Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 38
За місяць : 776
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Асєєв Георгій Георгійович
Рубрики : Персоналії
Асєєв Георгій Георгійович

imageАсєєв Георгій Георгійович (9 червня 1943, м. Кролевець, Сумська обл.) – вчений у галузі інформатизації бібліотечних процесів та опрацювання електронних інформаційних ресурсів, електронного документообігу, документознавства. Доктор технічних наук (1994), професор (1996).

Народився в родині нащадків запорізьких козаків. Закінчив у 1972 р. Харківський державний університет ім. М. Горького (нині – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), факультет радіофізики та електроніки. У 1974–1994 рр. завідував відділом  у науково-дослідному інституті основної хімії (НІОХІМ). У 1993 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю – «Інформаційні системи і процеси». В 1994 р. став завідувачем кафедри інформатики і технічних засобів бібліотечної роботи у Харківському інституті культури (з 1998 р. Харківська державна академія культури (ХДАК)). Брав активну участь у підготовці нової спеціальності, першої в Україні,  «Документознавство та інформаційна діяльність».

Асєєв розробив навчальний план та освітньо-професійну програму нової спеціальності, ініціював створення аспірантури й докторантури в ХДАК з технічних та педагогічних наук.

У 1994–1999 рр. очолював спеціалізовану вчену раду на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальності «АСУ і прогресивні інформаційні технології»; у 1999–2007 рр. – член спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності – «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (педагогічні науки)». З 2008 р. – член спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) з соціальних комунікацій за спеціальностями: «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

З 2005 р. – член редакційної колегії «Вісника Книжкової палати» та багатьох збірників наукових праць «Вісника Харківської академії культури». Виступає опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій, рецензує монографії (понад 20).

Діапазон науково‑дослідних та педагогічних інтересів Г. Г. Асєєва передбачає опрацювання проблем електронного документообігу, дистанційної освіти, синергетичних методів та гуманізації навчання, що є необхідним для розвитку української науки, освіти й культури.

Асєєв Г. Г. є автором понад 250 наукових праць, з яких: понад 30 – це монографії з різних напрямів наукової діяльності, близько 20 – підручники та навчальні посібники для вищої школи.

Публікації вченого з проблем становлення, розвитку та застосування нових інформаційних технологій у діяльності бібліотечних закладів, автоматизації діловодства та електронного документообігу мають міжнародне визнання. За пропозицією видавництва наукової літератури «CRC Press» та «Begell House, Inc.» (США) було видано 10 монографій Г. Г. Асєєва англійською мовою. До його праць звертаються в бібліотеках США, Британії, Італії, Японії, також в Інтернеті.

Науково-педагогічна діяльність Г. Г. Асєєва неодноразово відзначалася й була визнаною не тільки в ХДАК. Його ім'я внесено до ряду видань, серед яких: біографічний словник «Видатні педагоги вищої школи м. Харкова» (1998), «Енциклопедія сучасної України» (2001), енциклопедичний довідник «Сумщина в іменах» (2003). В 1998 р. він нагороджується дипломом виставки‑ярмарку науково‑педагогічних ідей «Освіта Харківщини» за навчальний посібник «Основи windows (інформаційні технології в документознавстві)». Нагороджений також: дипломом виставки‑ярмарку «Наука Харківщини 2000» за прикладні наукові роботи: «Основи Internet: Підручник для студентів»; «Основи windows: Навчальний посібник для студентів»; «Internet/intranet: Підручник для студентів», цикл робіт з інформаційних технологій у документознавстві; дипломами обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2000, 2001, 2002, 2003) та ін. У 2009 р. нагороджується почесною грамотою Міністерства культури і туризму України.

Твори

Электронный документооборот: Учебник / Г. Г. Асеев. – К. : Кондор, 2007. – 300 с.;

Концепція оперативного аналітичного оброблення даних (OLAP) документообігу комунікативних структур / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 8. – С. 17–20;

Вітрини даних – необхідна ланка в концепціях побудови сховищ даних / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 7. – С. 26–29;

Документознавство в інформаційній індустрії / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6 (203). – С. 24–26;

Нейросетевой анализ непрерывных потоков данных из электронных хранилищ / Г. Г. Асеев // Системи обробки інформації. – 2013. – Вип. 4 (111). – С. 52–56;

Концепція технології масового уведення документів в електронні архіви / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 6 (215). – С. 28-30;

Методы интеллектуальной обработки потоков Интернет-документов / Г. Г. Асеев // Системи обробки інформації. – 2014. – Вип. 8 (124). – С. 59–64;

Інші публікації див. на персональній веб-сторінці Г. Г. Асєєва в Google Academy: http://scholar.google.com/citations?user=I6ZzJusAAAAJ&hl=ru&cstart=0&pagesize=20.

Джерела

Несвит Е. А. Асеев Георгий Георгиевич / Е. А. Несвит // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биогр. слов. / Харьков. гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.». – Харьков, 1998. – С. 38-40;

Дяченко М. В. Асєєв Георгій Георгійович / М. В. Дяченко // Енциклопедія Сучасної України / Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – К., 2001. – Т. 1. – С. 234;

Асєєв Георгій Георгійович // Сумщина в іменах : енциклоп. довідн. / Сум. держ. ун-т, Рекл.-вид. «АС-Медіа». – Суми, 2003. – С. 31;

Українське документознавство (1991–2011) : наук.-доп. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад.: М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник]. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2012. – 175 с.;

Асєєв Георгій Георгійович : (бібліогр. покажч. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. С. Хижна ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко].– Х. : ХДАК, 2013. – 120 с. – (Видатні педагоги Харківської державної академії культури).

 

 ____________________


Асєєв Георгій Георгійович // Українська академія наук : веб-сайт.

Кобєлєв Олексій Миколайович
Статтю створено : 21.09.2015
Останній раз редаговано : 24.11.2016