Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 5
За місяць : 182
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Алчевська Христина Данилівна
Рубрики : Персоналії
Алчевська Христина Данилівна

imageАлчевська Христина Данилівна [04(16).04.1841, м. Борзна, тепер Чернігівська обл. – 02(15).08.1920, м. Харків] – український педагог, письменниця, бібліограф, громадський діяч.

Самостійно здобула освіту. Організувала в Харкові Товариство грамотності, першу громадську бібліотеку (нині ХДНБ ім. В.Г. Короленка). Бібліографічна. діяльність Алчевської пов'язана з жіночою недільною школою у Харкові, яку вона заснувала. (1862). У школі в різні часи здобули освіту 17 тис. неграмотних людей. До роботи в школі були залучені разом з учителями відомі науковці Харкова, вчені: М. Бекетов, Д. Багалій, В. Данилевський та ін.

Надзвичайно важливим аспектом її діяльності як педагога було вивчення читацьких інтересів та запитів. Алчевська зробила вагомий внесок у методику та методологію бібліографії. Це був перший в Україні та Росії досвід вивчення читацьких інтересів і складання бібліографії на його основі. Алчевська  очолила авторський колектив з укладання тритомного критико-бібліографічного покажчика літератури «Что читать народу?» (1884–1906), який витримав 17 перевидань. У ньому подано понад 4 тис. рецензій, відгуків, анотацій близько 80 авт. – учителів, викладачів і читачів на твори рос., укр. та зарубіжної літератури. Христина Данилівна склала найбільшу частину покажчика – літературну, в якій розглянуто 1680 видань. В усіх трьох томах для зручності вміщено алфавітні покажчики назв книг і прізвищ авторів. Крім того, в першому і другому томах вміщено «Каталоги книг народно-шкільних бібліотек». Х. Алчевська організувала підготовку тритомного посібника «Книга взрослых», що протягом 1899–1917 рр. витримав 40 видань.

Автор мемуарів «Передуманное и пережитое» (1912), багатьох статей у журналах «Русская мысль», «Вестник Европы», «Русская школа», «Северный вестник», газетах «Южный край», «Школа и жизнь» та ін. Упорядник «Каталога книг», «Програм викладання у недільних школах». Учасник педагогічних виставок у Парижі (1890, 1900), Москві і Нижньому Новгороді (1895, 1896). Удостоєна вищих Міжнародних літературних і педагогічних нагород, золотих медалей Московського і Петербургського. товариств поширення в народі грамотності. Була віце-президентом Міжнародної ліги освіти (1890).

Твори

История открытия школы в деревне Алексеевке Михайловской волости. – Х., 1881;

Что читать народу?: Критич. указ. кн. для нар. и дет. чтения. – СПб., 1888. – Т. 1; 1889. – Т. 2; 1906. – Т. 3;

Полгода из жизни воскресной школы: Из записной тетради учительницы воскрес. шк. – СПб., 1895;

Книга взрослых: В 3 т. – М., 1900. – У співавт.;

Хроника воскресных школ: Отчет Харьк. част. жен. воскрес. шк. за 1900–1901 г. // Рус. шк. – СПб., 1902. – № 11. – С. 70–87;

Із практики недільних шкіл // Світло. – 1912. – Кн. 7. – С. 36–41;

Передуманное и пережитое: Дневники, письма, воспоминания. – М., 1912; Полувековой юбилей (1862–1912). – М., 1912.

Джерела

Вахтерова Э. Пятьдесят лет работы для народа: К 50-ти летнему юбилею Х. Д. Алчевской. – Москва, 1912.

Христина Даниловна Алчевская: Полувековой юбилей (1862–1912). – Москва, 1912.

Балика Д. А. Методика разговора с читателем : [про методику бесід з читачами і керівництва читанням у недільній школі Х. Алчевської] / Д. А. Балика // Красний библиотекарь. – 1925. – № 8. – С. 36–37.

[Про Х. Д. Алчевську] // Здобнов Н. В. История русской библиографии до начала ХХ века. – 3-е изд. – Москва, 1955. – С. 481–485, 576.

Мазуркевич О. Р. До оцінки педагогічної спадщини і творчої діяльності Х. Д. Алчевської // Рад. шк. – 1958. – № 3. – С. 72–88; № 4. – С. 68–80.

Мазуркевич О. Р. Визначні українські педагоги – народні просвітителі: Х. Д. Алчевська та її сподвижники. До 100-річчя з дня заснування Харківської недільної школи (1862–1962). – Київ, 1963.

Фридьева Н. Я. Жизнь для просвещения народа: О деятельности Х. Д. Алчевской. – Москва, 1963.

Гуменюк М. До характеристики бібліографічної діяльності Х. Д. Алчевської // Арх. України. – 1965. – № 5. – С. 62–68.

Гуменюк М. Христина Данилівна Алчевська // Соц. культура. – 1969. – № 4. – С. 41.

Х. Д. Алчевська // Гуменюк М. П. Українські бібліографи ХІХ – початку ХХ ст. : нариси про життя та діяльн. – Харків, 1969. – С. 77–87.

[Х. Д. Алчевська] // Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії: Дожовтн. період : нариси. – Харків, 1971. – С. 188–192.

Мазуркевич О. Р. Невідомий рукопис Х. Д. Алчевської з методики навчання грамоти // Почат. шк. – 1971. – № 6. – С. 70–75;

Мухін М. І. Педагогічні погляди і освітня діяльність Х. Д. Алчевської. – Київ, 1979.

Алчевская Христина Даниловна // Гульчинский В. И., Фокеев В. А. Деятели отечественной библиографии, 1917–1929. – Москва, 1994. – Ч. 1. – С. 34.

Міщенко О. В. Відображення історичної літератури для дітей в покажчику Х. Д. Алчевської «Что читать народу?» // Бібліотеки у розвитку історичної науки в Україні : тези наук.-практ. конф. – Київ, 1994. – С. 105–106.

Ларіонова Е. Д., Міщенко О. В. Відображення літератури для дитячого читання в покажчику Х. Д. Алчевської «Что читать народу?» // Зб. наук. пр. КДІК. – Київ, 1995. – Вип. 3. – С. 266–271.

Бондар-Терещенко І. Так що ж «читати» народові? // Слово і час. – 1997. – № 7. – С. 38–42.

Лутовинова В. Христина Алчевська та її внесок в теорію і методику вибіркового бібліографування // Вісн. Книжк. палати. – 1998. – № 2. – C. 30–33.

Боднар Л. С. Алчевська Христина Данилівна // Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 1: Навч. посіб. – Київ, 2005. – С. 531–537.

Алчевська Христина Данилівна // Матеріали до Українського біографічного словника : короткі біогр. довідки. – Київ, 2006. – Вип. 1: А. – С. 93–94.

Пісня життя Христі Алчевської // Ананченко Т. П. України часточка – в мені: Одещина в культурол. просторі світ. українства. – 3-тє вид. випр. і доповн. – Одеса, 2007. – С. 248–255.

Терес Н. В. Алчевська Христина Данилівна // Діячі науки і культури України: Нариси життя та діяльн. – Київ, 2007. – С. 5–8.

Алчевських Бібліотека // Лисенко І. Словник українських приватних бібліотек. – Київ, 2009. – С. 9.

Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – Київ, 2009. – Див. Імен. покажч., C. 511.

Алчевська Христина Данилівна // Бондар Ю. В., Головатий М. Ф., Сенченко М. І. Енциклопедія для видавця та журналіста. – Київ, 2010. – С. 11.

Алчевська Христина // Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку: Монографія. – Київ, 2010. – С. 185.

Массовер Г. Родина Алчевських на бібліотечній та видавничій ниві / Ганна Массовер // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 6. – С. 31–33. 


__________________

 

Алчевська: слово і діло в освіті українців | Ігор Стамбол | Skovoroda auditorium

Христина Алчевська / Чернігівський історичний музей ім. В. Тарновського

Статтю створено : 26.06.2014
Останній раз редаговано : 14.08.2023