Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 5
За місяць : 789
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Артамонова Неоніла Олегівна
Рубрики : Персоналії
Артамонова Неоніла Олегівна

 

imageАртамонова Неоніла Олегівна [28.07.1950 р., м. Харків] – бібліотекознавець, фахівець у сфері науково-медичної інформації та документації, патентознавець. Доктор наук із соціальних комунікацій (2013), кандидат біологічних наук (1986), старший науковий співробітник (1995).

Закінчила в 1975 р. біологічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького (нині – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) та Московський інститут підвищення кваліфікації в галузі патентної роботи за спеціальністю «Патентознавство» (1981).

Працювала на різних посадах у харківських наукових установах: ВНДІ з охорони вод (1974–1977), Українському НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (1977–1978), Інституті медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України (1978–2005). Докторант ХДАК (2005–2008), де у 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Система інформаційно-бібліотечного та патентного забезпечення медичної науки України: генезис, структура, стратегії розвитку» за спеціальністю 27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (науковий консультант Л. Філіпова). З 2008 р. працює в ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» на посаді завідувача відділу наукового аналізу та моніторингу інтелектуальної власності.

Сфера наукових інтересів Артамонової пов’язана з вивченням проблем науково-медичної інформації та документації, їх наукометричного опрацювання. Досліджує питання інформаційного забезпечення медичної наукової роботи, аналітичного та наукометричного аналізу, визначення можливостей електронних науково-технічних ресурсів, управління інтелектуальною діяльністю, а також історії становлення і розвитку української медичної радіології та Інституту медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України.

Автор 240 публікацій, у т. ч. монографії, чотирьох методичних посібників. Обґрунтувала теоретико-методологічні й організаційні засади функціонування системи інформаційно-бібліотечного та патентного забезпечення (ІБПЗ) медичної науки України за умов розвитку сучасного соціокомунікаційного простору; значення патентних джерел інформації як інструмента патентно-кон’юнктурних досліджень у системі ІБПЗ медичних інновацій. Cформулювала стратегічні орієнтири інноваційного розвитку системи ІБПЗ медичної науки, зорієнтовані на консолідацію зусиль усіх інформаційних служб та мережі медичних бібліотек. Розробила концептуальну модель удосконалення системи ІБПЗ інноваційного розвитку медичної науки України, що передбачає інтегральну та комплексну взаємодію всіх комунікаційних структур галузі, у т. ч. спеціалізованих бібліотек.

Наукову діяльність поєднує з викладацькою роботою на посаді професора кафедри інформатики та інтелектуальної власності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», де викладає дисципліни «Маркетинг інформаційних ресурсів», «Маркетинг інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність у сфері інноваційної діяльності», «Дослідження конкурентоспроможності та комерційного потенціалу інновацій».

 

Твори

 

Визначення інформаційних потреб медичних фахівців як базове завдання інформаційної діяльності: теоретичні аспекти / Н. Артамонова // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 10. – С. 17–19; № 11. – С. 29–31;

Засоби наукових комунікацій у медичній галузі / Н. О. Артамонова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 4. – С. 70–78;

Світовий досвід створення системи науково-медичної інформації / Н. Артамонова // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 7. – С. 27-31;

Інформаційне забезпечення наукової діяльності: тенденції розвитку форм та напрямів (на прикладі медичної науки) / Л. Філіпова, Н. Артамонова // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 11. – С. 24–31;

Концептуальна модель розвитку системи інформаційного забезпечення медичної науки в Україні / Л. Овсяннікова, Н. Артамонова // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 6. – С. 24–30;

Система інформаційного забезпечення медичної науки в Україні : монографія. – Харків : Міськдрук, 2010. – 371 с.;

Створення нових консолідованих електронних інформаційних ресурсів як розвиток засобів наукової комунікації (на прикладі медичної галузі) / Н. Артамонова // Бібл. вісн. – 2010. – № 1. – С. 10–13;

Патентна документація в системі інформаційного забезпечення науки: сутність, функції, значення / Н. О. Артамонова, Л. Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.– 2016. – № 4.

 

Джерела

 

Неоніла Олегівна Артамонова // Український радіологічний журнал. – 2015. – Т. 23, вип. 3. – С. 132–133.

Зворський Сергій Леонідович
Мітряєва Наталія Андріївна
Статтю створено : 07.02.2017
Останній раз редаговано : 10.02.2020