Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бабич Євдокія Кононівна
Рубрики : Персоналії
Бабич Євдокія Кононівна

imageБабич Євдокія Кононівна [в дівоцтві – Осадча; 02.02.1932, с. Тарасовичі Вищедубечанського (нині – Вишгородського) р-ну Київської обл., – 18.09.2022, м. Київ] бібліотекознавець, бібліограф, заслужений працівник культури України (2008).

Народилась у селянській родині. Рідне село після відселення мешканців було затоплено водами Київського водосховища у 1964 р. і вилучено з облікових даних.

Навчалась у семирічній школі в с. Тарасовичі, потім вступила до Київського культурно-освітнього технікуму (нині – Академія мистецтв імені Павла Чубинського), який закінчила в 1951 р. з відзнакою. Вищу освіту здобувала в Харківському державному бібліотечному інституті (нині – Харківська державна академія культури), який також закінчила з відзнакою в 1955-му.

Цього ж року почала працювати в Київській державній обласній бібліотеці ім. КПРС (з 1957 р. – Державна республіканська бібліотека УРСР ім. КПРС; з 1994-го – Національна парламентська бібліотека України, НПБУ; з 2016-го – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого). Послідовно пройшла щаблі фахового зростання: працювала на посадах бібліотекаря, старшого бібліотекаря, бібліографа, завідувача сектору масової роботи і пропаганди книги науково-методичного і бібліографічного відділу (1955–1966), головного бібліографа, головного бібліотекаря сектору рекомендаційної бібліографії цього ж відділу  (1966–1979), завідувача відділу рекомендаційної бібліографії (1979–1985), заступника директора з бібліотечної роботи (1985–1990), головного бібліографа (1991–2003), завідувача сектору (2004–2007) науково-бібліографічного відділу.

image
З колегами науково-бібліографічного відділу
Очолюючи сектор, а згодом відділ рекомендаційної бібліографії, дбала про те, аби укладання бібліографічних покажчиків здійснювалося на високому професійному рівні, спрямовувала зусилля на координацію діяльності бібліотек України з підготовки посібників, кооперування бібліографічної роботи з іншими бібліотеками та науково-інформаційними установами, керувала розробленням зведених п’ятирічних перспективних планів підготовки видань, забезпечувала їх своєчасне подання на затвердження Міністерством культури УРСР і Держкомвидавом УРСР, прослідковувала обов’язковість виконання цих планів як бібліотеками, так і видавництвами. Завдяки зусиллям Є. Бабич значна кількість покажчиків у зазначений період видавалися масовими накладами.

Як заступник директора бібліотеки курувала широкий спектр завдань, пов’язаних із формуванням фондів, обслуговуванням читачів, організацією інформаційно-бібліографічної діяльності, та забезпечувала їх успішне виконання.

Здійснювала науково-дослідну роботу в галузі бібліографознавства, книгознавства, з питань удосконалення обслуговування читачів, популяризації літератури, читання тощо. У Київському державному інституті культури імені О. Є. Корнійчука  (нині – Київський національний університет культури і мистецтв) ви­кладала спецкурс «Методика складання бібліографічних посібників: теорія і практичний досвід», вела семінарські й практичні заняття, рецензувала дипломні роботи та була науковим керівником низки студентів випускного курсу (1981–1983).

Як досвідчений і знаний в Україні фахівець Є. Бабич часто виїжджала у відрядження до бібліотек, де ділилася власними напрацюваннями, надавала методичну допомогу з питань упровадження прогресивних форм і методів роботи, поширювала кращий досвід книгозбірень з ефективного задоволення інформаційних потреб читачів.

Певний час як куратор Тернопільської державної обласної бібліотеки для дорослих (нині – Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека) від республіканського методичного й організаційного центру – ДРБ УРСР ім. КПРС щороку здійснювала аналіз діяльності книгозбірень Тернопільщини, надавала практичну допомогу колегам на місцях. За дорученнями Міністерства культури УРСР систематично виконувала обов’язки голови екзаменаційних комісій у Сумському, Тульчинському, Канівському училищах культури з прийняття державних іспитів і присвоєння кваліфікації випускникам цих навчальних закладів.

У 2002–2006 рр. працювала за сумісництвом науковим співробітником у Державній науково-педагогічній бібліотеці ім. В. О. Сухомлинського, надавала організаційну й консультативну допомогу у становленні установи як галузевого науково-інформаційного центру, в розвитку науково-бібліографічної діяльності у книгозбірні, укладала та редагувала бібліографічні покажчики з питань освіти, педагогіки, біобібліографічні посібники.

У творчому доробку Є. Бабич – понад 150 праць, серед них близько 80 бібліографічних посібників, понад 30 теоретичних статей з бібліографознавства, рекомендаційної бібліографії, майже 30 методично-бібліографічних матеріалів, консультацій, порад бібліотечним працівникам, інструктивно-методичних листів.

Упродовж багатьох років була редактором видання «Календар знаменних і пам’ятних дат».

Є. Бабич виступила упорядником багатьох науково-допоміжних бібліографічних посібників з питань історії, культури і мистецтва, освіти, українського літературознавства, бібліографознавства та ін. Зокрема, щорічний бібліографічний покажчик «Твори письменників Радянської України. Критика. Літературознавство», укладений нею, друкувався у збірнику «Література і сучасність» (1970–1987). У видавництві «Дніпро» вийшли друком бібліографічні покажчики з літературознавства (укладені у співавторстві з П. Роговою), які й дотепер не втратили свого наукового значення: «Художня література. Критика. Літературознавство» (7 випусків, 1976–1988), «Письменники Радянської України – лауреати (1941–1979)» (1979), «Письменники Радянської України – лауреати (1947–1985)» (1985). Ці видання містять інформацію про кращі надбання української літератури, а також переклади українською творів зарубіжних письменників. У системі бібліографії, що склалася в Україні, зазначені покажчики, видані значними накладами, посідали важливе місце, адже виконували рекомендаційну функцію, сприяючи добору художньої книги та літературної критики для самоосвітнього читання, а також інформуючи фахівців про нові художні та літературознавчі праці з метою поглиблення їхніх професійних знань.

 Є. Бабич уклала бібліографічний покажчик змісту щорічників «Наука і культура. Україна» (2003), є співавтором покажчиків змісту часописів: «Листи до Приятелів» (2002), «Слово і Час» (2002), «Визвольний шлях» (електронне видання, 2022); культурологічного альманаху «Хроніка–2000» (2008); метабібліографії «Українські письменники» (1995), науково-допоміжного покажчика «Бібліографознавство України (1991–1995)» (1999) та ін.

Покажчик «Репресії в Україні (1917–1990 рр.)» (2007), укладений нею у співавторстві з В. Патокою, охоплює відомості про понад 4 тис. офіційних документів, монографій, спогадів, матеріалів конференцій, журнальних публікацій, статей зі збірників, які висвітлюють репресії радянської влади в Україні впродовж 1917–1990 рр.

Є. Бабич брала активну участь у міжнародних, всесоюзних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, нарадах, семінарах бібліотечних працівників, де виступала з доповідями, повідомленнями, ділилася досвідом бібліотечно-бібліографічної роботи.

Упродовж багатьох років була популяризатором книги, лектором Товариства «Знання» УРСР.

У 1996–2007 рр. очолювала Раду ветеранів НПБУ.

Серед учнів Є. Бабич – відомі бібліографи О. Білик (Приходько), Г. Гамалій, В. Кононенко, І. Негрейчук, П. Рогова, С. Савченко та ін.

Нагороджена медалями «У пам’ять 1500-річчя Києва» (1982), «Ветеран праці» (1983), «50 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945» (1995). За заслуги у розвитку бібліотечної справи удостоєна почесного звання «Заслужений працівник культури України» (2008). Серед інших нагород – знак Міністерства культури СРСР «За відмінну роботу» (1968), почесні грамоти Міністерств культури СРСР і УРСР, відзнака Міністерства культури і туризму України (за № 47) за багаторічну плідну працю в галузі культури тощо.

Чоловік – В. Бабич, відомий бібліотекознавець, організатор бібліотечної справи; донька – Т. Добко, бібліографознавець, бібліотекознавець, д-р наук із соціальних комунікацій, з 1980 р. працює у НБУВ.

Похована на цвинтарі с. Козаровичі Вишгородського р-ну на Київщині поряд із могилою свого чоловіка.

 

Твори

Календар знаменних і пам'ятних дат на II кв. 1964 р. – ...IV кв. 1966 р. – Київ, 1964–1966. – Щоквартально (співавт.).

Могутня ідейна зброя : [бібліогр. огляд] / Є. К. Бабич // Нові кн. УРСР. – 1968. – № 8. – С. 10–13.

Составление «Календаря знаменательных и памятных дат» в Государственной библиотеке УССР им. КПСС : метод. материалы / Е. К. Бабич. – Москва, 1969. – 13 с.

Бурхливе море книжкове: проблеми і пропозиції / Є. К. Бабич // Соціаліст. культура. – 1971. – № 8. – С. 38.

Про розвиток рекомендаційної бібліографії в республіці // Бібліотекознавство і бібліогр. – Київ, 1971. – Вип. 10. – С. 118–120.

Питання розвитку рекомендаційної бібліографії на Україні / Є. К. Бабич // Бібліотекознавство і бібліогр. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 50–60.

Робота з книгою / Є. К. Бабич. – Київ : Т-во «Знання» УРСР. – 1972. – 26 с. – (На допомогу лектору).

Використання рекомендаційної бібліографії в роботі з читачами : (метод. поради масовим б-кам) / Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС ; уклад.: Бабич Є., Шафорост В. – Київ, 1973. – 54 с.

В пам’яті нащадків : [до 30-річчя визволення України від нім.-фашист. загарбників] : бібліогр. огляд / Є. К. Бабич // Соціаліст. культура. – 1974. – № 9. – С. 7.

Закони моєї Батьківщини : бесіда про книги / Є. К. Бабич, В. В. Патока ; М-во культури УРСР, Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Молодь, 1974. – 48 с.

Картотека рекомендаційної бібліографії в масовій бібліотеці : [консультація] / Є. К. Бабич // Нові вид. УРСР. – 1974. – № 33. – С. 19–21.

Україна на трудовій вахті п’ятирічки : рек. покажч. літ. / уклад. Бабич Є., Межевич Г. – Київ : Політвидав України, 1974. – 104 с.

Як організувати книжкову виставку : заоч семінар молодого бібл. працівника : бесіда / Є. К. Бабич // Соціаліст. культура. – 1974. – № 1. – С. 34–35.

Матеріали до обласної науково-практичної конференції на тему «Рекомендаційна бібліографія і керівництво читанням» / Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС ; уклад.: Бабич Є., Межевич Г. – Київ, 1975. – 7 с.

Образ радянської жінки в художній літературі : (рек. список літ.) / Є. К. Бабич ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ, 1975. – 9 с. – (До Міжнародного року жінки).

Художня література. Критика. Літературознавство. 1974–1975 : рек. покажч. літ. / Є. К. Бабич, П. І. Рогова ; М-во культури УРСР, Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1976. – 144 с.

Творці хорошого настрою: на допомогу працівникам сфери обслуговування : рек. анот. покажч. літ. / Є. К. Бабич, В. О. Бакалинська, Г. П. Межевич ; М-во культури УРСР, Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Техніка, 1978. – 56 с.

Художня література. Критика. Літературознавство [1976–1977] : рек. бібліогр. покажч. / М-во культури УРСР, Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС ; уклад.: Є. К. Бабич, П. І. Рогова– Київ : Дніпро, 1978. – 135 с.

Письменники Радянської України – лауреати (1941–1979) : бібліогр. покажч. / Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС ; Є. Бабич, П. Рогова. – Київ : Дніпро, 1979. – 110 с.

Основи лекторської майстерності : покажч. літ. Ч. 1–2 / уклад. Бабич Є., Гамалій Г. – Київ : Т-во «Знання» УРСР. – 1980. – Ч. 1. – 24 с. ; Ч. 2. – 21 с.

Рекомендательная библиография – важнейший способ пропаганды книги / Е. К. Бабич // Библиотеки и научно-технический прогресс : (науч.-темат. сб.). – Киев, 1980. – С. 58–62.

Художня література. Критика. Літературознавство. 1978–1979 : рек. бібліогр. покажч. / Є. К. Бабич, П. І. Рогова ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1980. – 141 с.

Києву – 1500 років : рек. бібліогр. покажч. / Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС ; відп. ред. Є. К. Бабич ; авт.-уклад.: В. О. Бакалінська, Г. І. Гамалій, С. С. Коркунда. – Київ : Політвидав України, 1981. – 54 с.

Рекомендательная библиография на Украине / Е. К. Бабич // Совет. библиогр. – 1981. – № 4. – С. 31–37.

Украина: формы и методы пропаганды книги / Е. К. Бабич // Совет. библиогр. – 1982. – № 5. – С. 21–22.

Художня література. Критика. Літературознавство. 1980–1981 : рек. бібліогр. покажч. / Є. К. Бабич, П. І. Рогова ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1982. – 155 с.

Безсмертя народного подвигу : метод.-бібліогр. рек. / Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС, Добров. т-во любителів кн. УРСР ; уклад. : Бабич Є., Свобода А., Смаглова А. – Київ, 1984. – 44 с.

Внедрение в практику библиотек Украины результатов научных исследований по эффективности использования рекомендательных пособий // Рекомендательная библиография – важное средство коммунистического воспитания и научно-технического прогресса : сб. науч. тр. – Москва, 1984. – С. 143–149.

Методичні рекомендації по складанню рекомендаційних бібліографічних посібників суспільно-політичної тематики / Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС ; уклад.: Бабич Є., Беляєва П. – Київ,1984. – 23 с.

Художня література. Критика. Літературознавство. 1982–1983 : рек. бібліогр. покажч. / Є. К. Бабич, П. І. Рогова ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1984. – 140 с.

Письменники Радянської України – лауреати (1941–1985) : бібліогр. довід. / Є. К. Бабич, П. І. Рогова. – 2-ге вид., допов. – Київ : Дніпро, 1985. – 182 с.

Художня література. Критика. Літературознавство. 1982–1985 : рек. покажч. літ. / Є. К. Бабич, П. І. Рогова. ; М-во культури УРСР, Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1986. – 142 с.

Художня література. Критика. Літературознавство. 1986–1987 : рек. бібліогр. покажч. / Є. К. Бабич, П. І. Рогова.; М-во культури УРСР, Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1988. – 166 с.

Закриті фонди і «реабілітовані книжки» / Є. Бабич // Культура і життя. – 1988. – 10 лип.

Приверженность делам : [про реорганізації в роботі ДРБ УРСР ім. КПРС] / Е. Бабич // Библиотекарь. – 1988. – № 8. – С. 2–3.

Виграють усі : [проблеми розвитку бібліогр. в Україні  / Є. Бабич // Соціаліст. культура. – 1989. – № 4. – С. 34–35.

Українські письменники : покажч. бібліогр. посібників / Нац. парлам. б-ка України ; упоряд.: Бабич Є. К., Негрейчук І. О. – Київ, 1995. – 72 с.

 «Визвольний шлях» (1948–2009) [Електронний ресурс] : сист. покажч. змісту / М-во культури та інформ. політики України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; упоряд.: Є. Бабич, К. Камінська, В. Кононенко [та ін.] ; наук. керівник Ф. Погребенник ; наук. ред.: В. Кононенко, В. Патока. – Київ, 2022. – 808 с.

Бібліографознавство України (1991–1995) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Л. В. Глазунова, Є. К. Бабич. – Київ, 1999. – 134 с.

«Все для фронту, все для Перемоги» [про працівників НПБУ – ветеранів війни] / Є. Бабич // Бібл. планета. – 2000. – № 2. – С. 14.

Листи до Приятелів : кн. 1–176 (1953–1968) : сист. покажч. змісту / Євдокія Бабич, Валентина Патока ; відп. ред. В. Кононенко ; вступ. ст. С. Білоконя ; Нац. парлам. б-ка України, Наук. т-во ім. Шевченка. – Київ ; Нью-Йорк : Одигітрія, 2002. – 167 с.

Слово і Час : сист. покажч. змісту (1990–1999) / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: Є. К. Бабич, Л. Ю. Коцирій, В. В. Патока. – Київ : Стилос, 2002. – 287 с.

М. Д. Ярмаченко – вчений-педагог, академік, перший президент АПН України : біобібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ; [упоряд.: Вербова В. В., Горбенко Н. А. ; відп. за вип. Букшина Т. Ф. ; ред. Бабич Є. К.]. – Київ, 2002. – 32 с. – (Серія «Академіки АПН України» ; вип. 1).

Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. I–II p. а. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України, Укр. бібл. асоц., Секція освітян. б-к ; [упоряд.: Рубан А. І. ; ред. Бабич Є. К.]. – Київ, 2003. – 87 с. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 1).

Віталій Іванович Бондар : до 65-річчя від дня народж. : кат. вист. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ; [упоряд.: Л. О. Пономаренко, Є. К. Бабич ; відп. за вип. П. І. Рогова ]. – Київ, 2003. – 36 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 17).

Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Держ. наук.-пед. б-ка України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; [упоряд.: Л. І. Ніколюк, Л. О. Пономаренко, Л. Н. Штома ; наук. ред. П. І. Рогова ; ред. Є. К. Бабич]. – Київ, 2003. – 45 с. – (Серія «Академіки АПН України» ; вип. 2).

 «Наука і культура. Україна» : сист. покажч. змісту. Вип. 1–31 (1966–2002) / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд. Є. К. Бабич ; наук. ред. В. В. Патока ; відп. за вип. В. О. Кононенко. – Київ, 2003. – 223 с.

Рец. : Білокінь С. На маргінесі бібліографічного покажчика / Сергій Білокінь // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – Червень, № 175. – С. 142–148.

Сучасні освітні технології : рек. бібліогр. покажч. Вип. 3 / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ; [упоряд.: Углова О. В., Яковлєва О. В. ; ред. Бабич Є. К. ; відп. за вип. Букшина Т. Ф.]. – Київ, 2003. – 87 с.

Рец.: Дзигало І. Нові освітні технології – шлях до гармонійного розвитку особистості вчителя і учня / І. Дзигало // Вісн. Кн. палати. 2003. – № 8. – С. 6–7 ; Освіта. – 2003. – 16–23 квіт. (№ 18). – С. 14 ; Дзигало І. Освітні технології – шлях до гармонійного розвитку особистості учня і вчителя / І. Дзигало // Пед. газ. – 2003. – Серп. (№ 8). – С. 7.

Професійна освіта України за роки незалежності (1991–2003 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Моісєєва І. П., Ніколюк Л. І., Штома Л. Н., Бабич Є. К. ; наук. консультант Ничкало Н. Г. ; відп. за вип. Букшина Т. Ф. ; ред. Бабич Є. К.]. – Київ, 2004. – 268 с.

Рец.: Ничкало Н. Розвиток професійної освіти за роки незалежності  / Н. Ничкало // Пед. газ. – 2004. – Верес. (№ 9). – С. 5; Пономаренко Л. Новий бібліографічний покажчик з питань професійної освіти України / Лариса Пономаренко // Бібл. вісн. – 2005. – № 1. – C. 46–48.

Вітаємо ювілярів! Євгенію Миколаївну Завадську / Є. Бабич // Бібл. планета. – 2005. – № 4. – С. 40–41.

Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1 / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Самчук Л. І., Каневська І. М. ; наук. ред. Букшина Т. Ф. ; відп. за вип. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Бабич Є. К.]. – Київ : Пед. преса, 2005. – 63 с. – (Освіта України, 2005 ; № 90/91).

Сучасні технології в освіті : рек. бібліогр. покажч. Ч. 1. Сучасні технології навчання / Акад. пед. наук України. Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: І. П. Моісєєва, Н. Д. Грудініна ; наук. ред. Т. Ф. Букшина ; бібліогр. ред. Є. К. Бабич ; відп. за вип. Л. О. Пономаренко. – Київ, 2005. – 211 с.

Цінний внесок у духовну скарбницю України : [про біобібліогр. покажч., присвяч. польському педагогу, лікарю, письменнику Я. Корчаку] / Є. Бабич // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 33–34.

Василь Григорович Кремень – філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Моїсєєва І. П. ; вступ. ст. Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред.: Жданова Р. С., Бабич Є. К.]. – Київ : Т-во «Знання» України, 2006. – 131 с. – (Серія «Академіки АПН України» ; вип. 6).

«Іван Дзюба – талант і доля» ­: [покажчик, присвяч. І. Дзюбі] / Є. Бабич // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 12. – С. 23–24.

Репресії в Україні (1917–1990 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; авт.-упоряд. Є. К. Бабич, В. В. Патока. – Київ : Смолоскип, 2007. – 519 с.

Хроніка–2000 : укр. культурол. альм. : сист. покажч. змісту, [1992–2007] / авт.-уклад.: Є. Бабич, В. Патока ; авт. передм. А. Пастухов ; наук. ред. В. Кононенко ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна ; післямова-інтерв’ю Ю. Буряка. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2008. – 363 с.

Бабич Є. Шляхи вітчизняної історії на сторінках альманаху / Є. Бабич, В. Патока // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 3. – С. 10–12.

 

Джерела

Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник. – Київ : Вища шк., 1977. – 198 с. – Про бібліогр. покажчики Є. К. Бабич: с. 174, 175.

Катков В. Начало / В. Катков // Библиотекарь. – 1988. – № 9. – С. 16–19.

Валеров К. Требуются «однолюбы» / К. Валеров // Библиотекарь. – 1988. – № 10. – С. 8–9.

Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник. – 2-ге вид, випр. і доп. – Київ : Вища шк., 1990. – 254 с. – Про праці Є. К. Бабич: с. 217, 218, 232.

Рева Н. М. Рекомендаційна бібліографія художньої літератури і літературознавства в Україні : навч. посіб. / Н. М. Рева. – Київ : Вища шк., 1992. – 195 с. – Про наук. пр. Є. К. Бабич: с. 100–102, 126, 153, 154, 161, 172, 189.

Бабич Евдокия Кононовна // Кто есть кто в библиотечном мире России и СНГ. – Москва, 2001. – Т. 1. – С. 52–53.

Євдокія Кононівна Бабич – бібліограф, бібліографознавець : біобібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. Л. Ю. Коцирій ; авт. вступ. ст. В. В. Патока. – Київ, 2002. – (Видатні діячі української книги ; вип. 15).

Загуменна В. Родина бібліографознавців / В. Загуменна, В. Лутовинова, М. Геращенко // Бібл. планета. – 2002. – № 1. – С. 30–32 ; Культура і життя. – 2002. – 24 квіт.

Патока В. Берегиня бібліографічного роду / В. Патока // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 2. – С. 42–44.

Патока В. Бібліографія – невід’ємна частина її життя / В. Патока // Бібл. планета. – 2007. – № 1. – С. 39.

Гамалій Г.  Бібліографічний покажчик «Репресії в Україні» / Г. Гамалій // Бібл. планета. – 2008. – № 2. – С. 34.

Про присвоєння почесного звання «Заслужений працівник культури України» Бабич Є. К. : [витяг з Указу Президента України № 860/2008 від 26 верес. 2008 р.] // Уряд. кур 'єр. – 2008. – 3 жовт.

Патока В. В. Бабич (Осадча) Євдокія Кононівна / В. Патока // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / М-во культури і туризму України, ДЗ «Нац. парлам. б-ка України». – Київ, 2008. – С. 17–18.

Патока В. Репресивна машина тоталітаризму в Україні мовою бібліографії / В. Патока // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 5. – С. 17–18. – Про кн.: Репресії в Україні (1917–1990 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; авт-упоряд. Є. К. Бабич, В. В. Патока ; авт. вступ. ст. С. І. Білокінь. – Київ : Смолоскип, 2007. – 519 с.

Семчук Р. Видано бібліографічний покажчик «Репресії в Україні» / Роман Семчук // Свобода. – 2008. – 27 черв. – С. 24

Бабич В. С. Тарасовичі : спогади, бувальщини / В. С. Бабич ; [упоряд. Т. В. Добко ; передм. Г. М. Гримич]. – Київ : Щек, 2010. – 368 с.: фот.

Літопис Національної парламентської бібліотеки України. Ч. 4: 1967–1991 / М-во культури України ; НПБУ ; П. Гапченко, С. Зворський ; наук. ред. З. Савіна. – Київ, 2011. – 136 с., фот.

Життя, присвячене служінню книзі (про Є. та В. Бабичів) // Бібл. планета. – 2012. – № 1. – С. 30–31: фот.

Приходько А. Книгою покликані і мобілізовані [про В. та Є. Бабичів / А. Приходько // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 3. – С. 48–49: фот.

Національна парламентська бібліотека України (1866–2015) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд.: К. Науменко [та ін.] ; наук. ред.: В. Кононенко. – Київ, 2016. – 495 с.

Подвижниця бібліотечної справи : [до 90-річчя від дня народження Є. К. Бабич] // Бібл.  планета. – 2022. – № 1. – С. 39.

________________

 

Бабич Євдокія Кононівна // Вікіпедія

Шевченко І. Родинне коло:  Бабич Василь Степанович, Бабич Євдокія Кононівна,  Добко Тетяна Василівна 

 

Добко Тетяна Василівна
Статтю створено : 06.10.2022
Останній раз редаговано : 06.10.2022