Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Баб’як Петро Григорович
Рубрики : Персоналії
Баб’як Петро Григорович

imageБаб’як Петро Григорович [11.08.1926, с. Велика Плавуча Бережанського пов. Тернопільського воєводства Польської Республіки, нині – Тернопільського р-ну Тернопільської обл. – 16.06.2011, Львів] – бібліограф, бібліотекар, архівіст, літературознавець, біографіст, журналіст. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1994).

Народився в селянській сім’ї. Навчався у Великоплавучівській початковій та у Зборівській середній школах. Випускний клас закінчив у Львівській середній школі робітничої молоді № 10 (1952).

Трудову діяльність розпочав у 1952 р. у львівській друкарні «Атлас». Упродовж 1953–1956 рр. працював у видавництві Львівського державного (нині – національного) університету імені Івана Франка. У цьому ж виші навчався заочно на філологічному факультеті (1954–1960) і захистив дипломну роботу на тему «Творчі взаємини Климентини Попович з Іваном Франком».

Від 1956 р. працював на різних посадах у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника АН УРСР (нині – Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника, ЛННБ ім. В. Стефаника). Починав з посади молодшого бібліотекаря відділу книжкових фондів; у 1964 р. переведений до відділу бібліографії, де обіймав посади: бібліотекаря, бібліографа, головного бібліографа, завідувача сектору. Впродовж 1968–2007 рр. – співробітник, від 1992 р. – науковий співробітник відділу рукописів.

У науковому доробку П. Баб’яка – низка бібліографічних покажчиків, зокрема: «Петро Козланюк» (1964), «Наталія Кобринська» (1967), «Марко Вовчок» (1969), у співавторстві – «Олесь Гончар» (1968), «Іванна Блажкевич» (1980), «Марійка Підгірянка» (1981), «Михайло Павлик» (1986), «Яків Струхманчук» (1993); систематичні покажчики змісту періодичних видань Галичини: «Житє і слово» (1968), «Народ», «Світ» (обидва – 1970), «Хлібороб» (1971), «Громадський друг», «Дзвін», «Молот» (1978). Публікував у пресі рецензії на бібліографічні покажчики колег (В. Лучука «Іван Вишенський. Григорій Сковорода», 1970; М. Мороза «Іван Франко мовами народів СРСР», 1972 та ін.).

Науково-дослідну роботу в бібліотеці П. Баб’як провадив у ділянках українського літературознавства і журналістики 19–20 ст. Його праці тісно пов’язані з розкриттям змісту створених діячами українського письменства, науки, культури джерел, які зберігаються в рукописному фонді відділу рукописів ЛННБ ім. В. Стефаника.

Літературознавчі статті друкував з 1970 р. у часописах: «Вільна Україна», «Літературна Україна», «Прикарпатська правда», «Радянська Буковина», «Вінницька правда», «Ровесник», «Кіровоградська правда», «Русалка Дністрова», «Черкаська правда», «За вільну Україну», «Друг читача», «Тернопіль», «Слово і Час», «Жовтень», «Наше слово» (Варшава) та ін.

imageУклав джерелознавчий анотований покажчик «Автографи українських і російських письменників» (1976). У співавторстві підготував до друку два видання анотованого покажчика «Особисті архівні фонди відділу рукописів» (1977, 1995); каталог виставки рукописів 14–20 ст. «Вибрані документи з історії України» (1996), буклет «Відділ рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України» (1996). Був членом редколегії з підготовки матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних» (1996) та ін.

П. Баб’як був упорядником низки джерелознавчих видань. Підготував і видав твори К. Попович (1990), упорядкувавши доробок письменниці, її спогади та листи, а також написав вступну статтю «Письменниця Франкової школи». Видання «Листи Андрія Гнатишина до Осипа Гридового» (2002) підготував у співпраці з фахівцями Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Як дійсний член Наукового товариства імені Шевченка досліджував та публікував у «Записках НТШ» епістолярні та мемуарні джерела, зокрема: «Листи Євгена Тимченка до Володимира Гнатюка» (1992), «Листи Михайла Гайворонського до Василя Витвицького» (1996), «Листи Осипа Маковея до Василя Щурата» (1997). Джерелознавчі розвідки було надруковано також у «Записках Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України», «Збірнику праць Науково-дослідного центру періодики» ЛННБ ім. В. Стефаника. У збірнику матеріалів до енциклопедичного словника «Українська журналістика в іменах» ЛННБ ім. В. Стефаника опублікував статті-розвідки біобібліографічного характеру про маловідомих на той час діячів літератури, науки і культури, зокрема: М. Дерлицю, О. Кізлика, Є. Кравченко, О. Лещука, П. Медведика, а також про журнал «Живе слово».

Загалом у наукових збірниках, енциклопедичних і періодичних виданнях було надруковано понад 300 дослідницьких статей П. Бабʼяка про творчість українських письменників, композиторів, художників, учених та ін.: Т. Шевченка, І. Франка, К. Попович-Боярську, В. Стефаника, Марка Вовчка, Н. Кобринську, М. Шашкевича, О. Кобилянську, Уляну Кравченко, Б. Лепкого, В. Самійленка, К. Малицьку, О. Нижанківського, С. Воробкевича, Б. Грінченка, Леся Мартовича, М. Лисенка, О. Маковея, Я. Ярославенка, Ю. Федьковича, Є. Ярошинську, М. Павлика та ін.

П. Баб’як брав участь у багатьох наукових конференціях, де виступав з доповідями, зокрема: «Матеріали архіву Володимира Гнатюка у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника» (Пряшів–Свидник, Словаччина, 1991), «Роль Володимира Гнатюка у розвитку національної культури» (Тернопіль, 1991). У березні 1993 р. брав участь у роботі круглого столу «Бібліотека НТШ: книги і люди», організованого Комісією бібліографії та книгознавства товариства і присвяченого 100-річчю бібліотеки НТШ у Львові, де виступив з доповіддю «Збірка рукописів бібліотеки НТШ у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України». Виступи «Журналістська діяльність Володимира Шашкевича», «Матеріали до історії рукописних періодичних видань у фондах ЛНБ ім. В. Стефаника» т  ін. були опубліковані у випусках збірника «Українська періодика: історія і сучасність» (1993, 1997).

За час роботи у відділі рукописів ЛННБ ім. В. Стефаника П. Баб’як здійснив наукове опрацювання архівних фондів багатьох українських поетів і письменників, етнографів, фольклористів, мистецтвознавців, науковців, літературознавців, композиторів, громадсько-культурних діячів: В. Герасимовича, Мелетія та Марію Кічурів, Є.-Р.  Куртяка, Марійки Підгірянки, І. та О. Голубовичів, Я. Мельничука, Ю. Мушака, В. Гнатюка, О. Маковея, О. Плешкан, С. Романович, Р. Савицького, С. Чехович; польських громадсько-політичних та культурних діячів, педагогів, істориків: К. Тишковського, Б-Л. Губриновича, Е. Брайтера, родинних архівів Бартосінських, Гебултовських, Третерів, Павликовських та ін.

Входив до складу Комісії бібліографії та книгознавства НТШ.

За багаторічну наукову діяльність, розкриття унікальних рукописних збірок відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника та дослідження і популяризацію епістолярної спадщини українських письменників, учених, композиторів, а також діяльності видавництв, наукових і просвітніх товариств неодноразово був відзначений почесними грамотами та дипломами.

Твори

Петро Козланюк : метод.-бібліогр. матеріали : до 60-річчя з дня народж. / М-во культури УРСР, Львів. держ. наук. б-ка ; ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1964. – 25 с.

Наталія Кобринська. 1855–1920 : бібліогр. покажч. / М-во культури УРСР, Львів. держ. наук. б-ка ; ред. і передм. О. Н. Мороза. – Львів, 1967. – 50 с.

«Житє і слово». 1894–1897 : сист. покажч. змісту / М-во культури УРСР, Львів. держ. наук. б-ка ; ред. і передм. М. П. Гуменюка. – Львів, 1968. – 83 с.

Олесь Гончар : рек. покажч. літ. : (до 50-річчя з дня народж. письменника) / М-во культури УРСР, Львів. держ. наук. б-ка ; П. Г. Баб’як, Є. Є. Кравченко ; ред. О. П. Кущ. – Львів, 1968. – 63 с.

Марко Вовчок : рек. покажч. літ. / М-во культури УРСР, Львів. держ. наук. б-ка ; ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1969. – 51 с.

«Народ». 1890–1895 : сист. покажч. змісту / Львів. держ. наук. б-ка АН УРСР ; ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1970. – 135 с.

«Світ». 1881–1882 : сист. покажч. змісту / Львів. держ. наук. б-ка АН УРСР ; ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1970. – 29 с.

«Хлібороб». 1891–1895 : сист. покажч. змісту / АН УРСР, Львів. держ. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; П. Г. Баб’як, В. І. Хома ; ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1971. – 55 с.

Автографи українських і російських письменників : анот. покажч. / АН УРСР, Львів. держ. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1976. – 207 с.

Особисті архівні фонди відділу рукописів : анот. покажч. / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; ред. Є. М. Гуменюк ; уклад.: Є. М. Гуменюк, П. Г. Баб'як, О. О. Дзьобан. – Львів, 1977. – 188 с.

«Громадський друг», «Дзвін», «Молот». 1878. : сист. покажч. змісту / АН УРСР, Львів. держ. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1978. – 21 с.

Іванна Блажкевич : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Львів. держ. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклад.: П. Г. Баб’як, В. І. Хома ; ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1980. – 45 с.

Марійка Підгірянка : бібліогр. покажч. / упоряд.: П. Г. Баб’як, О. О. Дзьобан ; ред. Є. Є. Кравченко ; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 1981. – 102 с. : портр., іл.

Михайло Павлик : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклад.: В. Т. Полєк, П. Г. Баб’як. – Львів, 1986. – 209 с.

Автографи українських радянських письменників у відділі рукописів ЛНБ АН УРСР / П. Баб'як // З історії книги та бібліографії : зб. наук. пр. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 1990. – С. 90–97.

Попович К. Твори / [передм., упоряд., вступ. ст., прим. та бібліогр. П. Г. Баб’яка]. – Львів : Каменяр, 1990. – 216 с. , іл.

Творчі взаємини Володимира Гнатюка з Іваном Франком (на матеріалах особистого архіву В. Гнатюка та інших архівів і документів) / П. Баб'як // Укр. літературознавство. – 1990. – Вип. 54. – С. 112–118.

Листи Євгена Тимченка до Володимира Гнатюка / Петро Баб'як // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. Том 224 : Праці Філологічної секції. – Львів, 1992. – С. 295–333.

Матеріали особистого архіву Володимира Гнатюка у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника / П. Баб'як // Від НТШ до Українського вільного університету: міжнар. наук. конф. (Пряшів–Свидник, 12–15 черв. 1991 р.) : матеріали. – Київ ; Львів ; Пряшів; Мюнхен; Париж; Нью-Йорк; Торонто ; Сідней, 1992. – С. 126–131.

Яків Струхманчук. 1884–1937 : бібліогр. покажч. / уклад.: П. Баб’як, П. Медведик ; відп. ред. Ф. Погребенник. – Київ : Обереги, 1993. – 55 с.

Вибрані документи з історії України : кат. вист. рукописів XIV–XX ст. : із фондів Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника НАН України / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, від. рукописів ; уклад.: П. Баб'як [та ін.] ; наук. ред. О. Дзьобана, М. Трегуб. – Львів, 1996. – 30 с. : іл.

З епістолярної спадщини Володимира Січинського / Петро Баб'як // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. – Львів, 1996. – Вип. 5. – С. 14–20.

Листи Михайла Гайворонського до Василя Витвицького / Петро Баб’як // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. Т. 232 : Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 1996. – С. 327–339.

Збірка рукописів бібліотеки НТШ у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України / Петро Баб’як // Б-ка Наук. т-ва ім. Шевченка: Книги і люди : матеріали круглого столу. – Львів, 1996. – С. 45–50.

Матеріали архівів до історії українських видавництв і редакцій періодичних видань XIX – поч. XX ст. / П. Баб’як // Рукописна україніка у фондах ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 верес. 1996 р. – Львів, 1999. – С. 95–103.

Матеріали до історії рукописних періодичних видань у фондах ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України / П. Баб’як // Українська періодика: Історія і сучасність : доп. і повідомл. четвертої Всеукр. наук.-теорет. конф., 19–20 груд. 1997 р. – Львів, 1997. – С. 200–204.

Листи Осипа Маковея до Василя Щурата / Петро Баб’як //         Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка.  Т. 234 : Праці Філологічної секції. – Львів, 1997. – С. 543–565.

Листи Андрія Гнатишина до Осипа Гридового / упоряд., вступ. ст. і прим. П. Баб’яка ; заг. ред. Ю. Ясіновського ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів 2002. – 54 с . – (Сер. : Історія української музики ; вип. 8 : Джерела).

Листи Тараса Франка до Романа Савицького / П. Баб'як // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 3–22.

Джерела

Особова справа Баб’яка П. Г. // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Архів. –Оп. 3-ос, од. зб. 433, арк. 2–56.

Хома В. Дослідник-бібліограф / В. Хома // Жовтень. – 1986. – № 8. – С. 135.

Дуда І. Баб’як Петро / Дуда І. // Тернопільщина літературна : путівник. – Тернопіль, 1994. – С. 43.

Подуфалий В. Бібліограф / В. Подуфалий // Тернопілля-96 : регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С. 496–497. 

Сніцарчук Л. Баб’як Петро Григорович / Л. Сніцарчук // Українська журналістика в іменах : матеріали до енцикл. слов. – Львів, 1999. – Вип. 6. – С. 9–13.

Петро Баб’як : бібліогр. покажч. / уклад. Я. П. Сеник ; передм. М. А. Вальо. – Львів, 2002. – 73 с. + 9 с. вкл.

Дзьобан О. Баб’як Петро Григорович / О. Дзьобан // Українські архівісти (XIX–XX ст.) : біобібліогр. довід. / упоряд.: І. Б. Матяш (керівник), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько [та ін.] ; Держкомархів України, УНДІАСД. – Київ, 2007. – С. З1–32.

Сніцарчук Л. Баб’як Петро Григорович / Л. Сніцарчук // Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльність, бібліогр. Вип. 1 / М-во культури України, ДЗ «Нац. парлам. б-ка України» ; авт.-уклад. Н. І. Абдуллаєва ; наук. ред. В. О. Кононенко. – Київ, 2008. – С. 19–21.

Дядюк Мирослава Степанівна
Статтю створено : 10.04.2023
Останній раз редаговано : 10.04.2023