показники читаності, обертаності, оновлюваності, релевантності, надійності, безвідмовності та інші якісні й кількісні характеристики фонду

Б. ф. притаманний всім бібліотекам, але його обсяг у відношенні до сукупного фонду відчутно коливається залежно від типу бібліотек. Найбільшим він є в наукових книгозбірнях – від 30 до 80%, що випливає зі специфіки їхніх фондів, значна частина яких є малозапитуваними, проте зберігають наукову цінність. У публічних бібліотеках Б. ф. може сягати 40-50%, з них майже половина – це застарілі видання..

Зменшення обсягу Б. ф. досягається регулярним позбавленням від непотрібних видань, незалежно від фізичного стану, шляхом їх списання і оформленим відповідним актом. Таке вилучення документів є також ефективним засобом для розміщення нових надходжень видань в умовах дефіциту площ. Ця робота має провадитися систематично, у плановому порядку (в особливих випадках – поза планом) із дотриманням вимог чинних організаційно-розпорядчих документів та методичних  рекомендацій з питань організації фондів. Ту частину видань, які є незапитуваними в конкретній бібліотеки, або ж дублетами, але можуть бути затребуваними в інших книгозбірнях – не списують, а передають до інших книгозбірень через обмінний фонд.

Одним із завдань бібліотек з організації фондів та поліпшення їх якості є не лише фіксування баластної, невикористовуваної частини документів і звільнення від них, а й вивчення закономірностей виникнення Б. ф. і вжиття своєчасних заходів щодо зменшення його частки. Водночас вирішують і завдання оновлення, актуалізації наявного документного фонду, й ця робота  в бібліотеках, насамперед публічних, має бути безперервним процесом.

 

Джерела

Рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України

Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання : наказ М-ва фінансів України 13.09.2016 № 818. Додаток: Акт № __ списання вилучених документів з бібліотечного фонду

Формування і використання бібліотечних фондів. – Київ : Наук. думка, 1984. – 159 с.

Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. з дисципліни «Організація бібліотечних фондів і каталогів» для підгот. мол. спеціалістів вищ. навч. закл. / М. П. Васильченко, Н. М. Кушнаренко, В. А. Мільман. – Харків : Основа, 1993. – 150 с.

Коломієць П. В. Проблеми відродження бібліотечних фондів в умовах незалежної Української держави / П. В. Коломієць // Зб. наук. праць / М-во культури України. – Київ, 1994. – Ч. 2. – С. 96–102.

Стрішенець Н. Розвиток бібліотечного фонду в часи змін / Н. Стрішенець // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 5. – С. 21–26.

Посмєтна О. І. Порядок та методологія застосування коефіцієнтів індексації при вилученні документів бібліотечного фонду з обліку / Ольга Іванівна Посмєтна, Тетяна Іванівна Клочок // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 листоп. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. – Київ, 2018. – С. 101–106.

Матвєєва Н. Як зберегти бібліотечний фонд: юридичний, моральний та адміністративний аспекти / Нінель Матвєєва // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. – 2020. – № 3. – С. 18–20.

Палеха Ю. І. Документний фонд як показник рівня інформаційної культури бібліотеки / Юрій Іванович Палеха, Наталія Іванівна Кобижча // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2020. – № 4. – С. 31–39.

 

_____________________________________

 

Как организовать библиотечный фонд : метод. рек. / сост. Кудинова Н. А. – Мариуполь, 2010. – Про баласт фонду:  с. 10–12.

 Контрнаступ: як у бібліотеках Хмельницької громади вчиняють з російськомовною літературою? : [інтерв’ю з директором ЦБС Хмельниц. міської територіал. громади Т. Козицькою]

Російськомовну літературу – на макулатуру з українських бібліотек

Зворський Сергій Леонідович
Статтю створено : 05.06.2023
Останній раз редаговано : 05.06.2023