Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 38
За місяць : 776
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
База даних
База даних

База даних (БД) - сукупність взаємопов’язаних даних, органі­зована відповідно до певних правил опису­, зберігання та маніпулювання, подана у формі, придатній для автоматичного опра­цювання, й призначена задовольняти інфор­маційні потреби користувачів інфор­мації.

Для створення баз даних і маніпулювання ними використовують спеціальне програмне забезпечення, системи управління базами даних (СУБД). БД є основою автоматизованих бібліотечних систем.

Бази даних розрізняють за видами:

бібліографічна база даних, що містить бібліографічну інформацію;

фактографічна база даних, інформаційне наповнення якої складається з конкретних фактів і інформації про них;

реферативна база даних,  яка містить бібліографічні записи з рефератами або анотаціями;

лексикографічна база даних, в якиій подані дані про лексичні одиниці певної лексикографічної моделі та її структуру;

повнотекстова база даних, що містить повні тексти документів.

 

 

 

 

Джерела

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. — Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. — III, 41 с. — (Національний стандарт України) — Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80 — Текст укр., рос., англ., фр.

 

 

 

 


Бакан Світлана Федорівна
Статтю створено : 20.05.2014
Останній раз редаговано : 02.02.2017